(senior) beleidsmedewerker Vertegenwoordigen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 3D/2022/19
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het laatste jaar bevestigt nog maar eens dat een goede digitale dienstverlening door de overheid cruciaal is. Burgers en bedrijven hebben gemiddeld 29 keer per jaar (digitaal) contact met de overheid. Steeds vaker vindt dat contact digitaal plaats. Het is belangrijk om mensen daarbij goed te kunnen helpen. Ook mensen die zelf niet digitaal kunnen, willen of mogen (bijvoorbeeld omdat ze onder bewind staan of minderjarig zijn), moeten hun zaken digitaal kunnen laten afhandelen door een ander. Hiervoor is het nodig om digitale oplossingen aan te bieden voor (wettelijk) vertegenwoordigers.

Om dit mogelijk te maken werk je mee aan de verbetering van het stelsel dat de digitale toegang tot de dienstverlening van de (semi)-publieke overheid regelt. Dit stelsel, waar bijvoorbeeld DigiD deel van uitmaakt, is volop in beweging als gevolg van de komende inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid. Je gaat deel uitmaken van het team dat zich bezig houdt met de verdere ontwikkeling van het stelsel Toegang. Deze functie heeft naast de beleidsmatige vraagstukken, ook nadrukkelijke juridische en implementatievraagstukken in zich.

Wat ga je doen?

 • Je werkzaamheden zijn divers en omvatten een breed terrein.
 • je adviseert, en stelt beleid op rondom het thema digitaal vertegenwoordigen;
 • je draagt inhoudelijk bij aan concrete projecten die in het kader van digitaal vertegenwoordigen plaatsvinden;
 • je geeft invulling aan het opdrachtgeverschap voor de huidige afspraken, standaarden en voorzieningen op het gebied van vertegenwoordigen;
 • je voert overleg met diverse stakeholders, organiseert het proces en pakt daarbij de regisserende rol;
 • je voorziet bewindspersonen en de ambtelijke top van voorbereiding en advies over diverse vraagstukken op deze beleidsterreinen;
 • Je schrijft mee aan Kamerbrieven en beleidsnotities.

Competenties:

 • Je bent zelfstandig en je bent goed in stakeholdermanagement in een complex landschap.
 • Je bent flexibel, creatief en overtuigend.
 • Je weet je verhaal helder voor het voetlicht te brengen, zowel op schrift als in de onderlinge contactsfeer.
 • Je kunt goed analyseren en werkt planmatig.
 • Je betrekt anderen bij het maken van beleid en komt tot een ambitieus én haalbaar resultaat.
 • Je hebt een antenne voor de verhoudingen en ontwikkelingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt 5 tot 10 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals rijksoverheid, mede-overheden en/ of Tweede Kamer.
 • Je bent communicatief vaardig en sensitief voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en omgeving.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en netwerken.
 • je hebt een prima bij de functie passend netwerk.
 • Je hebt actuele, relevante en specialistische kennis van het vakgebied (bij de Europese functies dus ook een relevante achtergrond op het gebied van internationale en Europese ontwikkelingen).
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

3D

Wij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij ons

Uitgebreide inleiding

Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.

Wie zoeken wij?

We zoeken mensen die begrijpen dat digitalisering onze maatschappij en economie verandert.

Die willen bouwen aan een digitale samenleving waarin de kansen van digitalisering benut kunnen worden. Juist omdat onze publieke waarden en grondrechten zoals privacy, toegankelijkheid en inclusiviteit centraal staan. We zoeken ‘nerds’ en digtial natives met kennis van digi-zaken en met gevoel voor wat er speelt bij de digitalisering van de maatschappij. We zoeken politiek-bestuurlijke ’junkies’ en ervaren beleidsmakers die affiniteit hebben met digitalisering. En we zoeken mensen die hiervoor ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals medewerkers met kennis van parlementaire zaken en bedrijfsvoering. Mensen die het leuk vinden om met mensen binnen en buiten de overheid te werken aan een digitale samenleving die kansrijk, veilig en vertrouwd is.

Waar kom je te werken?

Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.

Directie Digitale Samenleving

Centraal bij deze directie staat de uitvoering van de werkagenda waardengedreven digitalisering. De verschillende teams van de directie Digitale Samenleving houden zich onder meer bezig met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.

Directie Digitale Overheid

De directie Digitale Overheid werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast wordt binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de 1 loketgedachte. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, o.a. de werkagenda digitalisering, die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer zal zenden. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.

Directie CIO Rijk

CIO Rijk bevordert de continuïteit, kwaliteit, effectiviteit én efficiëntie van de digitalisering van de Rijksoverheid. Dit doen wij door te zorgen dat alle (rijks-)ambtenaren altijd en overal veilig kunnen (samen)werken. We bevorderen informatiebeveiliging en privacy en staan aan de lat om ‘I in het hart te brengen’ zoals verwoordt in de I-strategie Rijk 2021-2025.
CIO Rijk verbindt de onderdelen van de Rijksoverheid door het opstellen van beleid en kaders en door toe te zien op de implementatie en de naleving hiervan. Zo creëren wij publieke waarde, pakken rijksambtenaren de kansen van digitalisering en maken wij dagelijks het verschil in ons werk. CIO Rijk coördineert interdepartementale afstemming voor de CIO’s, CISO’s en soortgelijke functionarissen in de I-kolom. De directie CIO Rijk bestaat uit de volgende afdelingen: Informatiebeveiliging en Privacy, I-stelsel en Vakmanschap, ICT-diensten en Voorzieningen en een Directiebureau. Ook werken we met het programma Open op Orde en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan verbeteringen in het I-stelsel.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bianca Haverhals, Directiesecretaris directie Digitale Samenleving

06-38825037

Digna van Herwaarden, manager

06-38825502

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) beleidsmedewerker Toezicht Informatieveiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(senior) beleidsmedewerker Data en Privacy

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(senior) Beleidsmedewerker Internationale samenwerking

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon