Senior beleidsmedewerker Riyadh

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Riyadh
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 13 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 797
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Saoedi-Arabië (KSA) is economie nauw verbonden met politiek, en vice versa. Als senior beleidsmedewerker op de post vormt Klimaat & Energie alsook Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) de kern van je werkzaamheden. Voor het Klimaat & Energie-dossier is het van belang de relaties tussen beide landen te verdiepen en verbreden langs de lijnen van government-to-government (waaronder klimaatdiplomatie), business-to-business en knowledge-to-knowledge. Het gaat dus zowel om het aanjagen van de klimaatdialoog als het helpen verzilveren van verdienkansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die de energietransitie in KSA biedt. Hierbij is het zaak de juiste balans te vinden tussen versterking van het Nederlands verdienvermogen (ondersteuning Nederlands bedrijfsleven across the board) en het bewandelen van de (smalle) marges voor economische dienstverlening in de recente ‘Vergroeningsbrief’ (afgebakende rol postennet bij de transitie van ‘fossiel’ naar ‘groen’).

Diezelfde (smalle) marges zijn er ook voor het adviseren en ondersteunen van (individuele) Nederlandse bedrijven die in de (relatief) gevoelige politieke context van de Saoedische markt opereren. Voor alle Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn de OESO-kaders voor IMVO van toepassing. Voor de economische dienstverlening vanuit de ambassade, zijn deze evenzeer leidend. Nieuwe EU-wetgeving is onderweg, hetgeen het belang van een effectieve implementatie in de (soms) weerbarstige praktijk van zakendoen in KSA alleen maar groter maakt. Jouw rol is om goed de totstandkoming van de (aangescherpte) IMVO-wetgeving te volgen, Nederlandse private sector hierbij te adviseren en ondersteunen, en omgekeerd (naar Den Haag toe) feedback te geven over de effectieve omgang met IMVO (waaronder best practices) in Saoedi-Arabië.

Gelet op de grote handelsbelangen en betrokkenheid van Nederlandse bedrijven in KSA, alsook de vele veranderingen die KSA doormaakt (diversificatie van economie, sociaal-economische hervormingen, energietransitie), werk jij als AS1 nauw samen met zowel het EA als PA en PD team (politiek, klimaat, mensenrechten/IMVO, public diplomacy). Als beleidsmedewerker zit jij in het EA-team, maar maak jij tegelijk ook deel uit van het politieke en PD-team.

Jouw portefeuille omvat een drietal pijlers als focus:

 • Het leveren van een actieve bijdrage over economische beleidsonderwerpen waarbij jij een bijzonder vizier hebt op rapportage over en betrokkenheid bij uitvoering van hervormingsagenda Visie 2030 met een nadruk op Klimaat & Energie. Ook lever jij hierover input voor beleidsstukken en organiseer jij mede economische events en relevante ontmoetingen. Hierbij trek je nauw op met de politieke afdeling en relevante onderwerpen/bezoeken zoals die langskomen.
 • Ook ben jij eerstverantwoordelijke vanuit de ambassade voor het thema IMVO en de hieraan gekoppelde activiteiten van de VN Global Compact, een dossier dat extra gevoelig ligt vanuit de vergrootglas van de Tweede Kamer en MR-organisaties als het gaat over zakendoen in KSA.
 • Het Nederlandse beleid t.a.v. dienstverlening aan het bedrijfsleven. Jij bent op dit terrein eerstverantwoordelijke voor rapportages aan het departement en het ontwikkelen van economische kansen voor Nederland, waarbij je in belangrijke mate steunt op en put uit de kennis en netwerken van de lokale beleidsmedewerkers. Tevens onderzoek je met gelijkgezinde landen de mogelijkheden om op dit terrein meer cohesie en samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 • Jij zit in het Public Diplomacy-team dat afdelingsoverstijgend bezig is met het goed onder de aandacht brengen van inzet NL in KSA. Je richt je in dit team specifiek op de economische/klimaattak van Public Diplomacy.

Uiteraard onderhoudt jij een relevant netwerk, reist in het land en wordt jij mede hierdoor – na verloop van tijd – een interessante gesprekspartner voor andere diplomaten en (bredere) Nederlandse contacten.

Je weet van aanpakken, bent nieuwsgierig, organisatiesensitief en beschikt over een groot netwerk alsook over een goede en vlotte pen. Je bent een communicatief netwerker en kan ook uitstekend overweg met sociale mediaplatforms, je bent flexibel en toegankelijk en een echte teamspeler, proactief, staat open voor feedback en je beschikt over de nodige zelfreflectie, maar ook over relativeringsvermogen. Humor en gezond verstand zijn een pre. Je hebt intercultureel aanpassingsvermogen en bent in staat om je in te leven in de Golf-Arabische cultuur en omgangsvormen. Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met Klimaat & Energie-dossiers en dienstverlening aan het bedrijfsleven.

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een relevant vakgebied.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring en/of affiniteit met Klimaat & Energie-dossiers en dienstverlening aan het bedrijfsleven.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken), een selectieassessment en toets op wereldwijde inzetbaarheid en talentoets. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden eind februari 2023 plaats.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse ambassade in Riyadh is een middelgrote post waar de ‘One Team’ gedachte goed ingebed is. Het team van 24 medewerkers (10 uitgezonden en 14 lokaal) telt naast CdP, PlvCdP en de Operationeel Manager, zes lokale en uitgezonden beleidsmedewerkers, twee attaches en dertien ondersteunende medewerkers van verschillende nationaliteiten.

De ambassade is gehuisvest in een ruime en moderne kanselarij, gebouwd in 1984. De residentie bevindt zich naast de kanselarij. Beide panden liggen in de beveiligde diplomatieke wijk (DQ) van Riyadh. De post beschikt daarnaast over 8 eigendomspanden voor uitgezonden staf in de beveiligde diplomatieke wijk, allen in de nabijheid van de ambassade. Op de standplaats van deze post is de verhoogde luchtverontreiniging veelal gerelateerd aan zand en stof. Dit kan impact hebben op je gezondheid. Dit geldt voornamelijk maar niet alleen voor kwetsbare groepen. Voorts is de luchtvochtigheid in Riyadh bijzonder laag. Laat je door de medische dienst van BZ informeren over mogelijke effecten en maatregelen.

Samenwerking, collegialiteit, diversiteit, professionaliteit, resultaat- en klantgerichtheid staan centraal in ons team.

Saoedi-Arabië is een politieke en economische grootmacht in de regio. Het is lid van de G20 en één van ‘s werelds grootste energieproducenten. Wie KSA zegt denkt dan ook aan olie, maar juist Saoedi-Arabië wil zijn economie minder afhankelijk maken van olie-inkomsten en daartoe een ambitieus hervormingsplan (Vision 2030) doorvoeren, waarbij meer ruimte komt voor buitenlandse investeerders en voor grootschalig toerisme. De VS is voor KSA nog steeds de grote Westerse bondgenoot, maar KSA wedt niet op één paard en zet ook in op goede betrekkingen met o.m. India en China; dichter bij huis wordt het buitenlands beleid sterk beïnvloed door Jemen en de relatie met Iran.

Parlement, maatschappelijke organisaties en publieke opinie in Nederland volgen de situatie van mensenrechten nauwgezet en het is daarom zaak om zo’n objectief mogelijk beeld te geven aan Den Haag, ook als het gaat over terrorismebestrijding en ongewenste buitenlandfinanciering. Dit vereist het onderhouden van een goed netwerk van collega’s en andere deskundigen alsook een nuchtere kijk blijven houden op de echte feiten.

Saoediërs zijn over het algemeen buitengewoon gastvrij. Het opbouwen van een netwerk kost echter veel tijd en energie. Contacten, zeker die met de Saoedische overheid, vergen geduld en altijd opvolging. Er is veel professioneel en sociaal verkeer met collega’s van andere ambassades. Het land is de geboorteplaats van de Islam en gastland van de twee heilige steden Mekka en Medina. De Islam en de traditionele gebruiken drukken een zwaar stempel op het land, al is er veel veranderd sinds een paar jaar onder meer door het vertrek van de religieuze politie en sociale hervormingen met veel (positieve) aandacht voor de positie van de vrouw. Het rechtssysteem is gebaseerd op de islamitische wetgeving, de Sharia.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janet Alberda (Chef de Poste)

+966 541439461

Nabil Taouati (Plaatsvervangend Chef de Poste)

+966 566033468

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker - Water deskundige Dhaka

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Dhaka
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Internationaal Ondernemen Zuid-West Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur CIO – beoordelen digitaliseringsprojecten

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon