Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20230127_12
 • Plaatsingsdatum 15 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is.

Je werkt als beleidsmedewerker binnen het team instrumenten verduurzaming industrie en richt je op het verder uitwerken, actualiseren en zo effectief mogelijk implementeren van een stimulerend instrumentenpakket. Je kunt op normering en beprijzing zoals fiscale regelgeving en of subsidie-instrumenten ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) en de subsidie Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Het zijn instrumenten waarvoor jij als senior beleidsmedewerker (mede)verantwoordelijk wordt.

Net als je collega’s werk je mee aan de ontwikkeling van meerdere instrumenten en regelingen tegelijk. Je zorgt voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top ten aanzien van je dossiers. Je bent het aanspreekpunt en gesprekpartner voor de industriële bedrijven voor deze instrumenten. Je vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Goede samenwerking, andere standpunten respecteren en met creatieve oplossingen komen zijn hierbij belangrijk.

Jouw taken:

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van meerdere subsidie-instrumenten waarmee het voor de industrie mogelijk wordt om te verduurzamen. Je werkt aan het optimaliseren van de regelingen in samenspraak met andere departementen en met het bedrijfsleven en andere stakeholders. Ook werk je aan de inzet die hiervoor richting Europa nodig is.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt; de koplopers in de industrie zetten snel stappen richting verduurzaming. Ook belangrijk om het peloton mee te krijgen. Je fungeert voor jouw dossiers als aanspreekpunt binnen de afdeling Verduurzaming Industrie.
 • Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende instrumenten, je agendeert knelpunten en lost ze op.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top bij alle aan jouw beleidsthema gerelateerde zaken en dossiers.

Een gedreven persoon die alles op alles zet om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen; dat ben jij. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag ben jij de aanjager achter een klimaatneutrale én concurrerende industrie. Zo draag je bij aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

Dit alles doe je vanuit het instrumententeam als onderdeel van de afdeling Verduurzaming Industrie. En je werkt hierbij ook nauw samen met collega's van DG Klimaat en Energie en Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van EZK en andere departementen zoals het Ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Naast de industrie bestaat je externe netwerk uit diverse maatschappelijke organisaties waaronder de organisaties gelieerd aan de Europese Commissie. Wat vast staat, is dat je in een zeer boeiende en maatschappelijk relevante werkomgeving terecht komt.

Je bent een pionier én een echte verbinder. Dankzij je uitstekende gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen ga je handig om met conflicterende belangen. Je bent een representatieve vertegenwoordiger van ons ministerie en een gewaardeerde sparringpartner voor andere betrokkenen. Je bent in staat om vanuit de rol van EZK netwerksturende verbindingen te leggen tussen verschillende overheden, investeerders en bedrijven. Je bent creatief, initiatiefrijk en een echte doorzetter. Moeiteloos schakel je tussen verschillende werkzaamheden en je hebt de overtuigingskracht om anderen mee te krijgen in jouw ideeën. Je komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang met interne en externe partijen. Je kent de regels en procedures, maar zoekt zo nodig (vaak bestaan de regels nog niet) de grenzen op van wat mogelijk is om doelen/planning te behalen. In alles wat je doet, ga je recht op je doel af. Je bent hierbij in staat om snel te schakelen en vanuit eigen deskundigheid te werken in sterk wisselende omgevingen en teams. Met je talent voor plannen en organiseren houd je overzicht.

Verder heb je:

 • Een wo-diploma met bij voorkeur een financieel-economische achtergrond.
 • Meer dan 5 jaar werkervaring.
 • Een heldere visie op de verduurzaming van industrie en op de manier waarop we deze gaan bereiken.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Stressbestendigheid, omgevingsbewust en gericht op samenwerking
 • Resultaatgerichtheid, analytisch en gestructureerd
 • Flexibiteit en creativiteit

Wij vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

Ervaring of affiniteit met de industriële of energiesector is een pré. Voldoe je misschien niet precies aan alle functie-eisen, maar geloof je dat je met jouw achtergrond, kennis en ervaring minstens net zo geschikt bent om deze functie te vervullen? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze vacature.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Verduurzaming Industrie
Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team instrumenten
Op onze afdeling werken ongeveer vijfentwintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams, team Instrumenten en team Strategie Industrie. Jij komt in team instrumenten te werken. De onderlinge sfeer in de afdeling is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)
Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid TOP

06-11048770

Marten Hamelink, teamleider instrumenten

06-31762718

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rahayu Rasidin, Adviseur Recruitment

06-15475654

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker EU en Internationale Zaken, Defensie Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectsecretaris Delta Rhine Corridor

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon