Senior Beleidsmedewerker (financiën) Versterken & Perspectief

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 26 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGGO_20240212_12
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het vertrouwen van de Groningers in de overheid herstellen, en een duurzame toekomst realiseren. Ga jij als senior beleidsmedewerker met een financieel profiel - vanuit Den Haag - de uitdaging met ons aan in de directie Versterken en Perspectief Groningen (VPG), onderdeel van het directoraat-generaal Groningen en Ondergrond?
Wij bieden jou een baan met impact: jij maakt je sterk voor de fysieke veiligheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van burgers in Nederland. Van de mensen in Groningen in het bijzonder!

Onze directie werkt aan drie kerntaken. Ten eerste dragen we het opdrachtgeverschap voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG voert de versterkingsoperatie van huizen en gebouwen in Groningen uit, zodat deze aardbevingsbestendig zijn. We sturen zo veel mogelijk op eigen regie voor de bewoners die dat wensen, en waar mogelijk combineren we de versterking met bestaande uitdagingen, zoals opgaven rondom duurzaamheid en krimp. De versterkingsoperatie gaat gepaard met aanzienlijke financiële belangen. Wij dragen hier de beleidsverantwoordelijkheid voor. Daarnaast stellen we de wet- en regelgeving rondom de versterkingsoperatie op en voeren deze uit, zoals de Tijdelijke Wet Groningen.

Als tweede dragen we bij aan de ontwikkeling van een bestendig maatschappelijk en economisch toekomst perspectief voor Groningen. Veel mensen worden geconfronteerd met onzekerheid, waardoor het essentieel is om een nieuw perspectief te bieden. We zitten midden in de ontwikkeling van de sociale en economische agenda voor het aardbevingsgebied. Denk hierbij aan extra kansen voor jongeren, het creëren van cohesie, armoedebestrijding of het investeren in de lokale economie.
Voor beide agenda’s geldt dat we aan het begin staan van een generatielange aanpak. Dit zorgt voor een uitdagende en leerzame werkplek, waar we een brug bouwen terwijl we er al overheen lopen. Dit alles doen we samen met regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Als derde voeren we flankerend beleid uit om deze operaties in te passen met het oog op behoud van maatschappelijke en fysieke samenhang van dorpen, wijken en straten. Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat getroffen Groningers weer een veilig thuis en toekomstperspectief hebben, vergelijkbaar met alle andere Nederlanders.

Zoals eerder aangegeven gaat de versterkingsoperatie gepaard met aanzienlijke financiële belangen. Het cluster Financiën houdt hier zicht op, adviseert hierover en ondersteunt de hele directie hierin. Voor dit cluster zoeken we een senior beleidsmedewerker die met de collega’s:

 • Overzicht en structuur aanbrengt in de financiële processen binnen de beleidsdirectie VPG en daarmee rust en controle brengen op de financiën van VPG.
 • De ‘PEGA-maatregelen’ (50 maatregelen naar aanleiding van de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen) financieel uitwerkt en zicht houdt op de implementaties en de budgettaire implicaties daarvan.
 • Het begrotingsproces aanstuurt voor de gehele VPG directie en daarbij contact onderhoudt met de directie Financieel-Economische Zaken en andere financiële spelers.
 • Actief goede relaties onderhoudt met de belangrijkste interne en externe spelers op het budgettaire vlak.

De impact van de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning is groot. Natuurlijk vooral voor de bewoners, maar het brengt een bijzondere politiek-bestuurlijke dynamiek met zich mee. Jij kunt bijdragen aan de uitdagende doelen van onze directie. Onze directie is een jonge, energieke directie, en we richten onze blik op een toekomst voor de Groningers.

Je vind het leuk om te werken op het snijvlak van beleid en financiën. Je bent een verbinder, zowel op inhoud en tussen mensen en organisaties. Jouw (financieel) analytische vaardigheden zijn goed ontwikkeld. Hierdoor houd je ook in een politiek-bestuurlijk dynamische omgeving het overzicht en kun je hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je communiceert duidelijk en brengt ingewikkelde materie op een begrijpelijke manier aan anderen over. Als ervaren beleidsmedewerker weet je precies hoe je zaken proactief op de agenda kunt zetten. Met creatieve oplossingen motiveer je verschillende partijen om naar dezelfde doelen toe te werken.

 • Wo-werk- en -denkniveau
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring in een beleidsmatige omgeving binnen het Rijk of andere overheidsorganisatie.
 • Je hebt ervaring in het opzetten, doorlopen en bijsturen van financiële processen.
 • Je kunt jezelf goed uitdrukken en bent in staat complexe materie begrijpelijk over te brengen.
 • Je bent in staat om creatieve oplossingen te vinden, indien nodig.
 • Je hebt een proactieve, creatieve en flexibele instelling, kunt goed plannen en organiseren, hebt overtuigingskracht en beschikt over analytisch vermogen.
 • Je beschikt over organisatie-sensitiviteit en aandacht voor een prettige sfeer in de werkomgeving.

Competenties:

 • Financieel analytisch
 • Bestuurssensitiviteit
 • Initiatiefrijk
 • Strategisch/analytisch
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Communicatief vaardig
 • Nieuwsgierig
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd worden.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis, deels op kantoor en soms in Groningen. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan in de maatschappelijke en politieke belangstelling. De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen in deze activiteiten, die cruciaal zijn voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem, te herstellen en te behouden. Het DG G&O geeft uitvoering aan het beleid rond de gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes (waterstof, (groen)gas en CCS).

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben grote impact op de inwoners van Groningen. Veel mensen zitten al lang in onzekerheid over de veiligheid van hun huis en zijn teleurgesteld geraakt in de overheid. Het is van groot belang dat de processen van versterking en het creëren van perspectief voor Groningen worden versneld. Naast de versnelling werken we als DG G&O eraan om de versterking waar mogelijk te koppelen aan andere maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de diepe ondergrond. Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van mijnbouwactiviteiten op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland en werken actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. We richten ons zowel op fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen – in Nederland en in Groningen in het bijzonder. Zo worden huizen in Groningen niet alleen versterkt, maar is er ook duurzaam perspectief is na beëindiging van de gaswinning.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepostie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëeren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. En door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze toppositites in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit, en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ook zijn we beleidsmatig verantwoordelijk voor de energievoorziening. En stellen we kaders voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de toekomst.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Harro Leegstra, MT-lid/plaatsvervangend directeur Versterken & Perspectief Groningen

06-21116359

Job Daemen, Clusterleider financiën, directie Versterken & Perspectief Groningen

06-11215745

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Senior Recruiter & Arbeidsmarktcommunicatie

06-50017865

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscontroller/adviseur Groningen & Ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscontroller FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte, Team Noord

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon