• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGKE_20240606_12/13, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Wil je graag werken aan een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt, namelijk de verduurzaming van Nederland? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan de mogelijkheden voor kernenergie bij het realiseren van de ambities voor CO2-reductie in de energiesector? Ben je nieuwsgierig, breed geïnteresseerd en ondernemend? Dan is de functie van senior beleidsmedewerker Small Modular Reactors bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat iets voor jou!

Functieomschrijving
De rijksoverheid werkt momenteel hard aan CO2-reductie. Om de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen te kunnen realiseren, treffen we de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales en werken we aan het langer openhouden van de huidige kerncentrale. Ook bereiden we ons voor op de mogelijke komst van kleine, modulaire kerncentrales, ook wel "Small Modular Reactors" (SMR's) genoemd. Deze kleine, modulaire centrales kunnen potentieel een belangrijke bijdrage leveren aan ons energiesysteem van de toekomst. Wereldwijd zijn SMR’s nog in ontwikkeling, dit geldt ook voor het beleidsterrein. In de huidige fase hebben we een programma-aanpak op SMR's vormgegeven, die in de komende tijd de mogelijke potentie van SMR’s voor Nederland verder in beeld moet brengen en uiteindelijk de basis wordt voor de verdere ontwikkeling van nationaal beleid op SMR’s. Dit gaan we onder andere doen via het simuleren van (onderdelen van) processen en gerichte onderzoeken. Op basis van de verzamelde informatie gaan we mogelijkheden en doelen verder concretiseren in een nationale visie op SMR’s (medio 2025). Hiervoor zoeken we een ervaren beleidsmedewerker!

Wat ga je doen?
Als senior beleidsmedewerker SMR’s ga je aan de slag met de verdere uitwerking van de programma-aanpak op SMR’s, in nauwe samenwerking met marktpartijen, (mede)-overheden en netbeheerders. Je gaat als eerste aan de slag met de uitwerking van de simulaties met relevante partijen uit de sector; waaronder kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en (mede)overheden. Ook houd je je bezig met nationale beleidsvraagstukken op het gebied van SMR's, bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de kansen van de nucleaire ontwikkelingen voor de Nederlandse (maak)industrie. Je vertegenwoordigt het ministerie EZK in projectgroepen, stemt af binnen het departement én met andere departementen. Daarnaast adviseer je het management en de minister over het te voeren nationale beleid met betrekking tot SMR's. De programma-aanpak bestaat uit verschillende programmalijnen; van het praktisch simuleren van processen rondom SMR’s (zoals “hoe werkt het Bevoegd Gezag”) tot het doen van onderzoek naar de energetische inpassing van SMR’s op het net, het vormgeven van participatie-trajecten en de opbouw van kennis bij mede- en regionale overheden. Als senior beleidsmedewerker SMR’s ben je in staat het overzicht tussen de verschillende trajecten te bewaren, houd je nauw contact én werk je intensief samen met in- en externe stakeholders. Ook volg je de bredere ontwikkelingen in de energiemarkt, ben je betrokken bij het algemene beleid op kernenergie en beantwoord je vragen van de Eerste en Tweede Kamer, bedrijven en burgers.

Wie zoeken wij als nieuwe collega?
Weet jij mensen om je heen te enthousiasmeren en ga jij snel tot actie over? Wij zijn op zoek naar iemand die gedreven is en proactief aan de slag gaat met de verdere uitwerking van de programma-aanpak op SMR’s. Je vindt het daarbij leuk om de samenwerking op te zoeken met externe partijen, waaronder (mede)overheden, het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Je presteert goed onder druk, houdt je hoofd koel wanneer iets anders loopt dan gepland, of wanneer je werk in de aandacht staat van de politiek of media. Je begrijpt hoe een ministerie georganiseerd is en hebt ervaring met het samenwerken met uiteenlopende stakeholders. Je kan complexe inhoud snel doorgronden en weet je kennis kernachtig en helder, zowel mondeling als schriftelijk, te communiceren. Je bouwt snel een goed netwerk op en werkt soepel samen met collega's en stakeholders, ook als deze andere invalshoeken hebben.

We realiseren ons dat iedereen anders is en juist de verschillen in mensen helpen ons om nog een betere werkgever en organisatie te worden. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programma-directie Kernenergie houdt zich in nationaal en internationaal verband bezig met kernenergie binnen de context van het energie- en klimaatbeleid. Daarbij gaat het onder andere om het openhouden van de kerncentrale Borssele en het zetten van de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De directie houdt zich ook bezig met het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire kennis en het stimuleren van innovatie voor nucleaire organisaties. De programmadirectie is een nieuwe directie en kent nu een formatie van ca 40 medewerkers waarvan een groot deel de afgelopen periode is begonnen aan deze uitdagende opgave. De verwachting is dat de directie de komende jaren nog zal uitbreiden.

De programma-directie Kernenergie is volop in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit 4 clusters, een cluster Financiering, een cluster Governance en Bedrijfsduurverlenging, een cluster Ruimte en Omgeving en een cluster Kennis, Internationaal, Coördinatie en Keten. We vinden het belangrijk dat een ieder elkaar ondersteunt op inhoud én actief bijdraagt aan een goede werksfeer. Je gaat aan de slag in het cluster Kennis, Internationaal, Coördinatie en Keten. Dit is een cluster met collega’s in verschillende fases van hun carrière, waar gezelligheid en hard werken evenveel gewaardeerd worden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Het directoraat-generaal (DG) Klimaat en Energie richt zich op de klimaat- en energietransitie en problematiek rond de gaswinning in Groningen. In- en externe samenwerking is daarbij van groot belang.
Het DG bestaat naast een ondersteunend cluster Algemene Zaken uit vier directies:

• directie Elektriciteit
• directie Warmte en Ondergrond
• directie Groningen
• directie Klimaat

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sanne Echten, clusterleider Kennis, Internationaal, Coördinatie en Keten

06-3120 7962

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Senior adviseur recruitment

06-5001 7865

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Projectleider ruimtelijke ontwikkeling Kernenergie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior technisch projectadviseur locatieonderzoek kerncentrales

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Stakeholdermanager Kernenergie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon