Senior beleidsmedewerker strafrechtelijke handhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD24/DGRR/240071
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) zoekt een collega in de functie van senior beleidsmedewerker bij de afdeling Strafrechtelijke Handhaving.

In deze functie werk je met meerdere collega’s aan diverse vaak politiek gevoelige beleidsdossiers op het terrein van opsporing, vervolging en internationale samenwerking. Voorbeelden van dossiers zijn de aanpak discriminatie, wapens en munitie, technologische opsporingsmiddelen en het functioneren van het openbaar ministerie. Een belangrijk onderdeel van jouw afwisselende en brede functie betreft Europol. Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de departementsbrede coördinatie van het Europoldossier. Dit betekent onder meer dat je de vergaderingen van de managementboard van Europol voorbereidt en zelf deelneemt aan de voorbereidende werkgroep. Je onderhoudt contacten met de EU-gremia waar Europol-gerelateerde onderwerpen geagendeerd staan en neemt deel aan het nationale netwerk gerelateerd aan Europol. Je stelt beleidsnota’s, -adviezen en plannen op, waarbij je rekening houdt met de haalbaarheid van voorstellen in politieke, maatschappelijke en organisatorische zin. Je ondersteunt de minister bij debatten met de Tweede Kamer en je onderhoudt een netwerk zodat je snel toegang hebt tot specifieke informatie. Je signaleert kansen voor verbetering en werkt samen met andere departementen en uitvoeringsorganisaties aan de planmatige implementatie en uitvoering van nieuw beleid. In contacten met andere departementen, uitvoeringsorganisaties en stakeholders vertegenwoordig je de belangen van Justitie en Veiligheid.

Door samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en andere departementen, door het geven van heldere en uitvoerbare beleidsadviezen, ondersteunen bij het maken van wetgeving, onderhandelingen in Brussel en door het bieden van ondersteuning aan jouw minister, draag jij bij aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland.
Het werkpakket is dynamisch en kan in de loop van de tijd - mede afhankelijk van jouw interesse, kennis en kunde - veranderen. In het algemeen geldt dat medewerkers binnen DRC flexibel inzetbaar zijn. Dit maakt jouw functie uitdagend en afwisselend.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau met werkervaring en ruime kennis van de opsporing en vervolging en het tegengaan van criminaliteit. Ervaring met het complexe politieke en juridische krachtenveld is belangrijk, net als ervaring met (inter)nationale beleidsontwikkeling en wetstrajecten. Maar bovenal zoeken we iemand die zich verder wil ontwikkelen in een hecht team van beleidsmedewerkers, in een werkveld waarin veel ruimte is voor eigen ideeën en creativiteit.

Voor verdere specificaties wordt verwezen naar het Functiegebouw Rijk, familie Beleid, functiegroep beleidsmedewerker.

Competenties:

 • Zelfstandig en initiatiefrijk
 • Analytisch
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Samenwerkingsgericht
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Diversiteit & Inclusie

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 11 en week 12.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is een van de zes directies binnen het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en bevindt zich in het hart van justitie. DRC draagt bij aan het creëren van veiligheid door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken, past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed als mogelijk in staat te stellen om haar taak uit te oefenen.
De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment o.a. de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden waaronder de aanpak van kinderporno en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op de beleidsdossiers van DRC. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe om te gaan met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland, hoe handhaaf je het recht in het digitale domein, hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht, wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?
DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek-gevoelige thema’s. De dossiers worden regelmatig besproken in de media. DRC werkt samen met een divers en groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschap en de private sector.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Herman Kroes

0651784972

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anique van den Bosch

0621685879

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker strafrechtelijke handhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist nieuw Wetboek van Strafvordering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidscontroller, directie Financieel Economische Zaken (DFEZ)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon