Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-112
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bedrijven veilig laten opereren: dat is het speerpunt van het team bedrijven binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij ligt de focus op de ongeveer vierhonderd bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Als senior beleidsmedewerker begeleid jij, vanuit Den Haag. drie speciale acties die gericht zijn op deze bedrijven.

Allereerst ben je betrokken bij Safety Delta Nederland (SDN). Deze samenwerking tussen het (petro)chemisch bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap streeft naar het beperken en voorkomen van de gevaren van risicovolle activiteiten. Jij werkt, samen met de programmadirecteur en het programmateam, aan de uitvoering van het meerjarenprogramma en het werkplan SDN. Zo neem je deel aan diverse overleggen en projecten van de SDN, zoals blockchain in BRZO bedrijven, communicatie met bewoners, leren van incidenten en vroegtijdige lekdetectie bij chemische bedrijven. Daarnaast draag je bij aan voorbereidende trajecten voor onderzoeks- en innovatietrajecten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda. Ook organiseer je de rijksoverheidsinbreng in de SDN. Dit doe je onder meer door contacten met de deelnemende overheden te onderhouden.

Ten tweede richt je je op de Staat van de Veiligheid van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Jij stel deze jaarlijkse Staat op en coördineert hierbij de inbreng van de verschillende partijen, zoals toezichthouders en andere departementen. De derde actie waarmee jij je bezighoudt is de Modernisering van de Omgevingsveiligheid (MOV). Het doel van dit instrument is om de omgevingsveiligheid eerder, begrijpelijker en transparanter op de bestuurlijke tafel te krijgen. Deze nieuwe manier van werken leidt tot nieuwe vragen, zowel vanuit de politiek-bestuurlijke hoek als vanuit burgers. Samen met het team MOV werk je aan eenduidige communicatie. Je maakt daarbij onder meer helder waar al kennis beschikbaar is en welke nieuwe kennis ontwikkeld moet worden en hoe we dit kunnen realiseren.

De rode draad bij deze drie acties? Dat jij dankzij je initiatiefrijke houding en scherpe oordeelsvorming, politieke en maatschappelijke vraagstukken rondom de veiligheid van bedrijven kan vertalen naar heldere strategische beleidsadviezen. Je voelt feilloos politieke afbreukrisico’s en de haalbaarheid van acties en besluiten aan. Binnen het complexe krachtenveld waarin je werkt, verbind je de verschillende partijen en belangen. Hierbij benut je de juiste in- en externe contacten op het juiste moment. Uit je netwerk haal je ook relevante kennis op die je vertaalt naar hanteerbare beleidsadviezen en die je intern met de collega’s deelt. Zo borg je de kennisontwikkeling binnen het taakveld bedrijven en je directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ruime ervaring in een vergelijkbare strategische functie.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van heldere strategische visies en bent uitstekend in staat om complexe processen kort en bondig samen te vatten.
 • Je hebt ervaring met het deelnemen aan overleggen waarin je jouw organisatie vertegenwoordigd en bent in staat om in deze bijeenkomsten zelfstandig en met behoud van overzicht op te treden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van omgevings- en procesveiligheid.
 • Je legt makkelijk in- en externe contact, weet mensen voor je te winnen en kunt tegelijkertijd het organisatiebelang uitdragen en verdedigen.
 • Je kunt goed hoofd- en bijzaken ven elkaar onderscheiden, bent sterk in plannen en organiseren, en werkt graag en goed samen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken plaats via een online tool.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen zijn het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de Directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte risico’s voor de omgevingsveiligheid en het milieu. Onze doelen? Risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen veilig zijn. We werken in dynamische teams (taakvelden) aan een veelheid aan actuele beleidsonderwerpen, zoals de veiligheid van bedrijven, de veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, vuurwerk, de veiligheid van de energietransitie, crisiscoördinatie, en asbest.

Het team bedrijven bevordert de veiligheid van Nederland. Hoe? Door te zorgen dat bedrijven veilig opereren, toe te zien op een veilige inrichting van de leefomgeving, en zich te richten op een toename van het veiligheidsgevoel van burgers en bedrijven. Daarbij focust het team op de ongeveer vierhonderd bedrijven met de grootste risico’s. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

De negentig medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor de persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s bieden we trainingen en cursussen aan. Nieuwe medewerkers koppelen we aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige periode, waarin we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuisraken van nieuwe collega’s.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06-46636183

Mevrouw drs. D.C.S. Ramdat

06-15359532

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon