Senior beleidsmedewerker veterinair tuchtrecht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220228_12
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De diergeneeskundige zorg in Nederland op hoog niveau houden, en bijdragen aan verbeteringen in het vakgebied. Dat is jouw missie als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn in Den Haag. In de rol van gemachtigd klachtenambtenaar onderzoek je of dierenartsen zich aan de wet en geldende normen in het veterinaire werkveld houden. Is het antwoord ‘nee’? Dan zorg jij dat hun zaak voor het veterinair tuchtcollege komt.

In het belang van de dier- en volksgezondheid, is het gebruik van antibiotica bij dieren aan regels gebonden. Dit om de verdere verspreiding van bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica te voorkomen. De wetgever heeft de dierenarts daarin een belangrijke rol toebedeeld. Hoe wordt die rol in individuele casussen ingevuld? Is daarbij voldaan aan de geldende normen? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden om vanuit het berechtingsrapport, opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een klacht te destilleren en in te dienen bij de veterinair tuchtrechter.

Jouw bureaubaan heeft impact en uitdagingen. Neem een dossier van ruim honderd pagina’s. Dat pluis jij helemaal uit en toets je aan de wet- en regelgeving en aan normen van goede veterinaire praktijkvoering. Waar is het mis gegaan? En wat is precies in strijd met de wet? Je overlegt met de klachtenambtenaar, je leidinggevende en de NVWA-inspecteurs, waarna je het rapport omzet in een concrete klacht. Hierin beschrijf je nauwkeurig de overtreding en refereer je aan wetteksten, normen en de jurisprudentie. Komt de zaak voor het tuchtcollege? Dan ben je aanwezig om de zaak te bepleiten. Ook zorg je voor de tenuitvoerlegging van de straf, bijvoorbeeld inning van boete of doorhaling in het register van diergeneeskundigen.

Jaarlijks behandel je vijftien tot twintig dossiers. Hierbij heb je te maken met veranderende wet- en regelgeving en zeker ook met de open norm van goed veterinair handelen. Ook boeiend: bijdragen aan de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg door het geven van bredere bekendheid aan tuchtrechtzaken door bijvoorbeeld te publiceren in vakbladen. En en passant krijg je van collega’s mee hoe ons ministerie werkt aan de enorme uitdagingen in de agrarische sector, zoals die rondom stikstof, dierenwelzijn, en dierziekten. Een baan met impact dus!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD), een van de vier beleidsdirecties van het directoraat-generaal Agro. Bij deze dynamische directie werken we aan de verduurzaming van de veehouderij, het bevorderen van markttoegang en -behoud voor dierlijke producten in derdewereldlanden. Maar ook aan beleidsvorming rond dierenwelzijn en dierproeven, diergezondheid en antibioticagebruik en crisismanagement rond dierziekten. Uitdagende opgaven die we binden aan de brede thema’s van klimaat, voedsel, energie en innovatie.
Je werkt vooral zelfstandig aan je zaken, in overleg met de klachtenambtenaar, je leidinggevende en collega’s.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

H.J. Roest, MT-lid

070-3784014

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur stakeholdermanagement

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie (DC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker gebiedsgericht werken GLB

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon