Senior beleidsmedewerker toegankelijk verkiezingsproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Juridisch, Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 26 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DB/2022/17
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verkiezingen zijn het kernproces van de democratie. Het programmateam verkiezingen bij het ministerie van BZK werkt aan de organisatie, het onderhoud en de vernieuwing van het verkiezingsproces.
De komende jaren heeft het ministerie van BZK de ambitie om de toegankelijkheid, integriteit, controleerbaarheid en transparantie van ons verkiezingsproces nog verder te vergroten. De maatregelen die hiervoor worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de Verkiezingsagenda 2030. Voor het programma zoeken we een senior beleidsmedewerker, die affiniteit en ervaring heeft met zowel (regelgeving voor) verkiezingen als de toegankelijkheid daarvan.

Jouw centrale opgave wordt het vergroten van de toegankelijkheid van het verkiezingsproces. Je werkt daarbij onder meer aan:

 • de verbetering van de toegankelijkheid van de stemlokalen;
 • informatie over stemmen die te begrijpen is voor iedereen;
 • gastvrijheid en kennisontwikkeling van leden van het stembureau (de instructie voor stembureauleden wordt primair een taak van de Kiesraad);
 • stimuleren van kennisuitwisseling tussen overheden, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen over hoe verkiezingen toegankelijker kunnen worden gemaakt;
 • stimuleren dat politieke partijen begrijpelijk spreken en schrijven in hun verkiezingscampagne.

Dat doe je in nauwe samenwerking met organisaties die ook betrokken zijn bij het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Je onderhoudt het netwerk met deze organisaties actief. Voor de aankomende verkiezingen wordt er opnieuw uitvoering gegeven aan het Actieplan. Je beperkt je hierbij niet tot het maken van plannen en richtlijnen, maar zorgt dat deze ook uitwerking krijgen in de praktijk. Zodat overheden, stembureauleden en politieke partijen allen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Je helpt onder andere mee om een aantal regionale bijeenkomsten te organiseren om de toegankelijkheid van de komende verkiezingen te verbeteren. In die bijeenkomsten kunnen gemeenten en ervaringsdeskundigen met behulp van proefopstellingen van elkaar leren.

Ook werk je aan het verder brengen van de Tijdelijke experimentenwet bijstand in het stemhokje waarmee de toegankelijkheid van de verkiezingen voor een grote groep Nederlanders verder kan worden vergroot. Je hebt daarbij oog voor de dillema's rond de waarborgen van het verkiezingsproces en werkt samen met betrokken (belangen)organisaties om experimenten zo goed mogelijk vorm te geven.
Je schrijft mee aan Kamerbrieven, helpt debatten voorbereiden en begeleidt onderzoeken, evaluaties en inkooptrajecten. Aanvullende werkzaamheden behoren tot de mogelijkheden en worden in overleg verdeeld, ook passend bij jouw ontwikkeling.

Het programmateam verkiezingen bestaat uit circa 12 collega's. Resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerking, collegialiteit en (werk)plezier zijn belangrijk voor ons team. De organisatie van verkiezingen stelt ons werk voor harde deadlines, maar levert ook heldere resultaten.
Het programmateam valt voor de personele zaken onder de afdeling Democratie van het ministerie van BZK. We werken als team veel samen met de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie en met vertegenwoordigers van de Kiesraad, de VNG en de NVVB. Op het thema toegankelijkheid is er ook veel contact met partijen als Ieder(in), Kennis over Zien, ProDemos en Stichting Lezen en Schrijven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Democratie, waar het programmateam verkiezingen onderdeel van is, heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen en bevordert democratisch burgerschap. Zij bewaakt en ontwikkelt de beleids- en wettelijke kaders daarvoor. Het programmateam verkiezingen is verantwoordelijk voor de zorg dat alle verkiezingen correct, integer en betrouwbaar verlopen. Het ziet erop toe dat verkiezingen verlopen zoals in de Kieswet is vastgelegd en adviseert over vernieuwingen van het kiesproces.

Democratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Klok, programmamanager Verkiezingen

06-52809560

Thomas Zandstra, afdelingshoofd Democratie

06-18475368

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker (digitale) weerbaarheid verkiezingsproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Informatiecoördinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon