Senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-736(PGB)
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nooit een saai moment als je werkt aan het persoonsgebonden budget! Wil jij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig persoonsgebonden budget (PGB)? Vind je het leuk de verbinding te zoeken met de verschillende VWS-beleidsonderwerpen en heb je oog voor de wisselwerking tussen beleid en uitvoering? Kom dan de programmadirectie Persoonsgebonden Budget (PGB) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag versterken als senior beleidsmedewerker.

Een pgb is een budget (geldbedrag) dat via verschillende regelingen kan worden aangevraagd. Dat is op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgen samen de afhandeling van het zogenoemde pgb trekkingsrecht. Gemeenten en zorgkantoren verstrekken het pgb-budget aan de budgethouder, waarna de SVB de door de budgethouder aangetrokken zorgverlener(s) uitbetaalt op basis van door de budgethouder ingediende declaraties.

Het persoonsgebonden budget is een instrument dat circa 130.000 mensen in Nederland in staat stelt om zelf regie te voeren op de levering van hun zorg en ondersteuning. Iemand die een pgb krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer.

Het instrument pgb staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Enerzijds is het een instrument dat van grote waarde is voor veel mensen, anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Zo staat de beleidsontwikkeling nooit stil en wordt er een nieuw ICT-systeem gebouwd (PGB Portaal).

Wat ga je doen senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget?
''Wat mij het meeste werkplezier geeft, is dat persoonsgebonden budget raakt aan goede zorg op maat voor mensen die dat nodig hebben; maatschappelijk relevant en altijd actueel. Dit is een werkplek waar ik continu bezig ben met verschillende uitdagingen voor budgethouders en zorgverleners. Hier krijg ik (en voel ik) de verantwoordelijkheid om samen met collega’s binnen en buiten de directie deze uitdagingen op te lossen.'' - Lex, senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget.

Als senior beleidsmedewerker pgb werk je actief aan het ontwikkelen, uitdragen en evalueren van beleid naar aanleiding van vragen, wensen en knelpunten. Dit draagt de politiek, partners in de pgb-keten en andere VWS-directies aan. Je schrijft nota’s met adviezen, je bereidt Kamerdebatten voor en je vertegenwoordigt daarmee het ministerie van VWS.

Vanuit jouw rol draag je bij aan de ontwikkeling, uitvoering en verbetering van beleid rondom de nieuwe beleidsagenda pgb. Ook draag je bij aan de parlementaire processen en zorg je waar nodig voor interne en externe afstemming. Je schrijft Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen en bereidt debatten voor.

Bij (voorgenomen) beleid bepaal je welke consequenties dit heeft in de uitvoering. Dat doe je in nauw overleg met de partners (denk aan gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, de SVB en met vertegenwoordigers van budgethouders en zorgverleners), VWS-beleidsdirecties en juridische zaken. Je stuurt aan op een eenduidige en uniforme uitvoering van het beleid. Hierbij staat de eigen regie van de budgethouder voorop. Tot slot zorg je voor een zorgvuldige en tijdige implementatie van wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, evalueer je het beleid en doe je voorstellen voor verbetering.

Kom jij bij ons werken, dan kies je voor een baan met impact. Je komt te werken in een hardwerkend en gezellig team (het cluster Beleid en Parlementair) met 8 collega’s. De maatschappelijke opgaven waaraan we werken zijn complex en grijpen diep in de samenleving in. Je werk doet ertoe. Als senior beleidsmedewerker werk je zo veel als mogelijk aan opdrachten waar jouw kwaliteiten het beste tot uiting komen. Of waar je in wilt groeien. Je krijgt de gelegenheid om je breed te ontwikkelen, afhankelijk van jouw opleidings- en ontwikkelwensen.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
Als nieuwe collega kun je rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen de afdeling staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen.

 • Je hebt wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt een aantal jaar werkervaring als beleidsmedewerker binnen de Rijksoverheid;
 • Je functioneert goed in een (complexe) bestuurlijke en politieke context en je bent in staat om daarin zelfstandig en stevig te opereren;
 • Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend. Dit betekent dat je in overleggen je punten goed weet te maken;
 • Kennis van de (ontwikkelingen) in de zorg en van het pgb is een pre.

Herken jij jezelf hierin?
Omdat je werkt in een snel veranderende omgeving is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je kunt goed buiten bestaande kaders denken en bent creatief in het vinden van oplossingen. Je houdt van werkinhoudelijke afwisseling en kan snel hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Het leggen en onderhouden van contacten gaat jou gemakkelijk af. Je bent gericht op samenwerking, weet collega’s te motiveren en pakt werkzaamheden zelfstandig op. Je kunt prioriteren bij hoge werkdruk.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Liesbeth van den Berg, coördinator cluster beleid en parlementair.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • De selectie bestaat uit twee rondes sollicitatiegesprekken. De eerste ronde vindt plaats in de week van 12 december. Het gesprek zal op locatie bij VWS plaatsvinden. Het tweede gesprek vindt plaats in de week van 19 december. Na het eerste gesprek kunnen wij referenties opvragen;
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen VWS is de programmadirectie pgb ingericht. De programmadirectie valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en wordt aangestuurd door een programmadirecteur. De bezetting van de programmadirectie bedraagt ongeveer 35 medewerkers.

De programmadirectie pgb is verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid en stabiliteit van het pgb, het bevorderen van de samenwerking in de keten, het bevorderen van continuïteit en rechtmatigheid in de uitvoering en de realisatie en implementatie van PGB2.0. Daarbij is de directie verantwoordelijk voor de coördinatie van het pgb beleid, dit is binnen VWS belegd bij 4 directies: Langdurige Zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringen en Jeugd. Ook draagt de programmadirectie zorg voor de coördinatie van parlementaire werkzaamheden ten aanzien van het pgb en vindt er nauwe afstemming plaats met de directies WJZ, PZO en FEZ.

Cluster beleid en parlementair
Het cluster beleid en parlementair draagt zorg voor het beleidsmatig bevorderen van de kwaliteit van (de uitvoering van) het pgb, de werking van en de samenwerking binnen de pgb-keten. Daarbij verzorgt dit cluster de ondersteuning van de parlementaire processen met betrekking tot het pgb en de coördinatie van het pgb beleid binnen VWS en de pgb keten. Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met betrokken directies binnen VWS, met de ketenpartners (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de SVB) en met vertegenwoordigers van budgethouders en zorgverleners.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liesbeth van den Berg, coördinator cluster beleid en parlementair

06-15038062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kwaliteit van zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker kennis & strategie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon