Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 14 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220525_12
 • Plaatsingsdatum 30 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je werkt als beleidsmedewerker binnen het team instrumenten verduurzaming industrie en richt je op het verder uitwerken, actualiseren zo effectief mogelijk implementeren van een stimulerend instrumentenpakket. Er is een sterke focus in het takenpakket op de nationale CO2-heffing, maar ook op fiscale regelgeving en subsidie-instrumenten kan je ingezet worden, zoals bijvoorbeeld de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Je maakt deel uit van het Instrumententeam dat binnen de directie is opgezet voor het inregelen en uitvoeren van de instrumenten op dit gebied. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het klimaat- en industriebeleid van dit kabinet. Net als je collega’s werk je mee aan de ontwikkeling van meerdere instrumenten en regelingen tegelijk. Voor elk instrument en regeling werk je samen met de directies Klimaat en Energie en Wetgeving en Juridische Zaken. Maar ook met de collega’s van onder meer de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Financiën. Je zorgt voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top ten aanzien van je dossiers, zoals de nationale heffing. Je bent het aanspreekpunt en gesprekpartner voor de industriële bedrijven voor deze instrumenten. Je vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden senior beleidsmedewerker Instrumenten Verduurzaming Industrie

 • (Mede) verantwoordelijk voor de realisatie van diverse instrumenten uit het Klimaatakkoord voor de industrie (w.o. heffing en SDE++) en uitvoering geven aan het kabinetsbeleid Verduurzaming Industrie.
 • Meebepalen en bewaken van een heldere strategie voor het instrumentarium voor de industrie.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en bij de industrie. Je vertaalt signalen vanuit het interne en externe netwerk naar de verschillende instrumenten. Je agendeert en draagt oplossingen aan voor knelpunten.
 • Deelname aan diverse werkoverleggen, waaronder het wekelijkse instrumentenoverleg.
 • Ondersteunen en adviseren van de politieke en ambtelijke leiding op je dossiers.
 • Zorgen voor de uitvoering en het onderhouden van de nationale heffing en onderliggende regelgeving.
 • Vertalen en inpassen in wet- en regelgeving van praktische veranderingen, bijvoorbeeld ETS-regelgeving of technologie aanpassingen.
 • Beantwoorden van vragen over systematiek en consequenties van de heffing en andere instrumenten voor individuele bedrijven, sectoren en clusters.
 • Opbouw van eigen kennis, info- en spreadsheetbeheer (het gaat soms om vertrouwelijke gegevens van individuele bedrijven).
 • Ontwikkelen van inzicht in de effecten van de combinatie van heffing met verschillende instrumenten zoals de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie op het speelveld en het handelingsperspectief van de industrie en individuele industriële bedrijven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team Instrumenten

Op onze afdeling werken ongeveer twintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams team Instrumenten en team Strategie Industrie van ieder ongeveer 10 medewerkers. Jij komt in team beleidsinstrumenten te werken. De onderlinge sfeer in de afdeling is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Directie Topsectoren en Industriebeleid

De directie Topsectoren en Industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid Topsectoren en Industriebeleid

06-11048770

Marten Hamelink, Teamcoördinator Instrumenten

06-31762718

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Life Sciences & Health

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker maritieme sector

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon