Senior beleidsmedewerker programmadirecties Covid-19 (schaal 12)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-552(PDC19)
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de strijd tegen het Covid-19-virus nog niet is afgelopen: we zijn in een andere fase terechtgekomen, die opnieuw allerlei vraagstukken met zich meebrengt. Een fase waarin we ons moeten voorbereiden op mogelijke oplevingen en/of mutaties en de bescherming van onszelf en in het bijzonder kwetsbaren hiertegen. Maar ook fase waarin we lessen moeten trekken voor de verdere toekomst. Dit vraagt om een andere manier van werken: uit de acute crisisbeheersing naar proactief beleid maken. Per 1 juni is de verantwoordelijkheid hiervoor bij een drietal programmadirecties belegd. Ieder van deze directies heeft een eigen rol maar een gedeeld vertrekpunt en einddoel. Deze 3 programmadirecties zijn ingesteld voor een periode van twee jaar en zijn daarmee tijdelijke programmadirecties.

1. Programmadirectie Covid-19 Volksgezondheid (PDCV)

De programmadirectie Covid-19 Volksgezondheid (PDCV) is het organisatieonderdeel binnen VWS gericht op de maatschappelijke opgave om het Covid-19 virus onder controle te houden, het monitoren van de virusverspreiding, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen en het open houden van de samenleving. Binnen deze directie werk je nauw samen met onder meer het RIVM en de GGD’en aan onder meer een toekomstbestendige vaccinatie- en teststrategie. Daarbij ben je ook nauw betrokken bij alles wat nodig is om het vaccineren en testen goed uit te voeren in een crisis snel op te schalen. Ook denk je mee over de toekomst van zaken als herstelbewijzen, het coronatoegangbewijs en het reis- en isolatiebeleid.

2. Programmadirectie Covid-19 Zorg (PDCZ)

Binnen de programmadirectie Covid-19 Zorg (PDCZ) wordt gewerkt aan diverse onderwerpen, zoals het optimaliseren van de zorgcontinuïteit, het inrichten van de zorgcoördinatie en het rechtmatig uitvoeren van crisisregelingen. Ook gaat de aandacht uit naar vraagstukken die de crisis opwierp, zoals aandacht voor kwetsbare groepen. Daarnaast is PDCZ aan zet voor de coördinatietaken rond
zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvoor (met spoed) adequate zorg moet worden geregeld.

3. Programmadirectie Covid-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC)

De programmadirectie Covid-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC) richt zich op het coördineren van het bestuurlijke en parlementaire proces (kamerbrieven en -vragen, voorbereiden van debatten etc.). De focus ligt op het ontwikkelen van een passende strategie voor de aanpak van Covid-19 voor de langere termijn. De uitvoering en het coördineren van de taken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn hier ook ondergebracht. Tot slot speelt deze programmadirectie een belangrijke rol in de totstandkoming van een passend maatregelenpakket, het coördineren van data- en informatiestromen en het beschikbaar stellen van deze informatie (bijvoorbeeld in de vorm van het coronadashboard).

In de verdere beleidsontwikkeling van deze nieuwe, maatschappelijke opgaven met nationale impact zijn wij voor alle 3 programmadirecties op zoek naar meerdere (senior) beleidsmedewerkers.

Het werken aan de genoemde opgaven vraagt om beleidsmedewerkers die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen.

In de functie van (senior) beleidsmedewerker schrijf je concrete voorstellen aan de minister, stel je beleidsbrieven voor de lange termijn op en leg je verantwoording af aan de tweede kamer over bovengenoemde onderwerpen. Als geen ander ben jij in staat om soms technisch-inhoudelijke materie te vertalen naar handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld.

Daarnaast heb je affiniteit met maatschappelijk gevoelige vraagstukken en kun je omgaan met complexe situaties en belangentegenstellingen. Daarbij moet je soms je persoonlijke opvattingen opzij kunnen zetten. Aangezien je werkt in een omgeving die dynamisch kan zijn, wordt er een beroep gedaan op jouw pro-activiteit en stressbestendigheid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirecties rond Covid-19 zijn gericht op de maatschappelijke opgave om het Covid-19 virus maximaal onder controle te houden, het monitoren van de virusverspreiding, de zorg niet over te belasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
Er wordt zicht gehouden op de aanwezigheid van het virus in Nederland en adviseert over maatregelen. Effectieve monitoring, testen en goed bron- en contactonderzoek zijn daarvoor essentieel, maar bijvoorbeeld ook het stimuleren van (innovatieve) behandelmethoden. Ook werken we aan het voorkomen van nieuwe besmettingen en ontwikkelen we de visie over de lange termijn strategie .

Alle taken die hiermee samenhangen zijn primair ondergebracht binnen één van de drie programmadirecties, waarbij oog is voor de samenhang met de gehele VWS organisatie. Het zijn dynamische directies, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog. Betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Soorsma, programmadirecteur

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Covid-19 vaccinatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerkers Programmadirectie Covid-19 Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Covid-19 (Testen en Traceren)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon