(Senior) beleidsmedewerker strategie energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 10 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220916_11/12
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Lijkt het je interessant om een pioniersrol te vervullen in kennisontwikkeling voor de energietransitie? Wil je daarnaast graag meedenken over vernieuwende oplossingen voor een CO2-arme energievoorziening? Ben je zowel initiatiefrijk als goed in verbinden en samenwerken? Dan zoeken wij jou als versterking van ons team.

Kennis en innovatie is cruciaal om de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen en over te gaan op een CO2-arme energievoorziening. Het cluster energie-innovatie geeft met zo’n tien betrokken collega’s het innovatiebeleid vorm voor de klimaatdoelstellingen. Daarmee maken we de energietransitie mogelijk. Wij beheren een aantal grote innovatieregelingen en prioriteren en monitoren de benodigde innovatie-inzet van verschillende organisaties voor deze doelstellingen (missiegedreven innovatie-aanpak). We werken daarnaast op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten.

Het cluster is op zoek naar twee enthousiaste beleidsmedewerkers op het gebied van kennismanagement. Collega's die kennis voor beleid kunnen ontsluiten; kennis zowel binnen het departement als bij onze kennispartners daarbuiten. In het energiebeleid kan kennis namelijk veel meerwaarde opleveren: het maakt onderbouwd beleid mogelijk en maakt beleid efficiënter en doeltreffender. Ook draagt versterking van de kennisbasis bij aan de evaluatie en monitoring van beleid. Dat is cruciaal om de doelen van de energietransitie tijdig te behalen. Er is en wordt al veel kennis verzameld over het energiedomein en de uitdaging is om deze kennis beter te beheren, te delen en waar nodig nieuwe kennis te verzamelen.

De aanpak die daarvoor wordt ontwikkeld, bevindt zich in de opbouwfase. In overleg met de Directie Klimaat, interne en externe stakeholders geef je strategische keuzes vorm voor het beheer, delen en verzamelen van kennis. Daarna werk je deze aanpak verder uit; zorg je voor inbedding in het cluster energie-innovatie; en borg je de implementatie van de strategie in de relevante energie-directies van het ministerie. Je ziet kansen voor de benutting van kennis in beleidstrajecten, identificeert ontbrekende informatie en speelt proactief in op kansen voor relevante kennisverzameling.

Je bent een verbindende factor met beleidscollega’s binnen de energietransitie. Denk hierbij aan collega’s binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook bij andere ministeries, kennisinstellingen, RVO en de partners in de Topsector Energie.

Naast de spin in het web voor de kennisstrategie, vervul je een flexibele, strategische adviesrol op andere innovatiedossiers. Hoe dragen we optimaal bij aan een CO2-arme energievoorziening richting 2050? Welke innovaties moeten we voor de energietransitie stimuleren in het klimaat- en energiedomein en op welke manier doen we dat het beste?

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Innovatie is cruciaal voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Het cluster energie-innovatie is binnen het DG Klimaat en Energie primair verantwoordelijk voor het energie-innovatiebeleid. Wij geven vorm aan een aantal grote innovatieregelingen, waarmee we de energietransitie mede mogelijk maken (bijvoorbeeld via de MOOI, DEI en HER).

Met een missiegedreven innovatie-aanpak geven wij sturing aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken. Naast het coalitie-akkoord, zijn de aan het Klimaatakkoord gekoppelde Integrale Kennis- en Innovatieagenda hierin leidend, evenals de hieruit voortgekomen meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's. Dit werk doen wij in nauwe samenwerking met collega's binnen EZK, andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en kennisinstellingen.

Het cluster werkt op internationaal niveau samen aan innovatie met Europese partners binnen de Europese programma's (SET-Plan, Horizon 2020/Horizon Europe) en bijvoorbeeld het International Energy Agency. Ook hier staat de inzet in het teken van de missiegedreven innovatieprogramma's.

Ook is het cluster verantwoordelijk voor de strategie op data en een versterking van de kennisfunctie ter ondersteuning van de energietransitie. Deze klussen zijn nieuw voor het cluster. De strategie op data wordt op dit moment vormgegeven, samen met twee andere collega's en een MT-lid. De opdracht voor de kennisfunctie moet nog nader worden ingevuld.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben Prins, waarnemend clusterleider energie-innovatie

06-5534 6515

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-2967 7903

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verbindende (sr) beleidsmedewerker strategie op data bij Energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon