Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20210903_12
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een pionier die alles op alles zet om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen; dat ben jij. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag ben jij de aanjager achter een klimaatneutrale industrie. Zo draag je bij aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

Je werkt vooral aan grootschalige complexe verduurzamingsprojecten van nationaal belang en concrete duurzame investeringsvraagstukken. Bestaande industrie, waaronder bijvoorbeeld papier-, staal- en chemiebedrijven, begeleid je hierbij naar klimaatneutraliteit en je werkt aan de opbouw van nieuwe groeimarkten. Jouw focus ligt op die bedrijven en industrieclusters die concrete stappen willen zetten naar klimaatneutraliteit.

Als aanjager breng je alle betrokkenen bij elkaar: het bedrijf zelf, de overheden op alle niveaus, uitvoeringsinstanties en de stakeholders van het bedrijf. Je werkt nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), NFIA en bijvoorbeeld InvestNL. Gaan de bedrijven in gesprek met de minister van Economische Zaken en Klimaat en soms ook met andere leden van het Kabinet? Dan help jij de bewindslieden bij de voorbereiding van deze gesprekken. Je zorgt dat wij onze instrumenten goed inzetten en houdt steeds rekening met de kaders die vanuit de EU gesteld worden. Uiteraard informeer je op regelmatige basis de ambtelijke en politieke top over de vorderingen en je adviseert hen over het juiste beleid.

Specifiek ga je aan de slag met bedrijven en projecten van de industrieclusters Noord, het Noordzeekanaalgebied en het zogenaamde industriecluster 6 (www.verduurzamingindustrie.nl). De bedrijfseconomische doorlichting van bedrijven en het beoordelen van businesscases doe je samen met de RVO-collega’s. En je krijgt te maken met de beleidsvorming rondom financiële instrumenten (zoals diverse subsidieregelingen rond verduurzaming industrie). Ook de uitvoering van moties van leden van de Tweede Kamer, zoals bijvoorbeeld hoe de transitie van de grote uitstoters te versnellen, behoort tot de mogelijkheden van je takenpakket.

Goede samenwerking, andere standpunten respecteren en met creatieve oplossingen komen zijn steeds jouw speerpunten. En uiteraard houd je collega’s binnen het eigen ministerie en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën, decentrale overheden, de financiële instellingen en partijen binnen de EU, het desbetreffende industriecluster en maatschappelijke en milieuorganisaties steeds aangehaakt. Zo pik je signalen en knelpunten voortijdig op, agendeer je het oplossen ervan en zorg je voor actielijnen binnen het industriebeleid waarin iedereen zich kan vinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Topsectoren en Industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

Afdeling Verduurzaming Industrie
Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatakkoordopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals efficiency, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation.

Team Strategie Industrie
Op onze afdeling werken ongeveer twintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams Instrumentenmix en Strategie Industrie. Jij werkt met ongeveer tien collega’s in het team Strategie Industrie. De onderlinge sfeer is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. En door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid TOP

06-11048770

Marian Hopman, Teammanager Verduurzaming Industrie

06-48161344

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker internationaal investeringsklimaat en watersector

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiespecialist

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker innovatie-instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon