Senior beleidsmedewerker/projectleider complexe zorg bij de directie LZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-505(LZ)
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Bijna 300.000 mensen met een beperking, ouderen of mensen met een psychische stoornis hebben langdurig zorg nodig. Dát is de focus van de directie Langdurige zorg van VWS. Binnen de directie zet het team gehandicaptenzorg zich in voor mensen met een beperking en een intensieve zorgvraag en hun naasten. De doelgroep waar het om gaat is enorm divers, van mensen met een lichte verstandelijke beperking die via de dagbesteding een opleiding willen volgen tot mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die extreem kwetsbaar zijn, of mensen met een complexe zorgvraag en probleemgedrag. Voor iedereen zijn we op zoek naar de vraag wat voor hen een betekenisvol leven is, en hoe we via ons beleid kunnen werken aan de randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning. Wil jij bijdragen aan het realiseren van deze ambitie, dan hebben wij een interessante baan voor jou!

Als beleidsmedewerker/projectleider in het team gehandicaptenzorg krijg je een coördinerende verantwoordelijkheid voor het onderwerp complexe zorg. Dat gaat om mensen met een beperking waarvoor niet vanzelfsprekend een passend zorgaanbod is vanwege de intensiteit of complexiteit van hun zorgvraag. Jouw inzet is erop gericht dat er voor deze groep ook voldoende capaciteit is, uitgewerkt in passende en kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Eén van de onderwerpen die daarin centraal staat is zorgprofiel VG7, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die zeer intensieve begeleiding, behandeling en gedragsregulering nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking, gedragsproblemen en vaak ook (ernstige) psychische problemen. Je bent binnen VWS de spil bij alles wat er speelt rond VG7. Onderwerpen die daarnaast tot jouw werkpakket horen zijn bijvoorbeeld het opbouwen van een solide kennisinfrastructuur voor cliënten met een complexe zorgvraag, systeemoplossingen vinden voor mensen die tussen wal en schip vallen en het accountbeheer voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Daarnaast neem je deel aan diverse interne en externe gremia over o.a. ‘beveiligde bedden’ of zorg op het grensvlak van gehandicaptenzorg en ggz. Bijna altijd gaat het niet alleen om de vraag wat kwalitatief goede zorg is voor mensen met een complexe zorgvraag, maar ook om de vraag of het tarief passend is. Daarom hoort bij deze plek dat je ook gedegen kennis hebt van het zorgstelsel en de manier waarop dat wordt gefinancierd.

Wat ga je doen?
We werken als team de komende jaren zoveel mogelijk op programmatische wijze aan dit soort vraagstukken via de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/26/kamerbrief-over-toekomstagenda-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking-en-de-evaluatie-pilot-clientondersteuning-gehandicaptenzorg. Vanuit VWS nemen we in dit programma een coördinerende verantwoordelijkheid. De toekomstagenda is in meerdere hoofdstukken ingedeeld; een van deze hoofdstukken gaat over complexe zorg. Jij coördineert de werkgroep waarin VWS samen met externe betrokken partijen invulling geeft aan de beschreven ambities voor de complexe zorg. Dat gaat niet altijd even makkelijk, omdat belangen soms uiteenlopen. In de manier waarop je je functie uitvoert weet je dus bruggen te slaan zonder daarbij je eigen koers uit het oog te verliezen. In ons werk krijg je weinig voor elkaar als je niet goed kunt samenwerken. Je bent ook een bruggenbouwer binnen de directie LZ: je werkt samen met andere teams zoals het team Wet Zorg & Dwang, team GGZ, het praktijkteam LZ en de Unit complexe zorgvragen. De doelgroep waarmee je je bezig gaat houden laat zich namelijk niet zo makkelijk in hokjes vatten. Goed beleid voor hen maken vraagt daarom om goede samenwerking. Je bent ook een doorzetter en ziet de uitdaging in het bedenken van oplossingen voor taaie vraagstukken.

Het werken aan de inhoudelijke beleidsvraagstukken van de Toekomstagenda doe je zeker niet alleen vanachter een Haags bureau. We verwachten dat je veel contact hebt met de mensen voor wie we het doen: mensen met een beperking, professionals en naasten. Maar ook met branche- en beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties. Door met hen in gesprek te gaan krijg je een goed beeld van wat er speelt in de praktijk en waar de grootste knelpunten zitten. Het is jouw taak om al die perspectieven samen te brengen, te komen tot een heldere analyse en vervolgens een aanpak te kiezen die kan rekenen op draagvlak, zowel in de praktijk als politiek. In het zoeken naar oplossingen werk je natuurlijk ook samen met systeempartijen, andere directies van VWS en collega departementen. Als beleidsmedewerker zorg je voor een goed netwerk waardoor je snel op de hoogte bent van ontwikkelingen op je beleidsdossiers, zoals goede voorbeelden, samenwerkingsverbanden tussen organisaties of een belangrijke partij die zich niet kan vinden in VWS-beleid. Je legt dwarsverbanden en je signaleert tijdig knelpunten richting je teamcoördinator.

Je formuleert adviezen voor de bewindspersonen, schrijft kamerbrieven, bereidt werkbezoeken voor, werkt mee aan kamerdebatten en beantwoordt kamervragen.

Het team gehandicaptenzorg is een jong team. We vinden het leuk om niet alleen inhoudelijk hard te werken aan een betere gehandicaptenzorg, maar ook te kijken naar teamontwikkeling. Binnen het team bespreken we met elkaar waar de meeste prioriteit naar uitgaat en wie welk dossier oppakt. We nemen binnen het team allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, maar gebruiken elkaar ook vaak om te sparren, ervaringen te delen en nemen elkaar mee op werkbezoeken. Daarbij geldt overigens wel dat we flexibiliteit van je verwachten: soms wisselen we takenpakketten en zo nodig ben je breder inzetbaar binnen de directie

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdeling overstijgende projecten en programma’s. Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Brigitte Verhage,Coördinerend Beleidsmedewerker

06-31753377

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur directie Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker doelgroepenvervoer en hulpmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker alcohol en productveiligheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon