Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) beleidsmedewerker reductie stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 3 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGMO 2020-161
 • Plaatsingsdatum 19 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft’. ‘Stikstofregels raken 18.000 projecten’. ‘Stikstofnorm nekt verbreding A27 Utrecht’. Deze nieuwsberichten geven aan dat er in Nederland op dit moment een grote uitdaging ligt als het gaat om het terugdringen van stikstof. Als (senior) beleidsmedeweker help jij ons om een weg te vinden in deze ingewikkelde materie. Dat doe je vanuit Den Haag binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Een uitspraak van de Raad van State op het terrein van stikstof heeft grote gevolgen voor de projecten die aan dit beleid moeten worden getoetst. Het gaat vooral om de wegenprojecten, zoals de uitspraak over de verbreding van de A27 laat zien, en de invoering van de snelheid naar 100 km/u overdag. De belangrijkste vraag is: wat kunnen we doen op de korte termijn om wegenaanleg toch mogelijk te maken, binnen de natuurkaders? Als onze nieuwe (senior) beleidsmedewerker vind jij dit een uitdaging. Concreet werk je daarbij samen met collega’s en Rijkswaterstaat aan het zorgen dat de (Trace)besluiten uiteindelijk ‘Raad van State’ proof zijn. Dit doe je door in samenwerking met onze afdeling Wegverkeersbeleid de kaders te scheppen, en mee te denken en doen in regionale gebiedsprocessen waar wij een van de vele belanghebbenden zijn in het stikstofdossier.

Afhankelijk van de ruimte in het werkpakket helpt je daarnaast mee te adviseren over de toekomst van wegverkeer en de gevolgen voor hiervan voor de weginfrastructuur in Nederland. Dit betekent ook meewerken aan de en over de wijze waarop mobiliteit de komende jaren duurzamer kan worden en wat dit betekent voor de infrastructuur. Daarbij weet je kennis, beleid en uitvoering bij elkaar te brengen. Ook vind je samenwerken binnen en buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanzelfsprekend.

Vind je het daarnaast interessant om externe ontwikkelingen in je werk te betrekken? Kun je adviezen en beslisnota’s voor de minister opstellen over strategische keuzes? Ben je in staat te functioneren in een dynamische omgeving? En vind je het uitdagend om te anticiperen en te improviseren? Kom dan snel met ons praten over jouw nieuwe toekomst bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid. Wij willen jou graag als senior beleidsmedewerker verwelkomen binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Je komt te werken in een divers team waarin je je bezig gaat houden met verschillende onderwerpen. Onderwerpen die je regelmatig online, in de krant of op het journaal terug ziet komen. Je krijgt veel verantwoordelijkheden en de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je werkt met diverse collega’s binnen het ministerie, maar ook met collega’s van andere ministeries zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En je werkt met vertegenwoordigers van provincies, want het stikstofbeleid raakt ook andere beleidsterreinen en andere overheden. Kortom: bij ons krijg je een veelzijdige baan, midden in de politieke actualiteit.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het coördineren van een team.
 • Je hebt ruime ervaring in het ontwikkelen van beleid en met inhoudelijke en procesmatige sturing van het besluitvormingsproces op meerdere complexe multidisciplinaire beleidsterreinen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, mobiliteit, natuurbeleid en/of duurzaamheid.
 • Je bent bedreven in het schrijven van beleidsstukken zoals plannen, nota’s en Kamerbrieven, het organiseren en voorzitten van overleggen, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek en het beoordelen van voorstellen van interne of externe partijen.
 • Je bent politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief.
 • Je bent in staat om de standpunten van Infrastructuur en Waterstaat / directoraat-generaal Mobiliteit op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je bent initiatiefrijk en proactief.
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent creatief en flexibel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem en heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met andere ministeries, bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Daarbij houden we rekening met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat vier afdelingen/programma’s:

 • Wegverkeersbeleid
 • Programmering Rijkswegen
 • Verkeersveiligheid
 • Smart Mobility

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Programmering Rijkswegen
De afdeling Programmering Rijkswegen adviseert de minister over de te leveren prestaties van het hoofdwegennet met het bijbehorende (financiële) kader en verzorgt de opdrachtverlening voor de uitbreiding en de instandhouding van het wegennet aan Rijkswaterstaat. Hierbij wordt inhoud gegeven aan een stevig opdrachtgeverschap met afspraken over te leveren prestaties van het netwerk (doorstroming, veiligheid en duurzaamheid), gericht op het huidige en het toekomstige gebruik van de infrastructuur, met ruimte voor innovatie én binnen de beschikbare financiële middelen.

De afdeling telt ongeveer vijfentwintig medewerkers en werkt met drie clusters. Bijna alle medewerkers werken aan verschillende projecten en klussen in meer dan één cluster. De drie clusters werken globaal aan de volgende onderwerpen:

 • Het aanlegprogramma (MIRT): advisering over de aanpak van knelpunten in het hoofdwegennet, het (laten) uitvoeren van bereikbaarheidsonderzoeken voor bereikbaarheidsknelpunten, en het begeleiden van MIRT-onderzoeken en -verkenningen.
 • Het cluster Financiën en Infrastructuurfonds: voorbereiding van de jaarlijkse begroting voor het Infrastructuurfonds, advisering daarover aan de ambtelijke top en de bewindspersonen, en het adviseren over nieuwe investeringsprojecten.
 • Het cluster Instandhouding: opdrachtgever voor Rijkswaterstaat voor de planning en uitvoering van de instandhoudingsopgave hoofdwegennet en adviseur en opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie.

De afdeling Programmering Rijkswegen is de afgelopen tijd fors vernieuwd, een aantal mensen is met pensioen gegaan en het takenpakket is en wordt verder uitgebreid. Je komt terecht in een jong team met evenveel mannen als vrouwen. Kennisoverdracht en het opdoen van vaardigheden vinden we belangrijk en daarom werken we zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s. De omgangsvormen zijn informeel, de houding is professioneel en resultaatgericht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06 - 52 59 51 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker MIRT-projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker mobiliteit en projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker aanpak stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon