Senior beleidsmedewerker regionale duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20230315_12/13a
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dankzij grote projecten voor duurzame energie-infrastructuur zet Nederland belangrijke stappen om de klimaatdoelstellingen te halen. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werk jij aan effectieve besluitvorming rondom duurzame energie-infrastructuur. Daarbij richt jij je op regionale en provinciale projecten en de afstemming hiervan met landelijke projecten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) opgezet om Nederland te verduurzamen. Het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) is hier onderdeel van en brengt onder meer netbeheerders, energieproducenten, overheden en de industrie samen. Met je collega’s versnel jij de besluitvorming rondom duurzame energie-infrastructuurprojecten vanuit deze programma’s.

Hoe nemen we onze regierol? Welke instrumenten gebruiken we daarvoor? Daar focus jij op. Je werkt mee aan de juiste agendering van infrastructuurprojecten vanuit een regionaal of provinciaal perspectief. Je werkt mee aan commitment bij alle betrokken partijen en komt tot een heldere en efficiënte werkwijze. Je stemt af met andere programma’s, zoals de Regionale Energie Strategieën en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. Daarbij stel je mede vragen op van de verschillende betrokken partijen over het spelregelkader van het MIEK en beantwoord je vragen. Je hebt dus veel contact met decentrale overheden, netbeheerders, industrie en energieproducenten.

Met jouw inzet kunnen we een breed programma opstellen, met nationale en regionale projecten. En nemen we knelpunten weg. Overheden en private partijen werken zo samen aan een duurzamer Nederland.

Jij kunt processen stroomlijnen en werkt goed project- en planmatig. Daarbij houd je goed het overzicht en breng je structuur aan. Je legt makkelijk contacten, weet kennis en kunde om je heen te verzamelen en kunt mensen meenemen in jouw ideeën. Provinciale projectvoorstellen kun je beoordelen op waarde en vertalen naar de betekenis voor beleidskeuzes. Pionieren en jezelf ontwikkelen in een nieuw team vind je interessant.

Verder heb je:

 • Wo-niveau.
 • Ervaring of affiniteit met decentrale overheden en de energie- of infrasector.
 • Bij voorkeur ervaring met interbestuurlijke samenwerking.
 • Kennis van regionale verduurzaming en programmering.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Realisatie Energietransitie is een nieuwe directie, waarin mensen samenkomen uit verschillende onderdelen van het directoraat-generaal (DG) Klimaat en Energie en het DG Bedrijfsleven en Innovatie. Het is een beleidsdirectie die een schakel vormt tussen beleid en uitvoering. We zorgen op nationaal niveau voor de tijdige realisatie van passende infrastructuur (opwek, opslag en transport) voor energie(dragers) zoals waterstof, elektriciteit, kooldioxide en warmte en daarmee voor de realisatie van de energietransitie.

Voor de vergroening van de industrie is het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) ingesteld. We nemen regie op de infrastructuur van nationaal belang via het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Door krachten te bundelen en optimaal gebruik te maken van de inzet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunnen we meer regie voeren en besluiten versnellen.

Je komt in een divers team vol pioniers, van jong talent tot zeer ervaren EZK-collega’s en professionals van bijvoorbeeld Gasunie, TenneT, het havenbedrijf en provincies. Samen zetten we er de schouders onder en gaan we voor een zichtbare versnelling van besluitvorming. We werken goed samen, staan open voor elkaars meningen en ideeën en willen graag blijven leren.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Iedereen is welkom
De ministeries van EZK en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid werken nauw samen. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerben Doosje, Clusterleider Regie PIDI

06-50169884

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon