• Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 487268, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Als senior beleidsadviseur strategie draag je bij aan visie- en strategievorming, en de vertaalslag daarvan naar concreet defensiebeleid. Daartoe doe je onderzoek, coördineer je inhoudelijk en procesmatig het besluitvormingsproces en draag je bij aan de strategische sturing op de inrichting en samenstelling van de defensieorganisatie. Je werkt aan onderwerpen die inhoudelijk sterk verweven zijn met andere beleidsterreinen binnen en buiten Defensie. Dit vergt afstemming, geduld en diplomatie. Jouw werkzaamheden beïnvloeden de omgeving en werkprocessen buiten het eigen team en de effecten zijn doorgaans pas na meer dan één jaar merkbaar.

Binnen de afdeling wordt samengewerkt aan:
• Anticipatie
Signaleren, onderzoeken en agenderen van (toekomstige) ontwikkelingen zoals geopolitieke en militair-strategische dreigingen, economische, maatschappelijke en sociale uitdagingen.
• Sturing
Vormgegeven van visie en strategisch beleid, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen.
• Positioneren
Uitdragen van en bekend maken met strategisch defensiebeleid
• Parlementaria
Voorbereiden en doen van Kamerdebatten, Kamervragen etc.
• Kennis
Onderhouden van je eigen kennisniveau en het coördineren van interne of externe deskundigheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Bestuursstaf ontwikkelt het Directoraat-generaal Beleid (DGB) visie, strategie en plannen voor een modern en toekomstbestendig Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken geven wij richting aan en scheppen we de randvoorwaarden voor de krijgsmacht die beschermt wat ons dierbaar is. We doen dat samen met anderen binnen en buiten Defensie. Ons beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen leggen wij duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding. Onze organisatie is transparant, wendbaar en besluitvaardig en het is uitdagend en plezierig om bij het DGB te werken.

Binnen het DGB is de Directie Strategie en Kennis (DSK) verantwoordelijk voor het realiseren van en sturing geven aan integrale visievorming en strategieontwikkeling bij Defensie in het algemeen en op vier deelterreinen in het bijzonder. DSK wordt geleid door de directeur Strategie en Kennis en bestaat verder uit vijf afdelingen: Strategie algemeen, Kennis en Innovatie, Nationale Veiligheid, IGO en de CHU.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur Duurzaamheid & Milieu

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Coördinatie en ondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Adviseur Toezicht integrale beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon