Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Vraagstukken Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGWB 2020-287
 • Plaatsingsdatum 18 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veel transities vragen een plek in de ruimte in Nederland (“Niet alles kan overal”). Het DG Water en Bodem (DGWB) is zowel beleidsverantwoordelijke, als uitvoerder, als beheerder van belangrijke delen van het ruimtelijke domein. Daarom werken we aan verschillende opgaven. Om te kunnen beschikken over voldoende water, een gezonde bodem en schoon en ecologisch gezond water is klimaatbestendige herinrichting en aanpassing van functies aan het grondwaterpeil en de bodemgesteldheid noodzakelijk.

Het afstemmen van ruimtelijke inrichting van bebouwing op bodemligging en het watersysteem is essentieel om knelpunten in de nabije toekomst te beperken. Buffers zijn nodig tussen natuurgebieden en oppervlaktewaterlichamen enerzijds en landbouwgebieden anderzijds, om de negatieve effecten van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit te verminderen.

Het beleid in het ruimtelijke domein wordt vormgegeven door verschillende departementen en andere overheden. Dit is in de Nationale Omgevingsvisie opgenomen. Er is recent een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ruimte gestart, en een studiegroep ruimtelijke inrichting. Daarnaast worden de verstedelijkingsstrategieën opgesteld en is het Nationaal Programma Landelijk Gebied gestart. In deze functie werk je aan de strategie van DGWB in Rijkstrajecten en in regionale trajecten zoals de omgevingsagenda’s.

Wat ga je doen als senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Vraagstukken Water en Bodem?
Je bent verantwoordelijk voor de visie en strategieontwikkeling voor water en bodem in relatie tot ruimtelijke vraagstukken. Strategische lijnen zet jij om in concrete acties en je zorgt ervoor dat de water en bodem opgave geborgd worden in ruimtelijke trajecten.

Tevens zorg je er voor dat de strategie wordt toegepast in gebiedsprocessen. Dit doe je in verbinding met de medewerkers van DGWB. Hierbij zorg je ook voor verspreiding van de actuele stand van ontwikkelingen op interdepartementale programma’s, agenda’s, NOVI-gebieden etc. Daarnaast ben je de trekker van een DGWB-breed team. Je neemt het initiatief om vorm te geven aan voorstellen voor een effectieve en efficiënte samenwerking, gegeven de NOVI en het mogelijk veranderende speelveld (bijvoorbeeld door een nieuw kabinet).

Samenwerken op verschillende niveaus kun je als geen ander. Je trekt dan ook samen op met RWS zodat in de uitvoering vormgegeven kan worden aan gebiedsgerichte samenwerking. Als senior beleidsmedewerker stuur je de uitvoering van de NOVI aan, voor zover het gaat om onderdelen die gaan over water en bodem. Je zoekt en creëert een goede verbinding met de landsdeelcoördinatoren, de trajecten die lopen in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en je zorgt voor de aansturing van de (project)secretaris.

Wie ben jij en wat neem je mee? 

Als senior beleidsmedewerker heb je strategisch inzicht en ben je in staat dit om te zetten in concrete lijnen en acties. Met een flinke dosis overtuigingskracht weet je anderen hierin mee te nemen. Je hebt lef, neemt initiatief en je pakt met gemak ingewikkelde kwesties op. Kortom je bent ook dol op een uitdaging. Het nemen van besluiten gaat je goed af en je bent niet bang om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Je bent een netwerker en teamplayer pur sang en je bent dan ook gericht op samenwerking binnen het DG, IenW en het Rijk, met andere overheden en maatschappelijke partijen. Je benut op het juiste moment de juiste contacten (zowel in als extern) en je weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit om zo doelstellingen te bereiken.

Functie-eisen

 • Wo-niveau
 • 5-10 jaar werkervaring
 • Aantoonbare werkervaring op strategisch niveau
 • Je hebt affiniteit met de beleidsterreinen water en bodem en ruimtelijke vraagstukken
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in een politiek-bestuurlijke context en schrijft vlot en gemakkelijk strategische adviezen
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, bent een goede netwerker en benut dit effectief

Het takenpakket is in ontwikkeling en dit geeft je ruimte om verdere invulling te geven aan je eigen takenpakket als senior beleidsmedewerker.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-Generaal Water en Bodem. Deze directie staat aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. De directie is gericht op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid, het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s (zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma), het verbeteren van de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie (zoals waterveiligheidsnormen) en de besluitvorming van het waterbeheer (Stuurgroep Water). Verder werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de Klimaatadaptatie in Nederland. Daarnaast steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de Topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Klimaatadaptatie en Bestuur gaat onder andere over de volgende opgaven:

 • klimaatadaptatie;
 • de bestuurlijke organisatie van de waterschappen met de bestuurlijke partners;
 • de wateropgaven in de Nationale Omgevingsvisie en het Nationaal Waterprogramma;
 • het juridisch instrumentarium, waaronder de Waterwet en de Waterschapswet, en de inbedding van water in de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. J.W. Tas

06-15035320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06-11267192

Mevrouw N.R. Tolud

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(junior) Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Beleidscontrol en Begroting

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon