Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker taskforce

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 36/19-07
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wil je je met onderwerpen bezighouden die in het hart van onze samenleving staan en laat jij je niet afschrikken door tegenstellingen? Sta je voor je principes en ben je tegelijkertijd niet bang om na te denken over het effect van beleid? Ben je flexibel genoeg om in te spelen op incidenten maar vasthoudend genoeg om koers te bewaken? Kan jij goed genoeg luisteren om je echt te verplaatsen in iemands behoefte en schroom je niet om pijnpunten bespreekbaar te maken?

Onlangs is de taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering (PG/OBF) opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen verschillende rijkspartners (SZW, NCTV, BZ, BZK, AIVD en OCW) heeft ten doel om beschikbare informatie op rijksniveau rondom PG en OBF beter bijeen te brengen en multidisciplinair te duiden. En om daarnaast het beschikbare handelingsperspectief beter inzichtelijk te maken en verder uit te breiden (nadrukkelijk ook gericht op het versterken van weerbaarheid). Zodat met name gemeenten beter in staat gesteld worden om problematisch gedrag aan te pakken. Om de ambities van deze taskforce waar te kunnen maken willen we het team versterken met een stevige senior beleidsmedewerker S12. De taken die je gaat uitvoeren hebben betrekking op: 

 • (door) ontwikkeling van beleid en handelingsperspectief op het terrein van het tegengaan van problematisch gedrag en het versterken van weerbaarheid met betrokken stakeholders (met name gemeenten);
 • daarover rapporteren aan de Tweede Kamer;
 • verbeteren van de kennisbasis onder ons beleid onder andere door het uitzetten en begeleiden van onderzoek;
 • onderhouden van een relevant netwerk en het tijdig signaleren van kansen en knelpunten.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en aantoonbare ervaring met werken in een complexe beleidsomgeving.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van ons werkveld 'problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering' en 'vergroten van weerbaarheid'.
 • Je bent in staat zelfstandig te opereren, ook in de nabijheid van de politieke en ambtelijke top.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus en gezichtspunten en schrikt niet terug van weerstand of belangentegenstellingen.
 • Je bent analytisch sterk en beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je bent een creatieve denker, oplossingsgericht en ziet het ontbreken van duidelijke kaders als een leuke uitdaging.
 • Je laat je niet afschrikken door tegenstellingen, staat voor je principes en bent tegelijkertijd niet bang om na te denken over het effect van beleid.
 • Je bent flexibel genoeg om in te spelen op incidenten, maar vasthoudend genoeg om koers te bewaken.
 • Je kunt goed genoeg luisteren om je echt te verplaatsen in iemands behoefte en schroomt niet om pijnpunten bespreekbaar te maken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5450,88 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een screening door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Omdat we hechten aan flexibel en breed inzetbare medewerkers plaatsen we je niet specifiek binnen een directie of afdeling, maar op het niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal. Zo kun je gemakkelijker aan de slag bij andere directies of projecten binnen je eigen organisatieonderdeel.

Directie Samenleving en Integratie
De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). Het doel van DGSZI is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging, zich thuis voelt.

De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

Weerbare samenleving
Binnen de directie Samenleving en Integratie wordt bij het thema Weerbare samenleving gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten, professionals en gemeenschappen in het omgaan met ontwikkelingen die integratie, de democratische rechtsorde en de sociale stabiliteit onder druk zetten. Denk daarbij aan preventie van maatschappelijke spanningen, extremisme, radicalisering, het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, en problematisch gedrag dat niet altijd strafbaar is, maar wel onwenselijk.

De beleidsinzet is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar vooral goed contact met de buitenwereld. Naast gemeenten, gemeenschappen en professionals werken we binnen de Rijksoverheid onder andere nauw samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06- 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker collectieve sector en economie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur security

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon