(senior) beleidsmedewerker veilige publieke taak

DGRR/DRC/SH

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220517
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de afdeling Strafrechtelijke Handhaving zijn wij op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker ‘veilige publieke taak’ die op dit belangrijke maatschappelijke dossier het verschil wil maken.

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat hulpverleners en medewerkers van openbaar vervoerbedrijven, politie, gemeente etc. geconfronteerd worden met agressie en geweld. Daarnaast zien we ook dat journalisten bedreigd worden, en hierdoor beperkt worden in het uitoefenen van hun werk. Dit alles heeft een enorm impact op deze professionals persoonlijk, maar ook op de samenleving als geheel.

Voor de preventie en aanpak van agressie en geweld tegen publieke gezagsdragers is beleid ontwikkeld, waarbij zowel werkgevers als het strafrecht een belangrijke rol hebben. Voor het tegengaan van agressie en geweld tegen journalisten is recent een plan van aanpak opgesteld. De maatschappij, en daarmee dit dossier, is continu in ontwikkeling en stelt de overheid steeds voor nieuwe beleidsvragen.

Als beleidsmedewerker ben jij verantwoordelijk voor het ondersteunen van de minister van Justitie en Veiligheid op deze maatschappelijke opgave. Je werkt samen met collega’s van andere ministeries (OC&W, BZK, SZW, e.d.), het Openbaar Ministerie, de politie en organisaties buiten de overheid. Je houdt de ontwikkelingen in de gaten, hebt goede contacten met het veld en zorgt op basis daarvan dat het beleid actueel is en aansluit op wat nodig is.

Naast het dossier veilige publieke taak zal jij je ook bezighouden met andere dossiers in de afdeling Strafrechtelijke handhaving.

Je komt op een leuke afdeling te werken waarin je samenwerkt met collega’s met diverse achtergronden en veel expertise en kennis van zaken.

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
• Je beschikt over ervaring met het adviseren over beleidsvraagstukken op het terrein van veiligheid.
• Je beschikt over ervaring met ondersteuning van de (politieke) leiding in het parlementaire proces of vergelijkbare ervaring.
• Je hebt een goed inzicht in de politiek-bestuurlijke en ambtelijke context waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten worden.
• Je zoekt actief de samenwerking, binnen en buiten J&V.
• Je bent goed in staat toegankelijke notities over complexe onderwerpen op te stellen.

Opleiding
• Universitair werk- en denkniveau

Competenties
• Bestuurssensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Netwerken
• Creativiteit
• Flexibiliteit
• Stressbestendigheid

Overige gegevens
• De functie valt onder de functiegroep beleidsmedewerker
• Het schaalniveau is S12
• Het betreft een vaste aanstelling
• Een SAC en een BAC maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Secundaire voorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is een van de zes directies binnen het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en bevindt zich in het hart van justitie. DRC draagt bij aan het creëren van veiligheid door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken, past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed als mogelijk in staat te stellen om haar taak uit te oefenen.

De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment o.a. de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden waaronder de aanpak van kinderporno en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op de beleidsdossiers van DRC. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe om te gaan met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland, hoe handhaaf je het recht in het digitale domein, hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht, wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?

DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek-gevoelige thema’s. De dossiers worden regelmatig besproken in de media. DRC werkt samen met een divers en groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschap en de private sector.

De afdeling Strafrechtelijke handhaving kent een grote diversiteit aan actuele onderwerpen, die afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen sterk kunnen pieken, in omvang en prioriteit. Je krijgt de kans om op belangrijke actuele onderwerpen een bijdrage te leveren aan de rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, samen met onze partners in de strafrechtsketen, zoals OM, politie, en andere partners binnen en buiten J&V. Het is een dynamische plek, midden in de actualiteit.

Het cluster maatschappelijke veiligheid maakt onderdeel uit van de afdeling strafrechtelijke handhaving bij DRC. Het strafrecht heeft bij het oplossen van maatschappelijke problemen alleen een rol van betekenis te vervullen naast de andere instrumenten zoals preventieve maatregelen en de inzet van ander juridisch instrumentarium (bestuursrechtelijk, civiel). Dit is ook de insteek van dit cluster: hoe zorgen we er voor dat het strafrecht betekenisvol wordt ingezet bij belangrijke maatschappelijke problematiek. Dit doen wij op maatschappelijke belangrijke opgaven zoals discriminatie en racisme, veilige publieke taak, wapenbeleid etc.

DGRR/DRC/SH

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sarah van de Beek

0650738502

Solliciteren?

DGRR/DRC/SH nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend specialistisch adviseur en waarnemend plv. hoofd

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon