Senior beleidsmedewerker voor het Kiesgroepprogramma

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-16
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Houd je van afwisseling en vind je het leuk om met collega’s in het buitenland in gesprek te gaan over hervormingen die zij willen doorvoeren? Onderwerpen en vraagstukken verder te helpen door je schouders eronder te zetten? Andere en vernieuwende inzichten vanuit het ministerie van Financiën aan te bieden om zo programma’s te realiseren die bijdragen aan het invoeren van beleid binnen de kiesgroeplanden? Dan zit je bij ons op je plek!

Het ministerie van Financiën heeft een speciaal programma voor technische samenwerking met de zogenaamde kiesgroeplanden. Dat zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van internationale financiële instellingen (IFI’s) zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Europeans Bank for Reconstruction and Development (EBRD). In het kader van het Kiesgroepprogramma verlenen wij technische assistentie (TA) op het brede beleidsterrein van het ministerie van Financiën, zoals de begroting, belastingen, financiële educatie en publiek private samenwerking om buitenlandse collega’s te ondersteunen bij hervormingen, als zij daar om vragen. Je kunt hierbij denken aan kennisoverdracht door of via het ministerie van Financiën, bijvoorbeeld in de vorm van webinars, tijdens korte studiebezoeken in Nederland of missies aan de landen zelf.

Als senior beleidsmedewerker treed je op als ambassadeur van het Kiesgroepprogramma. Je assisteert de Kiesgroeplanden bij het ontwerp en het invoeren van hervormingsprogramma’s op het gebied van openbare financiën. Dit doe je zoveel mogelijk samen met onze eigen experts, de medewerkers van Financiën, die graag hun ervaring en kennis delen met collega’s in het buitenland. Onze partners in het binnen-en buitenland helpen ons om deze activiteiten te realiseren, zoals Wijzer in geldzaken, de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, de Algemene Rekenkamer, het Center of Excellence in Finance (CEF) in Slovenië en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). We werken ook nauw samen met onze ambassades in de kiesgroeplanden.

Gezamenlijk in een klein en enthousiast team draag je bij aan de kiesgroepactiviteiten en de verdere uitbouw van het programma. Jouw doel als senior beleidsmedewerker is het georganiseerd krijgen van de technische assistentie. Je bent de schakel tussen de vraag uit de kiesgroeplanden en het aanbod vanuit Financiën. Ook beoordeel je verzoeken voor technische assistentie, zoek je de juiste experts binnen en buiten het ministerie van Financiën om de technische assistentie te leveren en organiseer je bijeenkomsten. Je verbindt alle betrokken partijen en bent proactief betrokken bij de afstemming. In de landen zelf praat je met je counterparts, maar ook met de personen die daar de beleidsagenda bepalen. Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving, informeert het MT en de leiding van het ministerie over de ontwikkelingen binnen het Kiesgroepprogramma, betrekt hen bij de activiteiten en denkt mee over communicatie en exposure van het Kiesgroepprogramma.

Voor de goede uitvoering van ons Kiesgroepprogramma is het van belang dat deze goed is ingebed in de bredere afdeling, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van alle kennis en ervaring, met name dat van het IMF. Je bent daarom ook onderdeel van onze internationale financiële instellingen-teams en kunt ingezet worden op het brede IMF-dossier.

Wat jouw functie extra leuk maakt is dat je door middel van kennisdeling met de kiesgroeplanden een positieve bijdrage levert aan collega’s door hen te ondersteunen bij hervormingen. Daarmee maak je impact. Je krijgt bij ons een veelzijdige baan, midden in de (politieke) actualiteit.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Angelique van Haasteren.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt meerdere jaren bewezen affiniteit met economie en/of openbare financiën. Ervaring in een internationale omgeving binnen de overheid is een pre.
 • Je kunt je eigen werk goed plannen en organiseren, overzicht houden en prioriteren en de rust bewaren bij hoge werkdruk.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels en met jouw politiek-bestuurlijke antenne ben je bewust van de verschillende belangen en handelt hiernaar.
 • Je bent ervaren in het voeren van stevige gesprekken op verschillende niveaus, van directe collega’s tot aan de ambtelijke leiding en op politiek niveau. Je denkt mee waar het kan en biedt tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht waar het moet.
 • Je bent een netwerker die sterk gericht is op samenwerking en verbinding met collega’s binnen het ministerie van Financiën en externe partijen om samen de gewenste doelen te realiseren.
 • Je bent bereid om met enige regelmaat te reizen voor je werk, zodra de reisrestricties rondom COVID-19 zijn opgeheven.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 5 juli 2021. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met onze compliance officer via a.daalderop@minfin.nl onder vermelding van ‘IEFI-vacature'.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats in schaal 12 op basis van kennis en ervaring. We bieden je een contract voor twee jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Heb je nu een vaste aanstelling binnen de Rijksoverheid? Dan houden we daaraan vast.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De naam ‘Generale Thesaurie’ komt van het Franse woord voor schatkistbewaarder: ‘thésaurier’.

De Generale Thesaurie bestaat uit vier directies:
• het Agentschap;
• Financiële Markten;
• Financieringen;
• Buitenlandse Financiële Betrekkingen.

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen
De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) is de schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland. BFB onderhoudt de contacten van het departement met de Europese Unie en de internationale financiële instellingen en bevordert de belangen van Nederlandse exporteurs door middel van verzekeringen en garanties. De directie bestaat uit zo’n 50 medewerkers, waarvan ruim 40 beleidsmedewerkers, grotendeels economen, maar ook juristen en politicologen. BFB biedt een dynamisch en gevarieerd werkterrein, waarin je veel directe contacten hebt met de ambtelijke en politieke leiding.

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen bestaat uit 3 afdelingen: Internationale Economie en Financiële instellingen, Europese unie en Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties.

Afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen
De afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen houdt zich bezig met de Nederlandse inbreng in internationale fora, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank en de G20. De afdeling beschikt over een cluster Internationale Economie dat zich dagelijks bezighoudt met actuele internationale economische vraagstukken ten behoeve van het economisch beleid en de Nederlandse inzet in de internationale financiële instellingen en internationale vergaderingen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angelique van Haasteren, Coördinerend beleidsmedewerker

06-31007763

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist / legal counsel

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Douane

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon