Senior Beleidsmedewerker Verpakkingenbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-205
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In 2050 willen we als Nederland een volledig circulaire economie hebben. Dat vraagt een brede inzet: vanuit het Rijk, van medeoverheden, het bedrijfsleven en van onze inwoners. En een flinke systeemverandering in hoe we omgaan met grondstoffen, materialen en producten. Ketens moeten van lineair ontwerp en verwerking naar een circulair systeem. Een in het oog springende productstroom is die van verpakkingen, die een groot deel uitmaakt van het afval dat door burgers en bedrijven wordt geproduceerd. De transitie naar een circulaire economie betekent dat ook deze keten circulair moet worden. Ben jij die nieuwe Senior Beleidsmedewerker in Den Haag die zich daarvoor wil inzetten?

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Verpakkingenbeleid?
Als Senior Beleidsmedewerker Verpakkingenbeleid geef je vorm aan het beleid voor verpakkingen binnen het Taakveld afvalinzameling en recycling. Hieronder vallen ook het hergebruik en recyclingdoelstellingen voor producenten van verpakkingen en statiegeld op flesjes en blikjes. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is het bevorderen van minder verpakkingen, dat verpakkingen duurzamer, meer herbruikbaar en beter recyclebaar worden en dat ze daadwerkelijk hoogwaardig worden gerecycled. Dan zijn minder grondstoffen nodig om nieuwe verpakkingen te maken en hoeft er minder restafval te worden verbrand of gestort. Om deze uitdaging aan te pakken wordt de Europese regelgeving op dit terrein herzien. Jij bent verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in deze herziening. Je werkt daarbij intensief samen met collega’s die zich bezighouden met wegwerpplastics, de kunststofketen en de uitvoering van het programma “Van afval naar grondstof”, zowel voor huishoudelijk afval als voor bedrijfsafval.

Daarnaast werk je aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarbij producenten verantwoordelijk worden gesteld voor de afvalfase van hun producten. Dit beleidsinstrument speelt in zowel het verpakkingenbeleid als het bredere beleid voor een circulaire economie een belangrijke rol. Je bent zelf eerstverantwoordelijke voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en staat met jouw deskundigheid en ervaring collega’s bij die betrokken zijn bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor andere producten, zodat het instrument in de verschillende ketens op een samenhangende en efficiënte wijze wordt ingezet. Je doet dit in nauwe samenwerking met de Coördinerend Beleidsmedewerker Duurzaam Productbeleid.

Je werkt samen met de collega’s van Rijkswaterstaat, evenals met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderzoeksinstellingen en diverse directies binnen het departement. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van actoren die op dit terrein actief zijn en brengt actoren met elkaar in verbinding.

Er is veel aandacht vanuit de politiek, media en maatschappij voor deze thema’s. Regelmatig worden er vragen door de Tweede Kamer over gesteld die jij beantwoordt. De druk kan soms hoog oplopen en de belangen zijn groot. Je bent daarin scherp en alert en je kunt een goed afgewogen oordeel vellen. Je staat stevig in je schoenen, schrikt niet van wat weerstand en bent in staat de rust te bewaren en oog te houden voor alle verschillende belangen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hagar Ligtvoet, MT-lid Duurzame leefomgeving en Circulaire economie

06 - 21 60 68 38

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06 - 44 95 27 67

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Duurzaam Productbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker internationale samenwerking en EU

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager bereikbaarheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon