Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker visum- en reisdocumenten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 36 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 63561847
 • Plaatsingsdatum 23 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker bij de afdeling Visum- en Reisdocumentenbeleid richt je je op onder meer het grenzendossier en het Schengenvisumbeleid. Zo draag je bij aan regulering van vreemdelingenverkeer naar Nederland.

Je werkt in het cluster Beleid en levert een bijdrage aan vraagstukken waar het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en onze ketenpartners voor staan. Zoals het grenzendossier. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is daarbij in de lead. Er wordt in Europees verband gewerkt aan een European Travel Information Authorization System voor reizigers die naar het Schengengebied komen en die niet visumplichtig zijn. Ook komt er in het Schengengebied een Entry Exit System waarmee inzichtelijk wordt wie het gebied in- en uitreizen. Jij fungeert vanuit BZ als projectleider op dit dossier. Daarvoor onderhoud je contact met JenV, bereid je onze input voor vergaderingen op stuurgroepniveau voor en zorg je voor goed en uitvoerbaar beleid voor het postennetwerk. Voor dit dossier werk je onder meer nauw samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee en collega’s op de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

Ook neem je in Brussel proactief deel aan discussies over het Schengenvisumbeleid. Je bekijkt de inzet van het visuminstrument om bijvoorbeeld terugkeer van irreguliere migranten naar een bepaald land te bevorderen. En je draagt bij aan het formuleren van beleid en het onderhandelen over visumafschaffingsovereenkomsten en visumfacilitatie voor bepaalde landen. Een andere taak is het ontwikkelen van het beleid voor de verdere afbouw van legalisatie van buitenlandse brondocumenten op de posten in nauw overleg met alle betrokken ketenpartners. Verder ben je betrokken bij de modernisering van het reisdocumentenproces en het vernieuwen van het beleid en de regelgeving voor de verstrekking van diplomatieke en dienstpaspoorten. Jij weet hierbij onze moderniseringsagenda bij alle stakeholders goed voor het voetlicht te brengen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ruime ervaring in het werken in een complex politiek, interdepartementaal krachtenveld met verschillende spelers en belangen.
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met besluitvorming in de Europese Unie of projecten met vergelijkbare inhoud.
 • Je schrijft en spreekt Engels op B2-niveau.
 • Je hebt een goede politieke antenne, signaleert snel risico’s en pioniert om de dynamiek van de samenleving te vertalen naar processen.
 • Je bent in staat alle organisatieonderdelen te betrekken die gezichtsbepalend zijn voor het werkveld, bouwt snel een goed netwerk op en bent een bruggenbouwer.
 • Je kunt zelfstandig en samenwerken, snel grondige dossierkennis opbouwen en je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied.
 • Je hebt een vlotte pen, kunt helder communiceren, lastige discussies vlottrekken en anderen overtuigen van jouw ideeën en creatieve oplossingen.
 • Je kunt snel schakelen tussen dossiers, goed plannen en krappe deadlines halen, en je denkt breder dan je eigen aandachtsgebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Voor collega’s binnen de Rijksoverheid, behoort een detachering tot de mogelijkheden.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 36 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button 'direct solliciteren'.
 • Een briefselectie, een of meerdere selectiegesprekken en een assessment maken deel uit van de selectieprocedure. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende selectieronde.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 50 en 51.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de aansturing van de consulaire dienstverlening aan Nederlanders die in het buitenland verblijven. Samen met de posten verzorgt de directie ook de uitvoering hiervan. Een omvangrijk en gevarieerd werkterrein waarbij door integer en doordacht handelen de politieke en publicitaire afbreukrisico’s worden gemanaged.

De directie onderhoudt niet alleen nauwe contacten met alle ambassades en beroepsconsulaire posten. Maar ook met andere ministeries - met name Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - en met grotere Nederlandse gemeenten. Daarnaast heeft de afdeling talloze directe contacten met burgers.

De directie DCV verleent consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland en draagt bij aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. DCV is een beleids- en regievoerende directie met domeinsturingsbevoegheid om modernisering en veranderingen in het consulaire werkveld verder vorm te geven. De directie DCV valt onder de directeur-generaal Europese Samenwerking.

BZ is 24/7 overal dichtbij; om dit waar te maken is DCV een directie waar vlug schakelen noodzakelijk is. Snel inspelen op veranderingen en durven pionieren voor vernieuwing horen daarbij. De lijnen bij DCV zijn kort en werkinhoudelijk direct. DCV biedt een open, plezierige werkomgeving met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng.

DCV bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Consulair Maatschappelijke Aangelegenheden
 • Visum- en Reisdocumentenbeleid
 • 24/7 BZ Contactcenter
 • Managementbureau
 • Control Unit

Verder richt DCV zich op de vormgeving van de toekomstige frontoffices en backoffices (programma FoBo) en het Loket Buitenland. Ook bouwt de directie mee aan de doorontwikkeling van de consulaire service-organisatie.

Afdeling Visum- en Reisdocumentenbeleid
De afdeling Visum- en Reisdocumentenbeleid geeft invulling aan consulaire verantwoordelijkheden op het gebied van visa en reisdocumenten. In het visumdomein van de afdeling vallen taken als het EU-visumbeleid, het sanctiebeleid en het Benelux-visumbeleid. Maar ook dossiers die impact hebben op het visumbeleid waarvoor andere bewindspersonen verantwoordelijk zijn. De minister van BZ heeft daarnaast de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het afgeven van Nederlandse reisdocumenten op de posten. De minister van BZK is beleidsmatig verantwoordelijk op het terrein van Nederlandse reisdocumenten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

De minister van BZ is verantwoordelijk voor het Schengenvisumbeleid en de uitvoering hiervan. Dat laatste is binnen het ministerie in handen van de consulaire service-organisatie, de regionale service-organisaties en de posten. De minister heeft daarnaast de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het afgeven van Nederlandse reisdocumenten op posten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beleidsmatig verantwoordelijk voor Nederlandse reisdocumenten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michaele de Goeij, Clusterhoofd DCV-VR-BE

070-3484224

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner Consulaire Service Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Crisiscoördinator en Plv. directeur Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker ontwikkelingssamenwerking / Wereldbank

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon