(Senior) Beleidsmedewerker Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS210035(PG)
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door de coronacrisis is de directie Publieke Gezondheid flink in beweging. De aanpak van de coronacrisis is sterk verweven met de andere opgaven van de directie, zoals infectieziektebestrijding en de openbare gezondheidszorg. Daarnaast vraagt de aanpak nauwe samenwerking binnen VWS, met de projectdirectie Covid-19, met andere departementen, het RIVM en de GGD-en. Naar verwachting zullen de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het beleid nog jaren voelbaar zijn. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die onze directie komen versterken.

Wij zoeken breed inzetbare beleidsmedewerkers op de thema’s infectieziekten en zoönosen (2 S11/S12), en vaccinaties (2 S11/S12). Met Covid-19 staan infectieziekten en de preventie en bestrijding daarvan in de spotlights. De samenleving verwacht van de rijksoverheid dat zij maatregelen treft om landelijke epidemieën te voorkomen of effectief te bestrijden. Daarbij gaat het bv. om infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen (zoönosen zoals Covid-19, Q-koorts) of infectieziekten via muggen of teken (Lyme), SOA’s en andere infectieziekten. De uitvoering van infectieziektebestrijding ligt bestuurlijk bij de veiligheidsregio’s of gemeenten en inhoudelijk bij de GGD’en, gesteund door het RIVM en in samenwerking met huisartsen/ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook werken we samen met bv de ministeries van LNV en IenW. Ook werkt de afdeling aan vaccinaties waaronder de vaccinatie voor Covid-19, de Griepvaccinatie en het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en aan de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals chlamydia en hiv/aids.

Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met maatschappelijk gevoelige onderwerpen en om kunt gaan met complexe situaties en belangentegenstellingen.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Je moet in staat zijn om soms technisch-inhoudelijke materie snel te kunnen vertalen in handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld.

Omdat je werkt in een dynamische omgeving, is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen.

In de hectiek neem je ook tijd voor reflectie. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

De directie streeft naar een flexibele inzet van medewerkers, zodat bij ieder dossier er naast een primaire behandelaar ook een achtervang is. Daarbij kan worden ingespeeld op de wensen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, op ontwikkelingen op de beleidsthema’s en inhoudelijke prioritering door de bewindspersonen.

Inschaling kan op schaal 11 en 12, dit wordt op basis van kennis en ervaring bepaald.

Functie-eisen

Functie-eisen schaal 11:

 • Academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Kennis van infectieziektenbestrijding en/of de organisaties en praktijk van de gezondheidszorg is een pré.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent enthousiast en kunt goed samenwerken.
 • Je plant en organiseert je eigen werk en neemt initiatief.
 • Je bent resultaatgericht, houdt overzicht en kunt prioriteren bij hoge werkdruk. Stressbestendigheid is belangrijk.

Functie-eisen schaal 12:
Aanvullend aan bovenstaande eisen wordt verwacht:

 • Je hebt minstens enkele jaren ervaring met beleidsontwikkeling en in een politiek-bestuurlijke omgeving met ervaring in parlementair werk.
 • Je bent in staat om informatie en analyses te gebruiken om een oordeel te vormen en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent flexibel en creatief in situaties met grote complexiteit en/of belangentegenstellingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS210035(PG) richten aan: Bas Derks, MT-lid Publieke Gezondheid.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Inschaling zal op basis van kennis en ervaring bepaald worden.
 • Voor een goede beoordeling graag in je motivatiebrief opnemen waar de voorkeur naar uitgaat; infectieziekten en zoönosen, of vaccinaties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Publieke Gezondheid (PG) houdt zich bezig met de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Belangrijke dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg, lokaal gezondheidsbeleid, bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's, preventie, aanpak antibioticaresistentie, aanpak van (gezondheids-)crises en rampen, infectieziektebestrijding, vaccinatiebeleid en medisch ethische onderwerpen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, het actieprogramma Kansrijke Start, het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen en de nota Medische Ethiek.

De directie is ingedeeld in drie afdelingen: Openbare en Jeugdgezondheidszorg (OJGZ), Crisisbeheersing en Infectieziekten (CI) en Financieel Beleid en Ethiek (FBenE). Op dit moment zijn zo’n 60 mensen werkzaam binnen de directie. Bij PG werken we aan onderwerpen die iedere Nederlander raken en die in de belangstelling staan van politiek en media. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid verliezen we niet uit het oog. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bas Derks, MT-lid Publieke Gezondheid

06-15038442

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker COVID-19 Onderzoeksprogramma

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsadviseur met I-expertise

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon