Senior beleidsmedewerker vastgoed

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktcomplex
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 542822
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In jouw baan staan omgevingsrecht en omgevingsmanagement centraal. Voor de nieuwe afdeling Fysieke Leefomgeving heb jij in Den Haag als senior beleidsmedewerker vastgoed een belangrijke baan. Je houdt je bezig met vergunningen, en die zijn voor Defensie van wezenlijk belang om haar taken goed uit te voeren.

Als senior beleidsmedewerker vastgoed begeleid je specifieke dossiers op het gebied van omgevingsmanagement. Daarbij gaat het vooral om het begeleiden van complexe vergunningenprocessen. Processen die worden beïnvloed door Defensie zelf, door handhavers en door belangengroeperingen. Het is jouw taak om die processen te coördineren. Samen met het team voer je de regie op de vele vraagstukken die spelen op het gebied van vergunningen.

Je richt je op het informeren, coördineren en stimuleren van de organisatiedelen binnen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf die een rol moeten spelen op het gebied van vergunningen. Handhavingsverzoeken en handhavingsinterventies voorkomen, dát is belangrijk. Jij zorgt voor de nodige input aan je collega’s bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid. Daarmee zorg je ervoor dat zij bewindspersonen – en als het nodig is het parlement – snel en adequaat kunnen informeren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is onderdeel van de Bestuursstaf en verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -advisering. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders. De directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid (DMVD) maakt deel uit van het DGB.

Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van integraal en uitvoerbaar beleid op het gebied van materieel, vastgoed en duurzaamheid. We adviseren en ondersteunen de politieke en ambtelijke top hierover. Ook vertegenwoordig we Defensie en haar belangen in internationaal en interdepartementaal verband en bij decentrale overheden en burgers als het over deze onderwerpen gaat.

Binnen onze directie houden we ons bezig met omgevingsmanagement. Dit houdt in dat we alle dossiers beheersen op het gebied van vergunningen, ontheffingen en omgevingsparticipatie. Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor omgevingsmanagement richten zich op de interdepartementale wetsvoorbereiding en het informeren, coördineren en stimuleren van organisatiedelen binnen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf die een rol moeten spelen op het gebied van omgevingsmanagement.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van militaire operaties en heeft de leiding over de Defensiestaf. Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van militaire activiteiten is dat deze zijn toegestaan of dat er een vergunning is verleend op basis van wet- en regelgeving. De CDS is verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van de vergunningenketen.

Om de vergunningentaken te kunnen aansturen en uitvoeren, werken we aan een nieuwe afdeling Fysieke Leefomgeving binnen de directie Aansturing Operationele Gereedheid (DAOG). De DAOG is verantwoordelijk voor de opdracht en de allocatie van middelen gericht op het gereedstellen en ondersteunen van de militaire capaciteit. Een andere belangrijke taak is het voeren van regie op vergunningen en het coördineren van de uitvoering van omgevingsmanagement.

Directie Aansturing Operationele Gereedheid, afdeling Fysieke Leefomgeving

Je voert je werkzaamheden uit bij de DMVD. Van hieruit ondersteun je de DAOG en voer je werkzaamheden uit voor de afdeling Fysieke Leefomgeving.

De komende jaren wordt ‘gebruiksruimte’ in vergunningen en toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming, de (implementatie van de) Omgevingswet, het Besluit en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Luchtvaartwet.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur gezondheidsbeleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker EU-cluster

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon