Senior beleidsmedewerker veehouderij en markt

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGA20220531_12
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse veehouderij is in transitie. De opgaven op het gebied van klimaat, stikstof, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid vragen om grote aanpassingen. Al deze opgaven moeten in samenhang en met alle betrokken partijen worden opgepakt. Het team 'dierlijke ketens en markt' werkt daarom samen met alle partijen uit de veehouderijketens samen (van boer tot verkooppunt: speciaalzaak/supermarkt/out of home segment) om stappen te zetten in de verduurzaming van de veehouderij. Immers, zonder voldoende vraag naar duurzame producten is er geen verdienmodel voor een veehouder om te kunnen verduurzamen.

We zoeken versterking om samen met deze marktpartijen te werken aan die verduurzaming. Met een team van collega's werk je binnen het marktprogramma verduurzaming dierlijke producten. Dat programma richt zich op het vergroten van de vraag naar duurzame dierlijke producten. In Nederland, maar ook in Noord-West Europa. In het programma worden marktinitiatieven van ketens voor nieuwe duurzame concepten ondersteund met kennis, onderzoek en voorlichting. Als beleidsmedewerker ben je aanspreekpunt voor specifieke pilots en werk je mee aan subsidieregelingen en afhandeling van subsidieverzoeken om initiatieven te kunnen ondersteunen. En je bent trekker van de 'werkgroep internationaal' die de vraag naar duurzame producten in Noord-West Europa wil stimuleren.

Jouw taak is ook om verbindingen te leggen tussen marktinitiatieven (zoals de ontwikkeling van keurmerken of nieuwe concepten) en beleidsdossiers waar binnen LNV aan gewerkt wordt. Je levert input aan de uitvoering van de in het regeerakkoord aangekondigde 'niet vrijblijvende afspraken' met ketenpartijen voor het versterken van de positie van de boer in de keten.

Samenwerking tussen overheid en markt biedt veel kansen, maar is soms ook spannend en ingewikkeld. De markt is in beweging, duurzaamheid wordt steeds vaker een verdienmodel, maar tegelijk is er een grote maatschappelijke en politieke druk om die beweging te versnellen en uit te breiden. Als beleidsmedewerker veehouderij en markt kun je de verschillende werelden van overheid en markt verbinden. Dat vraagt dat je stevig in je schoenen staat, goed kunt luisteren én in verschillende contexten je verhaal kunt doen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) is een van de vier beleidsdirecties van het directoraat-generaal Agro. Wij zijn verantwoordelijk voor verduurzaming van de veehouderij, het bevorderen van markttoegang en -behoud voor dierlijke producten in derde wereldlanden, beleidsvorming rond dierenwelzijn en dierproeven, diergezondheid en antibioticagebruik en crisismanagement dierziekten. Daarbij verbinden we onze opgaven aan de brede thema’s van klimaat, voedsel, energie en innovatie.

Het team Duurzame Dierlijke Ketens stimuleert de ontwikkeling naar een integraal duurzame concurrerende veehouderij. De activiteiten van het cluster zijn gericht op een integrale aanpak van duurzaamheidsvraagstukken in de gehele veehouderijketen, met tevens aandacht voor de afzetmarkt. Het gaat om het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid, het voorkomen van schadelijke emissies, het voorkomen van risico’s voor de volksgezondheid, verbetering van de biodiversiteit, het sluiten van de mest en veevoerkringlopen, met als voorwaarde een verdienmodel voor de veehouder. Ook de uitvoering van de maatregelen in het klimaat- en coalitieakkoord op het gebied van de veehouderij behoort tot de opgaven van het team. Binnen DDK kom je terecht in het cluster dierlijke ketens en markt.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro (DGA) voor een duurzame, ondernemende agrofood economie en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie en omgeving. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aldert van Eck, Teamcoördinator DAD-DDK

06-46826037

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator kennisprogramma stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 29-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior data-analist P&O

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsadviseur Energiebesparing

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon