Senior beleidsmedewerker Regeldruk burgers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DIS/2021/08
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers:
Het is de ambitie van het kabinet om de door burgers en ondernemers ervaren regeldruk merkbaar te verminderen. Daarbij zet het kabinet naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) nadrukkelijk in op verbetering van overheidsdienstverlening met meer maatwerk en menselijke maat.

Taken
Het verbeteren van de dienstverlening en verminderen van de regeldruk onder burgers is een thema dat veel politieke belangstelling kent. Als beleidsmedewerker lever je een bijdrage aan de uitvoering van de acties en maatregelen uit de Kabinetsreactie POK en het traject Werk aan Uitvoering (WaU). Hiermee draag je bij aan de invulling van de ambitie van het kabinet om belangrijke knelpunten in de overheidsdienstverlening aan te pakken en de daarmee samenhangende regeldruk onder burgers merkbaar te verminderen. Specifiek zal je als beleidsmedewerker aan de slag gaan met de invulling van het principe ‘geen verkeerde deur’, de integrale aanpak op de loketfunctie. Ook zal de ondersteuning van de directeur in zijn rol als trekker van spoor 1 van de WaU, Toekomstbestendige dienstverlening, tot je taken behoren.

Als beleidsmedewerker regeldruk maak je onderdeel uit van het team Digitale Inclusie en werk je nauw samen met de senior beleidsmedewerker Regeldruk/Prettig Contact Met de Overheid en de beleidsmedewerker Regeldruk/ 18-jarigen. Ook zal je samenwerken met de kwartiermaker dienstverlening die aan de slag gaat met het uitdenken en opzetten van het programma één loketfunctie in samenwerking met de VNG.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke advisering.
 • Je bent creatief en hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt (bij het schaalniveau passende) beleidservaring.
 • Je kunt aantoonbaar goed schrijven.
 • Je bent plezierig in de omgang en goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan, ook met externe stakeholders.

Benodigde competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
 • Omgevingsbewustzijn
 • Hands on en snel kunnen schakelen
 • Pro-actief
 • Goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan met interne en externe stakeholders
 • Zelfstandig kunnen werken, als ook een teamplayer
 • Positief kritische instelling in contact met de relevante omgeving

Zie ook FGR

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie en visie van de directie Digitale Samenleving (vml. directie Digitale Overheid)

Missie
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie

We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
#Digitale Identiteit
We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
# Digitale Grondrechten
We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
# Digitale Dienstverlening

De directie Digitale Samenleving zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een veilige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen. Dat doet de directie door het formuleren en bewaken van kaders voor maximaal op de behoeften van burgers en bedrijven afgestemde digitale publieke dienstverlening, incl. wegnemen van blokkades voor naadloos op elkaar afgestemde diensten over taakgebieden van individuele publieke dienstverleners heen.

De directie wil de randvoorwaarden helpen scheppen vanuit BZK om in Nederland sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand te laten gaan. De ambitie van de directie voor de komende jaren is het vanuit de overheid vormgeven van een stevig in publieke waarden verankerde informatiesamenleving.

Afdeling Informatiesamenleving
Een overheid die grondrechten en publieke waarden in de informatiesamenleving borgt, deze waarden centraal stelt in haar publieke diensten en de digitale transformatie ook in internationaal perspectief plaatst, dat zijn de opgaven van de afdeling informatiesamenleving. Het gaat hierbij om waarden als eerlijkheid, veiligheid, inclusiviteit en innovatie. Dit is het fundament waarop digitalisering vorm moet krijgen en dit is door de COVID-19 crisis nog meer manifest geworden.

Informatiesamenleving is een afdeling die in 2020 is ontstaan en bestaat uit een viertal teams: Digitale Inclusie, Publieke Waarden, Data & Algoritmen, Informatieveiligheid en Internationaal. Deze laatste vormt directiebreed een team.
Binnen de afdeling is veel ruimte om te experimenteren met startups, innovatieve ideeën, proeftuinen etc. om het beleidsinstrumentarium vorm te geven. In dit kader worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe stakeholders ontdekt.

directie Digitale Samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Désirée Geerts

06-47108251

Ingrid Zondervan

06-48133012

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker bescherming mensenrechten in de uitvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Informatieveiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon