Senior Beleidsmedewerker - Water deskundige Dhaka

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Dhaka
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 20 februari
 • Vacaturenummer 795
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland is sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh een strategische partner. De samenwerking is onder andere gericht op ontwikkeling waarin de thema’s water-sanitatie-hygiëne (WASH) en waterbeheer een belangrijke rol spelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de relatie tussen Bangladesh en Nederland transformeren en daar geef jij als beleidsmedewerker in Dhaka uitvoering aan.

Werken aan klimaatverandering en samenwerking
In de samenwerking tussen Nederland en Bangladesh staat klimaat-adaptie centraal. Bangladesh is als grote rivierdata kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en milieudegradatie. Welke kansen en mogelijkheden zijn er op het gebied van klimaatmigitatie? Hoe kan Nederland hieraan bijdragen? Dit zijn vraagstukken die jij als beleidsmedewerker oplost. Goede diplomatieke banden met Bangladesh en in de Zuid-Aziatische regio kan de mondiale positie van Nederland versterken. Om dit te realiseren ben jij verantwoordelijk voor het:

• delen van kennis op het gebied van de Nederlandse waterexpertise. De samenwerking tussen Nederlandse en Bengaalse kennis- en opleidingsinstituten is hier onderdeel van
• identificeren van marktontwikkelingen- en kansen
• versterken van de Government-to-Government (G-G) samenwerking tussen beide overheden
• samenwerken met de lokale beleidsmedewerkers voor Integraal Waterbeheer en Landbouw/Voedselzekerheid en met de collega’s op het gebieden van economische zaken en de textielsector
• onderhouden van contacten met internationale financiële instellingen (IFI's), Bengaalse autoriteiten en het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast maak je gebruik van het Nederlandse instrumentarium voor handelsontwikkeling

Je onderhoudt als beleidsmedewerker contact met medewerkers binnen en buiten de organisatie, het management en vertegenwoordigers van andere (lokale) overheidsinstanties, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere relevante externe organisaties. Dat betekent dat een zakelijk netwerk onmisbaar is voor jouw werkzaamheden.

Je aanpassen in een andere (culturele) omgeving gaat jou gemakkelijk af. Openhartig en geïnteresseerd denk je mee over de relatie met Bangladesh, met nadruk op klimaat, milieu en handel. Je werkt in deze rol nauw samen met de ambassadestaf en kunt schakelen tussen de diverse beleidsthema’s waarmee de ambassade zich bezighoudt. Verder neem jij als beleidsmedewerker het volgende mee:

• ervaring op het beleidsterrein (integraal waterbeheer, klimaat en WASH)
• ervaring met en/of inzicht in het Nederlandse bedrijfsleven, handelsbevordering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• kennis om beleidsinzichten op te bouwen
• vaardigheid om zakelijk te netwerken en leiding te geven
• inzicht op het gebied van integraal waterbeheer (inclusief deltaontwikkeling), voedselzekerheid, en klimaatsverandering

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

• Voor deze vacature vragen we je een game based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de game based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.
• Na jouw sollicitatie ontvang je een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden. Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt op een middelgrote ambassade in een dichtbevolkt land waar je wordt verrast door de intensiteit van een maatschappij in ontwikkeling. Je werkt in een cluster met twee of drie lokale collega’s, en indien gewenst een stagiair.

In het nieuwe BHOS-beleid wordt de ingezette transitie van hulp naar handel in Bangladesh verder voortgezet, nu voor het eerst als ‘combinatieland’: in 14 opkomende economieën (waaronder Bangladesh) krijgt het Nederlandse bedrijfsleven een grotere rol op het bereiken van de SDG’s door investeringen in de thema’s duurzaamheid en digitalisering. Zo wordt Nederlandse kennis en kunde beter gekoppeld aan lokale organisaties, waardoor Nederlandse (ontwikkelings-)organisaties en bedrijven samen met lokale spelers grotere stappen kunnen zetten in de duurzaamheids- en digitaliseringstransities.

Er wordt gewerkt in een complexe, uitdagende en afwisselende omgeving die aanpassings- en doorzettingsvermogen vereist. Het werken in Bangladesh is boeiend. Overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en donorgemeenschap gaan op een (kritisch) constructieve en open manier met elkaar om. De volatiele politieke situatie in Bangladesh vergt voortdurend aandacht, in het bijzonder ook gekoppeld aan de humanitaire en mensenrechtendossiers. De afgelopen jaren toonden een stabiele economische groei; het land heeft de ambitie een midden-inkomensland te worden. De Covid crisis heeft grote gevolgen gehad voor de economische situatie, maar momenteel is de Covid geen belemmering meer voor het wonen en werken in Bangladesh. Het land staat nog altijd voor grote uitdagingen (meer dan 20% leeft beneden de armoede grens), maar heeft hoge ambities en een grote maatschappelijke veerkracht om onverwachte tegenslagen op te vangen. De Bangladeshi bevolking is bijzonder hartelijk en gastvrij, de internationale gemeenschap is hecht. Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld: in een delta met een landoppervlak van ca. viermaal Nederland wonen ca. 170 miljoen mensen, waarbij ieder jaar ongeveer één kwart van het land met overstromingen te kampen heeft. De meerderheid van de bevolking is moslim, maar daarnaast kent het land hindoe, boeddhistische en christelijke minderheden. De democratische en seculiere track records die sinds 1991 zijn opgebouwd staan in toenemende mate onder druk. Over Bangladesh in het algemeen en Dhaka in het bijzonder bestaan vooroordelen. Het imago van een plaatsing op ZMA Dhaka is in het algemeen niet positief bij de meesten die het land nooit bezochten. Hier staat tegenover dat vrijwel zonder uitzondering geldt dat iedereen die hier gewerkt heeft met enorm veel voldoening en met een gevoel van verrijking terugkijkt op een plaatsing in Dhaka. Het feit dat veel uitgezonden stafleden de afgelopen jaren hun plaatsingsduur hebben verlengd, is wat dit betreft veelzeggend.

Natuurlijk is een plaatsing in Dhaka niet voor niets ingedeeld in hardship categorie 14, met bijbehorende arbeidsvoorwaarden (o.a. 3 extra tickets naast het jaarlijks verlof). Je moet voorbereid zijn op het leven in een zich snel ontwikkelende stad (ca. 20 miljoen inwoners), met een druk straatbeeld en soms ernstige luchtverontreiniging. Mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding zijn beperkt. Tegenover deze hardship staat dat de Bangladeshi verwelkomend en vriendelijk zijn en dat Nederland een uitstekend imago heeft als een belangrijke partner. Er is een scala aan interessante bestemmingen in de regio om naar toe te reizen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Thijs Woudstra (plv. Chef de Poste)

+88 017 777 38 830

Aart van der Horst (Delta Coordinator)

06 525 03 029

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Internationaal Ondernemen Zuid-West Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior projectleider asbestverwijdering

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Riyadh

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Riyadh
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon