Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker stikstofdossier

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20200828_13
 • Plaatsingsdatum 16 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het is een hot item voor veel bedrijven: stikstof. Als senior beleidsmedewerker bij de directie Topsectoren en Industriebeleid in Den Haag ben jij de dossierhouder op dit onderwerp. Een mooie kans waarbij je werkt aan zowel de verduurzaming als het concurrentievermogen van het bedrijfsleven in Nederland.

Het kabinet wil de stikstofreductie structureel aanpakken. Jij gaat aan de slag met het uitwerken en invoeren van de maatregelen in dit kader. Dit doe je voor de industrie- en energiesector. Zijn er nieuwe (regionale) bronmaatregelen, die bijvoorbeeld voortkomen uit provincies of regio’s? Dan beoordeel je die. Van bronmaatregelen uit de stikstofaanpak monitor je de effectiviteit. Ook adviseer je, onder andere in de industrie, over de verkenning van de commissie Normeren en Beprijzen.

Als senior beleidsmedewerker jaag je bovendien de stikstofreductie in de bouw aan. Hoe? Je zet kennisinstellingen en bouwbedrijven met elkaar aan tafel, om zo de kennisdeling en innovatie te versnellen. Onder andere op basis van casuïstiek bevorder je adequate toestemmingsverlening voor met name de sectoren industrie en bouw.

Belangrijk in jouw werk is dat je goede relaties onderhoudt met stakeholders, waaronder de belangrijke spelers in de sectoren bouw en industrie. Met hen onderhoud je nauw contact over de aanpak, maatregelen en casuïstiek. Via de (al bestaande) betrokkenheid bij het NOVI-traject draag je ook (in beperkte mate) bij aan het ruimtelijke spoor binnen de stikstofaanpak. Verder verzorg je onder andere op basis van casuïstiek inbreng voor de bouw- en industriesector in regionale en gebiedsprocessen en adviseer je de politiek en het bestuur over jouw onderwerp.

Functie-eisen

 • Je hebt een diploma op academisch niveau.
 • Je hebt affiniteit met het bedrijfsleven en de opgave om te verduurzamen en wilt bijdragen aan een goed vestigingsklimaat.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met complexe beleidstrajecten.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met wet- en regelgeving.
 • Je bent politiek, maatschappelijk, bestuurs- en organisatiesensitief.
 • Je stelt je klant centraal en bent je bewust van je omgeving.
 • Je komt met creatieve ideeën en oplossingen en kunt goed samenwerken.
 • Je breidt je netwerk makkelijk uit en kunt uitstekend plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, vragen wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij komt te werken bij de directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP). TOP is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven bij de overheid. Nederland wil tot de meest concurrerende economieën van de wereld blijven horen. Dit vergt een samenhangend beleid gericht op het verdienvermogen, het aanpakken van de transitie naar een duurzame en digitale economie en het versterken van ons vestigingsklimaat. TOP werkt aan een excellent vestigingsklimaat voor groot- én kleinbedrijf.

Onze doelen

 • concurrerende en vernieuwende (top)sectoren voor verdienvermogen, gericht op maatschappelijke uitdagingen;
 • een snellere transitie naar een duurzame, klimaatneutrale industrie;
 • verregaande digitalisering van productieprocessen, producten en diensten;
 • waarborging van de markttoegang van de Nederlandse industrie tot de (inter)nationale industrie gerelateerd aan de defensie- en veiligheidsmarkt;
 • een sterker Nederlands vestigingsklimaat.

Wat wij doen
TOP werkt samen met duurzame en concurrerende koplopers in de topsectoren en industrie om het internationaal verdienvermogen van het innovatief en exporterend bedrijfsleven – mkb en grote bedrijven – te versterken en om de CO2-uitstoot van de energie-intensieve industrie te reduceren. Tegelijkertijd pakken we kansen in digitalisering. Dit doen we via het programma Smart Industry, waar in 29 fieldlabs gewerkt wordt aan het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, processen en diensten. Door opschaling van elektrisch vervoer en digitalisering van de logistiek te stimuleren, bieden we het bedrijfsleven de kans om verduurzaming te combineren met het versterken van het verdienvermogen.

De ambitie voor Groene Groei versterkt bovenstaande aanpak. Met de implementatie van het grondstoffenakkoord en de uitwerking van het rijksbrede programma Circulaire Economie, zetten we in op deze transitie. Met de Green Deals maken we in publiek-private samenwerking afspraken voor Groene Groei en maatschappelijke opgaven.

Het Commissariaat Militaire Productie zet zich in voor hoogwaardige concurrerende industrie in het defensie- en veiligheidsdomein. Met een industrieel participatiebeleid willen wij ervoor zorgen dat de Nederlandse industrie en instituten worden ingeschakeld bij de productie en ontwikkeling van militair materieel.

Om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse investeringen en bedrijven zet TOP zich verder in voor een sterk nationaal vestigingsklimaat. Bereikbaarheid en logistiek zijn daarbij cruciaal. Gericht beleid voor de mainports (de zeehavens, Schiphol en de Brainport) en de ruimtelijke opgaves (NOVI) versterkt dit en daarmee ons vestigingsklimaat.

Daarnaast werken we aan actief bedrijvenbeleid voor individuele bedrijven, zowel bij groeikansen en overnames als faillissementen. En verkennen we kansen van strategische acquisitie in het kader van brexit.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil een werkgever zijn voor wie iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie van EZK staat voor een uitmuntend ondernemingsklimaat en versnelt de transitie naar een duurzame en digitale economie. Dat doen we onder leiding van onze directeur-generaal Focco Vijselaar.

Onze taken zijn uiteenlopend. Zo versterken we het bedrijfsleven door publiek-private samenwerking via de topsectoren, creëren we ruimte voor ondernemerschap en verbeteren we de ecosystemen voor start-ups, scale-ups en innoverend mkb. Ook werken we aan een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat. Verder stimuleren we onder andere een geliberaliseerde defensiemarkt, R&D en internationale samenwerking. Op het gebied van energie en klimaat, circulaire economie en het gebruik van grondstoffen versnellen we transities.

Met ons werk stimuleren we bovendien digitalisering van het mkb, de industrie en maatschappelijke domeinen. Daarbij hebben ook de continuïteit, veiligheid, integriteit en betrouwbaarheid van mobiele en vaste telecomnetwerken, internet en dataverkeer onze aandacht. Net als het vergroten van de weerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven tegen cyberdreigingen. We borgen een toegankelijke, betrouwbare en hoogwaardige digitale connectiviteit en een vrij en open internet. Hiermee dragen we bij aan economische groei, duurzaamheid en innovatie. Met oog voor het belang van consumenten maken we frequentie- en antennebeleid, verdelen we frequenties en ordenen we markten voor elektronische communicatie.

We kijken naar interessante vraagstukken als: hoe kunnen we samenwerking tussen het bedrijfsleven en beroepsonderwijs stimuleren, zodat bedrijven kunnen rekenen op voldoende (technologisch) geschoold personeel? En we verlichten de regeldruk voor bedrijven, onder andere door het externe en onafhankelijke Adviescollege toetsing regeldruk te ondersteunen. Ook zijn wij de oprichter van investerings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. En natuurlijk organiseren we onderzoek, monitoring, effectmeting en beleidsanalyses. Kortom: een DG waar je op tal van manieren kunt bijdragen aan een innovatief bedrijfsleven.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Timo Staal

06-11376389

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur geothermie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Water en Bodem
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur, tevens plv. algemeen directeur Directie Particulieren

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon