(Senior) Beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 14 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-005
 • Plaatsingsdatum 23 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een (Senior) beleidsmedewerker met een passie voor waterbeleidsvraagstukken? Wil jij een substantiële bijdrage leveren aan het nationale waterbeleid en werk je graag aan concrete projecten? Ben jij iemand die graag nadenkt over welke strategie (te volgen lijn gebaseerd op onze missie en visie) er gevolgd kan worden, rekening houdend met de verre toekomst? En ben je daarnaast een verbinder met verstand van water, natuur en ruimtelijke processen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Naast een ervaren Beleidsmedewerker hebben we binnen ons team ook ruimte voor een starter met een WO opleiding in de richting van ecologie, watermanagement, waterveiligheid of vergelijkbaar.

Je maakt onderdeel uit van een club enthousiaste en gedreven collega’s. Leren van elkaar en overdracht van kennis en expertise is wat wij doen. Iedere maandagochtend heb je een start-up met jouw directe collega’s. Werken in duo’s is gebruikelijk, zodat je in deze (COVID) tijd altijd een achtervang hebt en kunt sparren. Samen staan we sterk voor de grote opgave!

Waar ga je aan bijdragen als (Senior) Beleidsmedewerker Water?
Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter en complexer. Dit komt door samenhangende uitdagingen als klimaat¬verandering, bodemdaling en ruimtedruk.
Om ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, hebben we in ons nationaal waterbeleid drie hoofdambities opgenomen:

 • Een veilige en klimaatbestendige delta;
 • Een concurrerende, duurzame en circulaire delta;
 • Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur.

De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie en woningbouw is noodzakelijk. Daarbij is het van groot belang dat ‘aansluiten op de karakteristieken van het watersysteem’ en ‘mee¬ bewegen met water’ leidende principes zijn voor de integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen in ons land.
In Nederland komen veel opgaven voor de leefomgeving bij elkaar op een klein oppervlak. Niet alles kan, soms moeten keuzes worden gemaakt.
Dit zijn de opgaven waar jij aan gaat bijdragen in onze grote wateren.

Wat ga je doen als (senior) Beleidsmedewerker Water?
Je zet op strategische wijze de koers uit voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Met andere ministeries, regionale overheden en maatschappelijke organisaties werk je aan het uitvoeren en verder brengen van de gebiedsagenda’s en uitvoeringsprogramma’s van deze grote wateren.

Je werkt bij ons op het snijvlak van inhoud en proces, en schakelt tussen nationaal en regionaal. Je geeft het beleid in onze grote wateren vorm. Dit doe je in de volle breedte: van waterkwantiteit (droogte, zoetwater), waterkwaliteit, waterveiligheid tot klimaatbestendigheid. In samenhang met opgaven als natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en verstedelijking en de vele economische functies van onze grote wateren, zoals scheepvaart, visserij en zandwinning.
Je opereert in een breed netwerk en werkt samen met bijvoorbeeld LNV, BZK, OCW, EZK, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Je bent de ‘linking pin’ in het gebiedsproces (zie voor meer informatie de Agenda IJsselmeergebied 2050).
Met een integrale blik adviseer je de minister over beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je begeleidt besluitvormingsprocessen en treedt op als opdrachtgever vanuit IenW voor opdrachten en projecten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstituten.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden en projecten in het IJsselmeergebied:

 • Opzetten en laten uitvoeren van een ruimtelijke analyse waarin de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, opgaven en functies in het IJsselmeergebied in kaart worden gebracht en waarmee de dilemma’s en keuzes helder worden. Vervolgens nagaan met welke instrumenten meer sturing kan worden gegeven op de ontwikkelingen, zodanig dat rekening wordt gehouden met klimaatverandering.
 • Bijdragen aan studies naar het dreigende watertekort in het IJsselmeer als gevolg van een toenemende watervraag en een afname van het wateraanbod in het kader van het Deltaprogramma. Initiëren van mogelijke oplossingen en beleidsmatige keuzes om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar is.
 • Verbeteren van de ecologische (water-)kwaliteit van het Markermeer-IJmeer, met monitoring van de ecologische situatie en voorbereiden van ecologische maatregelen als de Marker Wadden.
 • Uitvoeren van onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de zandmarkt en zandwinlocaties en ontwikkelen van beleid voor ontgrondingen in het IJsselmeergebied, in samenhang met andere belangen als natuurontwikkeling, waterkwaliteit en scheepvaart.
 • Begeleiden van pilots en innovaties, zoals de pilot zonne-energie op water in het kader van de energietransitie en een pilot duurzaam grondverzet ten behoeve van het klimaatneutraal uitvoeren van projecten.
 • Coördineren van de inbreng vanuit het DG Water en Bodem in het MIRT-proces en het bestuurlijk overleg MIRT/Leefomgeving.

Kortom, in deze functie krijg je de kans om strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons waterbeleid in het IJsselmeergebied en tegelijkertijd te werken aan concrete projecten. De exacte invulling gebeurt in onderling overleg binnen het team, waarin iedereen zich flexibel opstelt.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een ondernemende beleidsmedewerker die graag meedenkt op strategisch niveau. Je hebt een gedegen waterachtergrond, goede kennis van zaken en procesmatig ben je goed onderlegd. Communicatief ben je sterk, je bent empathisch en een verbinder. Je toont een duidelijke visie ten aanzien van het beleidsveld en de organisatie.
Je hebt ervaring met programma-management, het opdrachtgeverschap voor uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie. Binnen een breed netwerk schakel je effectief en je bent in staat vroegtijdig knelpunten te signaleren en te agenderen. Met je open houding weet je verbinding te leggen en het belang van de minister te borgen. Hierin stel je je proactief op in de politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO-opleiding in een relevant vakgebied;
 • Aantoonbare ervaring met het werken op strategisch niveau;
 • Aantoonbare ervaring met programmamanagement en opdrachtgeverschap;
 • Ervaring met de rol als trekker van projecten of samenwerkingsverbanden met verschillende (overheids)organisaties en stakeholders;
 • Kennis van het waterdomein.

Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent een authentieke, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Je bent open en transparant in houding en gedrag;
 • Je beschikt over een innovatieve instelling. Kansen zien en kansen grijpen;
 • Je houdt graag de pen vast voor het schrijven van beleidsstukken en nota’s aan de Minister, DT of MT. Dit doe je met plezier en gemak;
 • Kwaliteit heb jij hoog in het vaandel staan.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Je kunt reageren op deze vacature tot en met 13 mei 2021.
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de weken 20 en 21.
 • Deze functie valt binnen het Functiegebouw Rijk in de functiefamilie (Senior) Beleidsmedewerker.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Karel Citroen, adviseur werving en selectie, via 0610534774.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Bel dan met Anouk Verschuur, Afdelingshoofd Regie en Innovatie, via 0652037815.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het HWBP, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast is de coördinatie van ruimtelijke adaptatie belangrijk. De uitwerking gebeurt onder andere via het Deltaprogramma en het gebiedsgerichte beleid voor de Grote Wateren. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht. Ook in deze coronatijd zorgen we voor een goed inwerkprogramma voor jou.
We werken op deze afdeling in duo’s en de afstemming online is zeer laagdrempelig.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.C.M. Verschuur Msc.

06 - 52 03 78 15

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06 - 10 53 47 74

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon