Senior beleidsmedewerker/Projectleider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1,5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 14 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-062
 • Plaatsingsdatum 24 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij iemand die graag voor de troepen uitloopt en zich bezig houdt met de voorbereiding en de organisatie van iets geheel nieuws. Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je precies doen
Als senior beleidsmedewerker/projectleider ga je aan de slag met het ontwikkelen van een programmeerfunctie voor kennis en innovatie voor water en bodem. Dit betekent een plan opstellen, uitwerken en implementeren om de programmering van kennis- en innovatievragen vorm te geven in samenwerking met Rijkswaterstaat, andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Je werkt aan Kennis en Innovatiebeleid voor een klimaatbestendige en waterrobuuste Delta en actuele maatschappelijke uitdagingen voor water, landbouw en voedsel. Denk hierbij aan kennisthema’s als Noordzee, bodemdaling, zeespiegelstijging, cybersecurity, data, duurzaamheid en biodiversiteit. In goed overleg met de stuurgroep en in samenwerking met de clustercoördinator, de adviseur topsector en collega’s realiseer je een programmeerfunctie. Het is de bedoeling dat DGWB als systeemverantwoordelijke voor het water- en bodemdomein meer regie krijgt op watergerelateerde kennisvraagstukken.

Jij draagt zorgt voor inzicht in, overzicht en samenhang van de kennisvraagstukken voor zowel de korte- als lange termijn met een scherp oog op de transitieagenda. Kennishiaten en kennisoverlap weten we te benoemen en prioriteren. Met andere woorden; wat is er voor de strategische agenda en instandhouding van de kennisbasis nodig? Belangrijke vraag is hoe de strategische agenda wordt bepaald?

Hierbij heb je diverse taken zoals opstellen van nota’s, beleidsadviezen en voorstellen en het beantwoorden van Kamervragen. Verder organiseer je bijeenkomsten en neem je actief deel aan netwerkbijeenkomsten en interdepartementale overleggen. Een strategische rol heb je met betrekking tot kennisontwikkeling, gezamenlijke kennisagendering en –programmering met andere departementen, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NWO. Je geeft daarbij mede vorm aan de samenwerking in Topsector Water en Maritiem.

Wat verwachten wij van jou?
Als senior beleidsmedewerker/projectleider ontwikkel je (lange termijn) visie op de programmeerfunctie K&I in afstemming met de visie van de stuurgroep. Dit vertaal je naar een strategie en realiseerbare doelen in een passende governance, structuur en bedrijfsprocessen. Je onderkent de maatschappelijke betekenis en je bewaakt dit in de realisatie van het project/programma.

In deze uitdagende functie ben je in staat om buiten de geijkte kaders te denken. Jouw handelen, ideeën en voorstellen zijn anticiperend en vernieuwend en je kunt dit doorvertalen naar richtinggevend advies. Jouw stijl van communiceren weet je uitstekend af te stemmen op de doelgroepen. Verder ben je in staat om de functie in te richten met de daarbij behorende processen die transparant, efficiënt, kostenbewust, beheersd en omgevingsgericht zijn. Naar de organisatie en omgeving ben je transparant, bewust van politiek-bestuurlijke gevoeligheden en je onderkent tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewindspersonen.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker met (project)matige capaciteiten en je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je bent een doortastende en verbindende trekker die regie kan voeren met overtuigingskracht, tomeloze energie en makkelijk kan schakelen op niveaus van afdelingshoofd, directeur en DG. Iemand die hoofd- en bijzaken kan scheiden;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met kennis en innovatiebeleid en je bent in staat complexe vraagstukken overzien en zorgt voor overzicht, monitoring en verantwoording;
 • Je kunt goed samenwerken en zelfstandig opereren en hebt goed oog voor een politiek-bestuurlijk complexe omgeving met veel stakeholders die verschillende belangen behartigen;
 • Je mondelinge- en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend; je bent in staat om voor complexe beleidsvraagstukken heldere nota’s, adviezen en voorstellen op te stellen voor de Minister, directeuren en MT, met aandacht voor de politieke en bestuurlijke context;
 • Je hebt ervaring met project/procesmanagement of verandermanagement.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1,5 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WKB ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Rivieren, de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid. De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.C.M. Verschuur Msc.

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoordinator Kennis en Innovatie DGWB

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker circulaire economie in het onderwijs

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Chief Information Security Officer (CISO) IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon