Senior beleidsmedewerker programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DG Bestuur, Ruimte en Wonen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 maart Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2021/02
 • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Relaties leggen en netwerken bouwen. Onmisbaar als je kennisdeling wilt bevorderen en borgen. Als senior beleidsmedewerker voor het programma Grensoverschrijdende Samenwerking in Den Haag verbind je de binnenwereld van het ministerie met de buitenwereld en vice versa. En focus je specifiek op de grensregio’s met Duitsland.

Binnen het programmateam vorm je een verbindende schakel tussen de grensregio’s en Den Haag. Je geeft daarmee invulling aan de coördinerende rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) richting andere partijen. Onder andere door partijen en belangen te verbinden, kansen en belemmeringen te identificeren en in samenwerking met verantwoordelijke vakdepartementen tot oplossingen te komen. Je overlegt daartoe regelmatig in en met de grensregio en met departementen. De met de buurlanden gemaakte governance-agenda en de bestuurlijke overleggen die in dat kader plaatsvinden — waaronder de tweejaarlijkse regeringstoppen — geven focus en richting in je werk. Ook bereid je werkbezoeken en publieke optredens van de staatssecretaris voor in de grensregio.

Daarnaast voer je ook algemene werkzaamheden uit binnen het programma. Je levert een bijdrage aan de beantwoording van Kamervragen, schrijft Kamerbrieven, bereidt AO’s, interdepartementale overleggen en de inzet vanuit ons programma in regiodeals voor. Binnen het team ben je verantwoordelijk voor enkele thematische dossiers, zoals grenseffecten. In afstemming met de andere teamleden richt je je op een of twee specifieke grensregio’s. Je werkt daarbij nauw samen met de regioverbinders die mede namens BZK in de grensregio’s actief zijn. Gezien de huidige samenstelling en taakverdeling van het team zoeken we een collega die zich specifiek richt op de grensregio’s met Duitsland.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en voor de functie relevante werkervaring.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden en ervaring met parlementaire processen.
 • Je bent initiatiefrijk en creatief.
 • Je kunt resultaatgericht optreden in samenwerking met collega’s binnen de Rijksoverheid, medeoverheden, buurlanden en andere partijen en je hebt gevoel voor de belangenverschillen.
 • Je bent analytisch sterk en je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en dat zowel mondeling als schriftelijk duidelijk overbrengen.
 • Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken.
 • Je beheerst de Duitse taal goed en je bent doordrongen van het belang van goede interculturele communicatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij richten we de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR bevordert dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

BFR heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken. Deze kennis zetten we actief in voor politieke prioriteiten en om in te kunnen spelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook ondersteunen we medeoverheden en departementen bij (ingrijpende) beleidswijzigingen en het toezicht hierop. Vraagstukken waar BFR bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld de beschikbare middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein, de bestuurlijke aanpak van de stikstofproblematiek, en de bestuurlijke en financiële gevolgen van het Klimaatakkoord voor medeoverheden.

Afdeling Regio en Leefbaarheid
In de afdeling Regio en leefbaarheid (R&L) komen de mensen van BFR samen die primair extern georiënteerd zijn. Deze mensen richten zich op de gebiedsgerichte aanpak van de verschillende programma’s die binnen BFR vallen, zoals: Interbestuurlijk Programma, Agenda Stad, Grensoverschrijdende Samenwerking, Bevolkingsdaling, Regiodeals/-enveloppe, en Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de collega’s van de andere afdelingen van BFR, met andere directies binnen het ministerie en met andere ministeries. De mensen van R&L werken samen met decentrale overheden, steden, provincies en waterschappen om de maatschappelijke opgaven, waar de verschillende overheidslagen voor staan, te verwezenlijken.

Doordat de mensen van R&L veel aanwezig zijn in het land, vormen ze vaak het eerste aanspreekpunt voor gemeenten naar de Rijksoverheid. Ze leveren een proactieve bijdrage vanuit een duurzame relatie met overheden als kritische vriend, facilitator en ondersteuner. Dit doen ze onder andere door landelijk beleid te vertalen naar een praktische aanpak. Daarbij agenderen ze knelpunten en signalen op het juiste niveau. Ze denken mee met medeoverheden en regionale initiatieven. Door relaties te leggen en netwerken te bouwen bevorderen ze kennisdeling en zorgen ze dat deze kennis ook geborgd blijft. Hierbij verbinden ze de binnenwereld van het ministerie met de buitenwereld en vice versa. Het resultaat is bij voorkeur een zichtbare regionale of gebiedsgerichte integrale aanpak van een aantal maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld in de vorm van een deal of een ondersteuningsprogramma.

Directie Bestuur, Financiën en Regio's, afdeling Regio en Leefbaarheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterke en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels die iedereen een stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen — en hun omgeving — ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs?

Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken. We zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. Daarom werken we aan ruimte in wet- en regelgeving en maken we experimenten mogelijk.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willemieke Hornis

06-52595671

Natalie Burgers

06-11714810

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DG Bestuur, Ruimte en Wonen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Financiën medeoverheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustermanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur uitvoeringsorganisaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon