Senior beleidsmedewerker politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie en Veiligheidsregio's

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD24/DGPenV/240064
 • Plaatsingsdatum 21 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De hoofdvraag voor DG Politie en Veiligheidsregio’s of de politie nu en in de toekomst toegerust is om haar taak goed uit te kunnen voeren. Het programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie, dat één van de programma's is binnen DGPenV, staat daarbinnen voor de opgave om structureel antwoord te hebben op vier conceptuele vragen:

 1. Hoe ziet de beste sturing en besturing van de politie eruit?
 2. Hoe willen we het (civiele) geweldsmonopolie geregeld hebben?
 3. Hoe ziet een optimaal pallet aan bevoegdheden van de politie eruit?
 4. Hoe ziet de toekomstige informatiefunctie er bij de politie uit?

Er zijn twee s12-vacatures binnen het programma.

VITAAL PROCES
Voor één van de vacatures zoeken we iemand die zich voornamelijk bezig houdt met het onderwerp vitaal proces bij politie. De focus zal daarbij liggen op politie-gerelateerde taken in relatie tot crisisbeheersing. Sommige processen zijn dermate van belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoring, sabotage of manipulatie een bedreiging kan vormen voor onze nationale veiligheid, denk aan energievoorziening, drinkwatervoorziening, communicatienetwerken, de infrastructuur, meldkamers en de crisisbesluitvorming. Rijksbreed wordt onder coördinatie van de NCTV gewerkt aan de versterking van die vitale processen in Nederland in het programma “Aanpak Vitaal”. De minister van Justitie en Veiligheid is als vakdepartement verantwoordelijk voor de vitale processen in de OOV-sector.

Je werkt samen met de politie aan het versterken van de weerbaarheid van de interne bedrijfsvoering van de politie bij crises en incidenten. Je kunt dan denken aan informatiebeveiliging, continuïteit van de processen binnen de politie, inkoopprocessen en het managen van (strategische) risico’s en de preparatie op crises. Daarnaast ben je linking pin tussen de andere aangewezen vitale processen en de politieorganisatie. Je neemt deel aan de interdepartementale overleggen over de Aanpak Vitaal, waarbij je met name vanuit de invalshoek van de politieorganisatie je inbreng hebt. Je bent ook betrokken bij de implementatie van Europese richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging en kritische entiteiten (CER en NIS2).

Je werkt samen met collega’s van andere departementen, zoals I&W en defensie, bij sectorale crisisplannen en brengt daarbij de kennis en mogelijkheden van politieorganisatie in.
Daarnaast pak je allerhande onderwerpen op die zich voordoen op het brede vlak van vitale processen en preparatie op crises en incidenten in relatie tot de politieorganisatie. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s van de NCTV, politie en binnen het DG.

BESTEL/BEVOEGDHEDEN

De andere vacature betreft een plek tussen de clusters politiebestel en bevoegdheden. Het cluster politiebestel houdt bezig met de doorontwikkeling van het politiebestel, de politie en de governance. Het cluster bevoegdheden werkt aan de vraag hoe het optimale palet aan bevoegdheden voor politie eruitziet. Daarbij ligt de focus op bevoegdheden om gegevens te vergaren, waarbij de balans tussen de inbreuk die daarmee wordt gemaakt en de waarborgen die daarbij horen altijd van belang is. Binnen de clusters kan je op verschillende dossiers worden ingezet. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om beleidsontwikkeling rondom bevoegdheden van de politie voor de openbare orde en gezagsvraagstukken die daarbij spelen.

Bij DGPenV wordt programmatisch gewerkt, wat kan betekenen dat je vanuit je expertise en interesse op verschillende opgaven binnen het programma en binnen het DG kan worden ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld thematisch samengewerkt op onderwerpen als sterkte/capaciteit van politie en bewaken en beveiligen.

Voor de plek mbt het vitale proces zijn de kerncompetenties omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, analytisch denken en netwerkvaardigheid. Je hebt affiniteit met het beleidsterrein van crisisbeheersing en vitale processen en de politieorganisatie. Ervaring op dat vlak is een pre. Aantoonbare ervaring met complexe governancevraagstukken strekt ook tot aanbeveling. Inhoudelijke (juridische of technische) kennis van informatiebeveiliging en Business Continuity Management is niet nodig, maar wel bereid zijn je hierin enigszins te verdiepen.

Voor de plek in de clusters bestel en bevoegdheden wordt de nadruk gelegd op de competenties creativiteit, analyserend vermogen, oplossingsgerichtheid, overtuigingskracht en maatschappelijke sensitiviteit. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met juridische vraagstukken en/of wetgeving. Aantoonbare ervaring met governancevraagstukken is een pre.

Als je interesse hebt in een van deze functies dan vragen we je om in je brief en/of CV de volgende vragen te beantwoorden:

 • Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je in een complex netwerk een bepaald standpunt met overtuiging hebt uitgedragen? Hoe ziet dat er bij jou uit?
 • Kun je laten zien in welke situaties je buiten bestaande denkkaders en werkwijzen hebt gedacht om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen?
 • Kan je een voorbeeld geven waarin je bent omgegaan met tegengestelde belangen en hoe je daarin hebt bijgedragen aan een oplossing?
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 12 en week 13.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)

DGPenV is verantwoordelijk voor vier cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, het stelsel van rampenbestrijding en dat van risico- en crisisbeheersing. We zorgen dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

Tot onze opgaven behoren onder andere de decentrale crisisbeheersing, het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners, het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie en het beheer van het politiekorps op de BES-eilanden.
DGPenV vormt een verbindende schakel tussen politiek, bestuur en uitvoering, ontwikkelt beleid en adviseert bewindslieden. Zo scheppen wij de juiste randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en organisaties optimaal zorg kunnen dragen voor de veiligheid van alle burgers in Nederland, ongeacht hun opvattingen of levensstijl.

PBI is een platte organisatie, die programmatisch werkt in een informele sfeer. Medewerkers krijgen bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. Ook hechten we veel waarde aan diversiteit. We zijn trots op onze medewerkers, die zich onderscheiden in nieuwsgierigheid, professionaliteit, betrokkenheid en collegialiteit.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie en Veiligheidsregio's

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roos Lawant

06-11764701

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paula van Reeuwijk

06-25116280

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie en Veiligheidsregio's nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior (juridisch) beleidsmedewerker met focus op het boa-dossier

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie en Veiligheidsregio's
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Vakbekwaamheid / OTO

Ministerie van Justitie en Veiligheid LOCC
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Detachering

(Senior) Beleidsmedewerker directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon