Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en industriebeleid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 januari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20201118_12
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als ervaren beleidsmedewerker krijg jij de kans om uitvoering te geven aan het klimaat- en industriebeleid van het kabinet. Oftewel: bij te dragen aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Binnen het team Instrumenten Verduurzaming Industrie in Den Haag richt jij je op het verder uitwerken, actualiseren en zo effectief mogelijk implementeren van een stimulerend instrumentenpakket.

Je maakt deel uit van het instrumententeam dat binnen de directie Topsectoren en Industriebeleid is opgezet voor het inregelen en uitvoeren van de instrumenten die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken. Jouw focus? De nationale CO2-heffing. Maar je wordt ook op fiscale regelgeving en subsidie-instrumenten ingezet. Denk aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen.

Net als je collega’s werk je mee aan de ontwikkeling van meerdere instrumenten en regelingen tegelijk. Voor elk instrument en elke regeling werk je samen met de directies Klimaat en Energie en Wetgeving en Juridische Zaken. Maar ook met de collega’s van onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Nederlandse Emissieautoriteit en Financiën. Je zorgt voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top ten aanzien van je dossiers, zoals de nationale heffing. Je bent het aanspreekpunt en de gesprekpartner voor de industriële bedrijven voor deze instrumenten. Daarmee vervul je een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Wat je precies gaat doen? Denk aan het meebepalen en bewaken van een heldere strategie voor het instrumentarium voor de industrie. Maar ook aan het volgen van de laatste ontwikkelingen, het vertalen van signalen vanuit het interne en externe netwerk naar de verschillende instrumenten en het aandragen van oplossingen voor knelpunten. Je neemt deel aan diverse werkoverleggen, waaronder het wekelijkse instrumentenoverleg. Ook ondersteun en adviseer je de politieke en ambtelijke leiding op je dossiers en zorg je voor de uitvoering en het onderhouden van de nationale heffing en onderliggende regelgeving.

Verder vertaal en pas je wet- en regelgeving in van praktische veranderingen, bijvoorbeeld ETS-regelgeving of technologie aanpassingen. Je beantwoordt vragen over systematiek en consequenties van de heffing en andere instrumenten voor individuele bedrijven, sectoren en clusters. Daarnaast bouw je kennis op en ben je verantwoordelijk voor het info- en spreadsheetbeheer. Tot slot ontwikkel je inzicht in de effecten van de combinatie van heffing met verschillende instrumenten zoals de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie op het speelveld en het handelingsperspectief van de industrie en individuele industriële bedrijven.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bijvoorbeeld in een financieel-economische richting.
 • Je hebt gevoel voor cijfers en kwantiteiten, je beschikt over rekenkundig inzicht en je kunt goed met spreadsheets overweg.
 • Je hebt relevante werkervaring, bijvoorbeeld opgedaan bij een financieel-economische afdeling (zoals Financieel-Economische Zaken, Algemene Economische Politiek of Financiële en Economische Politiek).
 • Je denkt innovatief en beschikt over een zekere mate van senioriteit om zelfstandig beleidsdiscussies te kunnen voeren met andere departementen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • Je kunt op niveau ideeën uitwisselen met experts en wetenschappers over de economische achtergrond en werking van het instrumentarium.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, denkt creatief en hebt affiniteit met klimaat en innovatie.
 • Je beschikt over aantoonbaar inzicht en ervaring met politieke, ambtelijk, en bedrijfseconomische processen.
 • Je handelt resultaatgericht als een daadkrachtig teamspeler.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ons doel? De transitie naar een duurzame industrie versnellen. Bij de afdeling Verduurzaming Industrie staan de klimaatakkoordopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en het helpen realiseren van complexe grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties zoals efficiency, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en industriebeleid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Directie Topsectoren en industriebeleid

De directie Topsectoren en industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen. We hebben een regierol, zowel richting externe stakeholders (onder andere topteams, bedrijven, brancheorganisaties en de regio) als binnen de overheid. Ook bewaken we de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast zijn we accountmanager voor het bedrijfsleven.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marten Hamellink, Teamcoördinator Industrie instrumenten

06-31762718

Wytske van der Mei, MT-lid Directie Topsectoren en Industriebeleid

06-11048770

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en industriebeleid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur energiebesparing gebouwde omgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats n.t.b
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior Adviseur Innovatiekrediet

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur duurzame mobiliteit DKTI

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon