Senior beleidsmedewerker Vereenvoudiging sociale zekerheid

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-659, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Wil jij bijdragen aan verbeteringen in de sociale zekerheid, door de verbinding tussen uitvoering en beleid te versterken en wet- en regelgeving te vereenvoudigen?
Dat is waar je aan werkt als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vanuit Den Haag versterk je de feedbackloop tussen uitvoering en beleid en adviseer je vanuit burgerperspectief over hoe wet- en regelgeving eenvoudiger kan.

Verbetering en voortgang organiseren

Binnen het cluster Vereenvoudiging en signalen, werken we aan de feedbackloop in de sociale zekerheid. Het perspectief van mensen, de uitvoeringsorganisaties en gemeenten staat hierbij centraal. We coördineren de Stand van de uitvoering en de commissiedebatten uitvoering sociale zekerheid. Ook dragen we zorg voor het proces van de knelpuntenbrieven van UWV, SVB en de LCR, zodat knelpunten uit de praktijk worden doorgezet naar het departement en de Kamer. Want over signalen van buiten de organisatie stimuleren we het gesprek binnen de organisatie. Daarnaast coördineert het cluster de meerjarige centrale opgave van vereenvoudiging van de wet- en regelgeving van de sociale zekerheid. Via de Vereenvoudigingsagenda en onze bijdragen aan wetstrajecten vervullen we een overzichtsfunctie en nemen we een verbindende en aanjagende rol in de opgave. Verder ben je bezig met het:

 • meewerken aan beleid en het opstellen van nota’s
 • organiseren en inhoudelijk voorbereiden van verschillende overleggen
 • overleggen met externe partijen zoals de publieke dienstverleners UWV, SVB en gemeentes
 • ophalen en delen van signalen zodat deze worden opgepakt binnen het ministerie

Je draagt de directe verantwoordelijkheid voor een aantal taken en werkt zelfstandig of in duo’s. In het cluster verdelen we de taken in overleg en voeren we hier regelmatig het gesprek over, zodat er een stabiele basis is maar ook voldoende ruimte voor afwisseling en ontwikkeling.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsvraagstukken draagt bij aan het versterken van de publieke dienstverlening en de menselijke maat in wetten en regels in het domein van werk en inkomen. Dit doen we voor burgers, werkgevers en praktijkprofessionals. Door de werelden van de politiek, beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. We werken aan vereenvoudiging van wet- en regelgeving, stimuleren de menselijke maat en dragen bij aan goede randvoorwaarden voor de uitvoering van de sociale zekerheid. De afdeling werkt veel samen met collega's van UWV en SVB en collega’s van andere directies en programma’s.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketenarchitect voor de schuldenketen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon