Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en Industriebeleid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20201118_12a
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je carbon-capture-en-storagebeleid voor de industrie. En draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord.

Je maakt deel uit van het kernteam Carbon Capture and Storage (CCS). Dit team heeft binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen op het gebied van carbon capture en storage. De afdeling Verduurzaming Industrie is verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en een instrumentenpakket voor de verschillende industrieroutes. Denk aan procesefficiency, elektrificatie, waterstof en CCS. Wij realiseren het klimaat- en industriebeleid van dit kabinet door complexe en grootschalige projecten en verduurzamingsplannen van bedrijven aan te jagen. CCS is één van de beleidsthema’s waarvoor jij als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk bent.

Je bent het aanspreekpunt voor de CCS-projecten in de industrie en ondersteunt de politieke en ambtelijke top als het gaat om CCS- en industriegerelateerde zaken. Je vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid op dit gebied. Goede samenwerking, andere standpunten respecteren en met creatieve oplossingen komen zijn hierbij belangrijk. Evenals snel schakelen met het instrumenten- en CCS-team.

Jouw taken

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van het CCS-programma en geeft uitvoering aan de kabinetsvisie op de verduurzaming van de industrie. De focus van je taken ligt bij CCS, maar je bent breed inzetbaar.
 • Je vormt en bewaakt een heldere strategie voor CCS in de industrie en voor alle CCS-gerelateerde zaken, zoals het programma Infrastructuur Duurzame Industrie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het accountmanagement van (internationale) CCS-projecten (zoals Porthos en Athos) en fungeert als CCS-aanspreekpunt binnen de afdeling Verduurzaming Industrie.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebt overzicht over de meest relevante (internationale) CCS-projecten.
 • Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende actielijnen van het industriebeleid rond verduurzaming en CCS, en je agendeert knelpunten en lost ze op.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top bij alle aan CCS gerelateerde zaken en dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en affiniteit met klimaat en innovatie.
 • Je beschikt over een zekere mate van senioriteit en kunt zelfstandig beleidsdiscussies voeren met andere departementen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking in netwerken binnen en buiten de overheid; en je weet handig om te gaan met conflicterende belangen.
 • Je hebt aantoonbaar inzicht in en ervaring met politieke, ambtelijke en bedrijfseconomische processen.
 • Je bent een gesprekspartner voor de industrie.
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig, gericht op het realiseren van concrete impact.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent een creatief denker.
 • Je kunt uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt goed samenwerken, respecteert andere standpunten en kan met creatieve oplossingen komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ons doel? De transitie naar een duurzame industrie versnellen. Bij de afdeling Verduurzaming Industrie staan de klimaatakkoordopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en het helpen realiseren van complexe grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties zoals procesefficiency, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en Industriebeleid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Directie Topsectoren en Industriebeleid
De directie Topsectoren en industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen. We hebben een regierol, zowel richting externe stakeholders (onder andere topteams, bedrijven, brancheorganisaties en de regio) als binnen de overheid. Ook bewaken we de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast zijn we accountmanager voor het bedrijfsleven.

Onze kerntaken zijn:

 • strategieontwikkeling voor het bedrijven- en industriebeleid, nationaal en in EU-verband;
 • de ontwikkeling en implementatie van de topsectorenaanpak en het bredere industriebeleid;
 • de ontwikkeling en implementatie van de verduurzamings- en klimaatstrategie voor de energie-intensieve industrie;
 • de implementatie van de digitaliseringsstrategie voor de industrie (Smart Industry);
 • het stimuleren van een geliberaliseerde defensiemarkt en het creëren van markttoegang voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie;
 • de beleidsontwikkeling op het terrein van economische veiligheid, circulaire economie, gastvrijheidseconomie, de detailhandel, de bouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • optreden als accountmanager van diverse sectoren en belangrijke bedrijvendossiers;
 • zorgen voor een uitstekend internationaal aantrekkelijk vestigingsklimaat, waaronder ruimtelijke vestigingsvoorwaarden zoals de mainports (het havenindustriecomplex in Rotterdam, het luchtvaartcomplex Schiphol-KLM en de kennisintensieve maakregio Brainport Eindhoven).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marian Hopman, Teammanager Verduurzaming Industrie

06-48161344

Wytske van der Mei, MT-lid Directie Topsectoren en Industriebeleid

06-11048770

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en Industriebeleid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Topsectoren en industriebeleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ondersteuner medezeggenschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Bedrijfsvoering
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Duurzame veehouderij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon