(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGA20220512_11/12a
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een toekomstbestendige landbouw die het hoofd kan bieden aan actuele uitdagingen als de stikstof- en klimaatcrisis; deze complexe maatschappelijke opgave vraagt veel inzet van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We richten dan ook een nieuw team in: het team Transitie Landelijk Gebied. Als (senior) beleidsmedewerker met feeling voor landbouw en natuur, ben jij hierbij onmisbaar.

De schakel tussen de beleidsdirecties van ons directoraat-generaal Agro en andere organisaties binnen en buiten ons ministerie die werken aan de transitieopgaven in het landelijk gebied; dat ben jij. Die opgaven zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd en dus kan je werk dynamisch en hectisch zijn. Jij speelt daar flexibel op in. Samen met collega’s richt je je op uiteenlopende werkzaamheden.

Zo lever je input aan collega’s die bezig zijn met het maken van het Nationaal Plan Landelijk Gebied en richting actoren in de gebieden waar de doelen rondom natuurherstel, stikstofreductie, waterkwaliteit en klimaat gehaald moeten worden. Je ontwikkelt en verbetert instrumentarium (zoals wet- en regelgeving en financiele instrumenten als subsidieregelingen) dat ondersteunend is aan het realiseren van de doelen in de gebieden. Ook draag je bij aan een constante dialoog met belanghebbenden bij de transitie in de gebieden: burgers, ondernemers, regionale en lokale overheden en de branche- en maatschappelijke organisaties. Daarnaast lever je inhoudelijke en instrumentele expertise en draag je zo bij aan het oplossen van casuïstiek en het vertalen ervan naar beleid(swijzigingen).

Het leuke aan deze functie? Je bouwt, samen met je collega’s, aan een nieuw team en hebt daarbij veel ruimte om zelf vorm en inhoud te kiezen. We stellen het team zo samen dat er verschillende kennis en competenties samenkomen. We zoeken daarom op dit moment (senior) beleidsmedewerkers die ook kennis op juridisch vlak (wet- en regelgeving) en/of financieel vlak (financiële instrumenten, fondsen, subsidies en regelingen) hebben dan wel affiniteit daarmee.

We richten ons op uitvoerbaarheid ‘in het veld’. We koppelen daarom elk teamlid aan één of meerdere regio’s en transities die primair binnen de al bestaande beleidsteams van de directie zijn belegd. Met het team als geheel bewaak je de integraliteit en gebiedsgerichte aanpak binnen de directie. Samen met je teamleden stel je je daarin ondersteunend aan de (transities binnen de) andere beleidsteams op. Daarnaast pakken jullie vragen vanuit de integrale transitie zelf op, vanzelfsprekend in goede afstemming met de bestaande teams.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

Deze vacature valt binnen onze opgave tot gebiedsgericht werken. In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) hoort tot het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De directie telt acht beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Bodem/Instrumenten/Klimaatadaptatie, Klimaat en bio, Gewasbescherming, Fytosanitair, Transitieteam Landelijk Gebied. Jij maakt deel uit van het nieuwe Transitieteam Landelijk Gebied. Als team streven we ernaar qua samenstelling een mooie mix te vormen van kennis en competenties. We zijn hands-on en actie- en oplossingsgericht, en staan voor elkaar klaar.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob van de Laar, MT-lid PAV

06-11585034

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon