• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Verkeer / nautisch
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMO 24-140, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is politiek verantwoordelijk voor het personenvervoer tussen het vaste land en de Friese Waddeneilanden. Wij zoeken binnen de directie Openbaar Vervoer en spoor een beleidsmedewerker die het projectteam Waddenveren komt versterken dat de aanbestedingsprocedure voorbereidt om één of meer nieuwe vervoersconcessie(s) te verlenen.Lees snel verder over hoe jij als senior beleidsmedewerker Waddenveren kan bijdrage in jouw rol!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als senior beleidsmedewerker Waddenveren ga jij je vooral richten op het bereikbaar houden van de Waddenveren. Beleidstukken, nota's, Kamerstukken, netwerken en complex stakeholdermanagement zijn allemaal onderdeel van jouw rol. Omdat jouw werk politiek-gevoelig is, kan dit ook de prioriteiten doen verschuiven of de tijdelijke nadruk op je werk laten wijzigen.

De 3 grootste onderdelen die jij terug gaat zien als senior beleidsmedewerker Waddenveren zijn:

Het opstellen van Nota voor uitgangspunten:
In de huidige fase van het project wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten. Hierin staat beschreven over welke onderwerpen afspraken worden gemaakt in de concessies en over welke onderwerpen niet.

Stakeholdermanagement:
De Waddenveren zijn voor bewoners en bezoekers vrijwel de enige manier om van en naar de eilanden te reizen. De betrokkenheid van decentrale overheden, consumentenorganisaties, ondernemers en burgers bij de Waddenveren is dan ook groot.

Voorbereiden politieke besluitvorming:
De staatssecretaris van IenW is concessieverlener van de Waddenverenconcessies. De minister van IenW is verantwoordelijk voor de coördinatie van rijksbeleid in het Waddengebied in afstemming met het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW).

Jij maakt in jouw rol de complexe verbanden zichtbaar en legt deze begrijpelijk uit in diverse settings aan diverse stakeholders. Jij bent degene die de verbindende factor gaat zijn.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij haalt veel energie uit samenwerken om er zo voor te zorgen dat maatschappelijke, vervoerkundige én politieke wensen en beleidsambities op de juiste manier worden vertaald naar contractuele verplichtingen. Ook houd jij van werk dat volop in de politieke belangstelling staat. Als senior beleidsmedewerker adviseer jij de bewindspersonen onder andere over politieke besluiten, afstemming met het Bestuurlijk Overleg Wadden (BOW) en het informeren van de Tweede Kamer.

Het bereikbaar houden van de Friese Waddeneilanden is een complex onderwerp met veel belangstelling en kent veel wetgeving om mee rekening te houden. Denk aan de verduurzaming van de veren, bereikbaarheid van de vaargeulen of het onderhoud van aanmeerpunten los van dat je te maken hebt met een gebied dat valt binnen het bijzonder werelderfgoed. Jij wordt dan ook blij van alles uitzoeken tot in detail, te zorgen dat stakeholders goed geïnformeerd blijven over het aanbestedingsproces en over hoe zij daar invloed op uit kunnen oefenen.

Op dit moment kunnen alle belangstellenden in een consultatie hun inbreng geven voor de Nota van Uitgangspunten via het online “Platform Participatie”. Met jouw schriftelijke en scherpe analytisch vermogen draag je ertoe bij dat de juiste inbreng op een goede manier landt in de definitieve Nota van Uitgangspunten.Kijk hier hoe dit platform er uit ziet Friese Waddenveren | Platform Participatie

Kortom een interessante baan waar we je graag meer over willen vertellen. Wil jij ook meer over ons en over de baan weten? Dan staat Joost Weekers, afdelingshoofd Aansturing NS en ProRail, je graag te woord over alle ins en outs. Hij is bereikbaar via 06-15360917.


Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Mobiliteit

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen;
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit;
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag;
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor;
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer;
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’.

Directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) - afdeling aansturing NS en ProRail

De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt ervoor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal ov-netwerk. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het gehele systeem van openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram, taxi en waddenveren) in Nederland. Daarnaast werken we aan de groei van het vervoer van goederen per spoor. Dit betekent dat we werken aan de uitbreiding van de capaciteit op het spoor en dat het betrouwbaar en veilig is. Ons beleid wordt in nauwe samenwerking met al onze (uitvoerings-)partners vormgegeven.
OVS is een grote directie met een grote diversiteit aan mensen en taken. We kijken naar elkaar om, we bieden een plek om te groeien, en we boeken resultaten waar we trots op zijn. We zijn doeners, sociaal betrokken, en gewend om in een complex speelveld beleid te maken.

De afdeling aansturing NS en ProRail bestaat uit 5 clusters met in totaal 25 collega's. Elke week is er een clusteroverleg en elke 2 weken hebben we een afdelingsoverleg. Het werk binnen onze afdeling is divers en dynamisch we werken veel samen, dit is vaak ongeveer 2 x per week (dinsdag en op donderdag) op de Rijnstraat, daar om heen werken we hybride en proberen we veel tijd te maken voor gezamenlijke lunches of borrels.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Joost Weekers, afdelingshoofd aansturing NS en ProRail

06-15360917

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager ov

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker elektrisch vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon