Senior Beleidsmedewerker Verbetering digitale overheidsdienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 augustus
 • Vacaturenummer DIS/2022/02
 • Plaatsingsdatum 6 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn bij de directie Digitale Samenleving op zoek naar iemand die met veel enthousiasme de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven wil verbeteren.

Ben jij de persoon die ons team komt versterken en zo een bijdrage levert aan de Digitale Overheid? Heb jij affiniteit met het verbeteren van de dienstverlening van de overheid? Gaat het leggen van verbindingen met andere dossiers je gemakkelijk af? Heb je de nodige bestuurlijke sensitiviteit en weet je van doorpakken? Pak dan nu je kans en solliciteer!

Het laatste jaar bevestigt nog maar eens dat een goede digitale dienstverlening door de overheid cruciaal is. Burgers en bedrijven hebben gemiddeld 29 keer per jaar (digitaal) contact met de overheid. Steeds vaker vindt dat contact digitaal plaats. Het is belangrijk om mensen daarbij goed te kunnen helpen, over de schotten van de verschillende overheden heen en via meerdere kanalen. Om dit mogelijk te maken werk je mee aan de realisaties van diverse wetten en implementatie met verschillende overheidsorganisaties. Daarmee heeft deze functie naast de juridische werkzaamheden, ook nadrukkelijke beleidsmatige en implementatievraagstukken in zich.

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden zijn divers en omvatten een breed terrein.

 • je adviseert, draagt bij aan wetgevingsvraagstukken en stelt beleid op rondom de wet elektronisch publicaties (WEP), het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en het wetsvoorstel digitale overheid (WDO);
 • je draagt inhoudelijk bij aan concrete projecten gericht op die in het kader van deze wetgeving plaatsvinden;
 • je geeft invulling aan het opdrachtgeverschap voor de huidige afspraken, standaarden en voorzieningen voor met name de WEP en de WMEBV bij de organisaties KOOP en LOGIUS
 • je voert overleg met diverse stakeholders, organiseert het proces en pakt daarbij de regisserende rol;
 • je voorziet bewindspersonen en de ambtelijke top van voorbereiding en advies over diverse vraagstukken op deze beleidsterreinen;
 • je schrijft mee aan Kamerbrieven en beleidsnotities.

De exacte werkzaamheden kunnen in onderling overleg nader worden bepaald.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken binnen de directie Digitale Samenleving van het DG Digitalisering en Overheidsorganisatie.
De directie Digitale Samenleving richt zich specifiek op de digitale transitie van de overheid en het waarborgen van publieke waarden en grondrechten op het gebied van digitalisering voor de samenleving, zoals eerlijk, innovatief, inclusief en veilig. Ook heeft de directie een rol in de generieke basisinfrastructuur primair voor digitale dienstverlening. Digitalisering stopt niet bij de grenzen van Nederland. Het mondiale karakter van de digitale transformatie en de complexiteit daarvan vereisen internationale samenwerking.

Missie directie Digitale Samenleving
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie directie Digitale Samenleving
We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
# Digitale Identiteit

We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
# Digitale Grondrechten

We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
# Digitale Overheid

Afdeling Basisinfrastructuur & Dienstverlening
De afdeling basisinfrastructuur & dienstverlening formuleert de beleidskaders voor de digitale basisinfrastructuur en zet zich in voor innovatie en een betere dienstverlening in de digitale overheid. De Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering vormt hierbij de basis. Je kan meer informatie vinden over veel van onze onderwerpen op digitaleoverheid.nl. Daarbij gaat het om thema’s zoals identificatie en authenticatie, dienstverlening en interactie, gegevensuitwisseling, dienstverlening aan burgers en bedrijven en innovatie.

De afdeling brengt de beleidsmatige standpunten in vele interbestuurlijke gremia in de wereld van de digitale overheid. Zowel nationaal als internationaal, met name bij de Europese Commissie.

Het is van groot belang om flexibel te kunnen opereren. Opkomende vragen en vraagstukken vereisen regelmatig dat er in flexibele verbanden kan worden geopereerd. Collegialiteit, creativiteit en prioritering zijn daarbij van belang. Evenals een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, een gezonde dosis humor en relateringsvermogen.

Directie Digitale Samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hetty Lucassen

06-18302458

Bianca Haverhals

06-38825037

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Informatieveiligheid

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon