(Senior) Beleidsmedewerker wapens en munitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, DGRR/DRC/SH

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD23/DGRR/230037
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de afdeling Strafrechtelijke Handhaving zijn wij op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker wapens en munitie die op dit belangrijke maatschappelijke dossier het verschil wil maken.

De samenleving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Ook is er veel wapengeweld vanuit criminele samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd zijn er ook legitieme redenen om wapens te hebben, zoals voor de schietsport en de jacht. Dat vergt beleid en regelgeving. Als beleidsmedewerker wapens en munitie zal jij beleidsmaatregelen ontwikkelen en een bijdrage leveren aan wet- en regelgeving om de risico’s van het legale bezit van wapens beperkt te houden en het illegale bezit van wapens te bestrijden.

De Wet wapens en munitie (Wwm) wordt gemoderniseerd. Deze modernisering is een groot project dat een aantal jaren in beslag zal nemen. Jij werkt aan dit project in een team van ongeveer vier mensen, waarbij nauw wordt samengewerkt met verschillende nationale en internationale stakeholders. Je ontwikkelt beleidsadviezen hoe verschillende vraagstukken kunnen opgelost, zoals het aanpakken van het 3D­printen van vuurwapens en het terugdringen van administratieve lasten bij de politie voor de verstrekking van wapenvergunningen en de toezicht en handhaving daarop. Je betrekt hierbij het recente advies van de Commissie Wwm. Jouw beleidsadviezen zullen in belangrijke mate bepalen hoe deze nieuwe wetgeving eruit gaat zien.

Als beleidsmedewerker adviseer en ondersteun jij de minister van Justitie en Veiligheid op deze maatschappelijke opgaven. Je werkt samen met collega’s bij andere onderdelen van JenV en bij andere ministeries (LNV, DEF, VWS, e.d.), het Openbaar Ministerie, de politie, de Douane en veel verschillende externe belangenorganisaties. Je houdt de ontwikkelingen in de gaten, onderhoudt goede contacten met de verschillende (belanghebbende) partijen en zorgt voor afstemming bij de ontwikkeling van het beleid. Afhankelijk van je interesse en kunde is het mogelijk om ook de internationale kant van het dossier aan je portefeuille toe te voegen. Dat betreft met name de actieve deelname aan een werkgroep van de Europese Commissie over de EU Vuurwapenrichtlijn en daaruit voortvloeiende regelgeving.

Naast het dossier wapens en munitie zal jij je ook bezighouden met andere dossiers in de afdeling Strafrechtelijke handhaving, zoals bijvoorbeeld het overkoepelende opsporingsbeleid. Dit maakt de functie uitdagend en afwisselend qua inhoud en samenwerkingspartners.

Je komt in een leuke afdeling te werken waar je samenwerkt met collega’s met diverse achtergronden die veel expertise en kennis van zaken hebben.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over ervaring met het adviseren over beleidsvraagstukken op het terrein van veiligheid.
 • Je beschikt over ervaring met ondersteuning van de (politieke) leiding in het parlementaire proces of vergelijkbare ervaring.
 • Je hebt een goed inzicht in de politiek-bestuurlijke en ambtelijke context waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten worden.
 • Je zoekt actief de samenwerking, binnen en buiten J&V.
 • Je bent goed in staat toegankelijke notities over complexe onderwerpen op te stellen.

Opleiding

 • Universitair werk- en denkniveau

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid

Overige gegevens

 • De functie valt onder de functiegroep beleidsmedewerker.
 • Het schaalniveau is S12.
 • Het betreft een vaste aanstelling.
 • Een SAC en een BAC maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Secundaire voorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is een van de zes directies binnen het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en bevindt zich in het hart van justitie. DRC draagt bij aan het creëren van veiligheid door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken, past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed als mogelijk in staat te stellen om haar taak uit te oefenen.

De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment o.a. de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden waaronder de aanpak van kinderporno en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op de beleidsdossiers van DRC. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe om te gaan met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland, hoe handhaaf je het recht in het digitale domein, hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht, wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?

DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek-gevoelige thema’s. De dossiers worden regelmatig besproken in de media. DRC werkt samen met een divers en groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschap en de private sector.

De afdeling Strafrechtelijke handhaving kent een grote diversiteit aan actuele onderwerpen, die afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen sterk kunnen pieken, in omvang en prioriteit. Je krijgt de kans om op belangrijke actuele onderwerpen een bijdrage te leveren aan de rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, samen met onze partners in de strafrechtsketen, zoals OM, politie, en andere partners binnen en buiten J&V. Het is een dynamische plek, midden in de actualiteit.

Het cluster maatschappelijke veiligheid maakt onderdeel uit van de afdeling strafrechtelijke handhaving bij DRC. Het strafrecht heeft bij het oplossen van maatschappelijke problemen alleen een rol van betekenis te vervullen naast de andere instrumenten zoals preventieve maatregelen en de inzet van ander juridisch instrumentarium (bestuursrechtelijk, civiel). Dit is ook de insteek van dit cluster: hoe zorgen we er voor dat het strafrecht betekenisvol wordt ingezet bij belangrijke maatschappelijke problematiek. Dit doen wij op maatschappelijke belangrijke opgaven zoals discriminatie en racisme, veilige publieke taak, wapenbeleid etc.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, DGRR/DRC/SH

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sarah van de Beek

06-50738502

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, DGRR/DRC/SH nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Loket Nationale Opvang Organisatie Oekraïense ontheemden (NOO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Bedrijfsvoering interne controleur inkoopprocessen bij het IUC JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 22 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon