Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker Publieke Gezondheid schaal 12

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200249 (PG)
 • Plaatsingsdatum 17 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een breed inzetbare beleidsmedewerker op het thema ethiek en specifiek op onbedoelde zwangerschappen. Dit kabinet heeft stevig ingezet op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. De basis hiervoor is in het huidige regeerakkoord gelegd. Het is van belang dat de werkzaamheden en afspraken met veldpartijen worden geborgd en gecontinueerd. Je bent verder ook inzetbaar voor andere opgaven in de afdeling medische ethiek zoals vraagstukken rondom euthanasie, abortus of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met maatschappelijk gevoelige onderwerpen en om kunt gaan met complexe situaties en belangentegenstellingen. Daarbij moet je soms je persoonlijke opvattingen opzij kunnen zetten.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Je moet in staat zijn om soms technisch-inhoudelijke materie snel te kunnen vertalen in handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld.

Omdat je werkt in een dynamische omgeving, is het belangrijk dat je pro-actief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen.

In de hectiek neem je ook tijd voor reflectie. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

De directie streeft naar een flexibele inzet van medewerkers, zodat bij ieder dossier er naast een primaire behandelaar ook een achtervang is. Daarbij kan worden ingespeeld op de wensen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, op ontwikkelingen op de beleidsthema’s en inhoudelijke prioritering door de bewindspersonen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je hebt minstens enkele jaren ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je bent in staat om informatie en analyses te gebruiken om een oordeel te vormen en hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent enthousiast en kunt goed samenwerken.
 • Je plant en organiseert je eigen werk en neemt initiatief.
 • Je bent resultaatgericht, houdt overzicht en kunt prioriteren bij hoge werkdruk. Stressbestendigheid is belangrijk.
 • Je bent flexibel en creatief in situaties met grote complexiteit en/of belangentegenstellingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200249 (PG) richten aan: Gerie Jonk.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Publieke Gezondheid (PG) houdt zich bezig met de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Belangrijke dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg, lokaal gezondheidsbeleid, bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's, preventie, aanpak antibioticaresistentie, aanpak van (gezondheids)crises en rampen, infectieziektebestrijding, vaccinatiebeleid en medisch ethische onderwerpen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, het actieprogramma Kansrijke Start, het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen en de nota Medische Ethiek.

De directie is ingedeeld in drie afdelingen: Openbare en Jeugdgezondheidszorg (OJGZ), Crisisbeheersing en Infectieziekten (CI) en Financieel Beleid en Ethiek (FBenE). Op dit moment zijn zo’n 60 mensen werkzaam binnen de directie. Bij PG werken we aan onderwerpen die iedere Nederlander raken en die in de belangstelling staan van politiek en media. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid verliezen we niet uit het oog. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerie Jonk, MT-lid Publieke Gezondheid. Bellen op woensdag- en vrijdagochtend

06-25682108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Crisisbeheersing

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Casuïstiek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Strategie, beleid en organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon