Senior beleidsmedewerker verduurzaming zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGLM 2021-243
 • Plaatsingsdatum 3 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ook de zeevaartsector moet de komende jaren een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgasemissies, en daarmee aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Als senior beleidsmedewerker verduurzaming zeevaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werk je vanuit Den Haag actief aan het bereiken van een emissievrije zeescheepvaart.

Op dit moment stijgt de totale mondiale CO2-uitstoot door de zeevaart nog steeds. De uitdaging is om hierin op korte termijn een omslag te bereiken. En de transitie in te zetten naar een duurzame zeevaart en de grootschalige inzet van duurzame brandstoffen en energiedragers. We werken hier op nationaal en mondiaal niveau aan.

Op nationaal niveau trekken we, vanuit ons programmateam Klimaataanpak Zeevaart, samen op met bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Defensie en de maritieme sector. Zo werken we aan concrete projectvoorstellen voor een versnelde verduurzaming van de Nederlandse vloot en de maritieme maakindustrie. Hierbij staat de inzet van meer innovatieve, schone schepen en duurzame, alternatieve brandstoffen centraal. Jij werkt binnen het programmateam in de eerste plaats aan het verder brengen van deze projectvoorstellen en van andere initiatieven op nationaal niveau. Afhankelijk van de fase waarin de voorstellen zich bevinden, werk jij samen met je collega’s en de sector aan het uitwerken van bijvoorbeeld subsidieregelingen. Daarnaast werk je samen met de collega’s van de Rijksrederij aan de versnelde verduurzaming van de eigen rijksvloot.

Naast je inzet op nationaal niveau draag je ook bij aan de onderhandelingen in Brussel over de voor zeevaart relevante commissievoorstellen. Denk aan de bevordering van alternatieve brandstoffen of de opname van zeevaart in het Europees systeem van emissiehandel. Daarbij zoek je proactief de samenwerking op met andere ambitieuze landen in Europa, zoals de Scandinavische landen, Duitsland, België en Frankrijk. Waar nodig zet je je ook in voor initiatieven binnen de International Maritime Organization, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart.

Tot slot kunnen er ook andere taken die bijdragen aan verduurzaming van de zeescheepvaart op je pad komen. Zo draai je mee in het Klimaatteam en het cluster Milieu, waar nodig, ook in één van de andere clusters. En natuurlijk werk je samen met je collega’s aan de verdere ontwikkeling van het programmateam Klimaat, je cluster en de afdeling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Maritieme Zaken, afdeling Zeevaart
De werkzaamheden van de directie Maritieme Zaken zijn verdeeld over drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen, en Zeehavens. Jij werkt binnen de afdeling Zeevaart. Onze afdeling, waar momenteel twintig collega’s werken, richt zich op alle onderwerpen van de Nederlandse zeescheepvaart. Zoals de veiligheid van zeeschepen en de kustwateren, innovatie en verduurzaming van de zeescheepvaart, en de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector. Het werk is zowel nationaal als internationaal gericht. Zo werk je enerzijds met organisaties als de kustwacht en de zeehavens, en anderzijds met collega’s binnen de EU en de International Maritime Organization, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart. De afdeling kent drie clusters: Economie, Milieu en Veiligheid. Daarnaast is er een programmateam dat zich richt op de Klimaataanpak Zeevaart. Jij bent vooral actief binnen het programmateam en in de clusters Economie en Milieu.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. Anink

06-25290943

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker veiligheid zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker verduurzaming binnenvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker toekomstbestendige vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon