Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker Waterveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGWB 2020-055
 • Plaatsingsdatum 15 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ontwikkel jij beleid en adviseer jij onze minister over Waterveiligheid?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid in Nederland. Voor onze afdeling Waterveiligheid te Den Haag is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een senior adviseur Waterveiligheid die in samenwerking met Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport het waterveiligheidsbeleid vorm geeft en onze minister daarover adviseert. Het waterveiligheidsbeleid in Nederland is gericht op beheersing van overstromingsrisico’s. Beleid en uitvoering staan in het teken van het voorkomen van overstromingen, waarbij we ook rekening houden met de veranderende klimatologische omstandigheden. Als senior adviseur Waterveiligheid speel jij hierin een belangrijke rol. Jij weet wat er nodig is om Nederland voor te bereiden en te beschermen tegen dreigende overstromingen en welke rol elke partij in de waterketen daarin speelt. Jij adviseert de minister hierover.

De opgave voor waterveiligheid is groot de aankomende jaren en het is de uitdaging om met veranderende klimatologische omstandigheden die opgave beheersbaar te houden. Daarnaast staat de opgave voor waterveiligheid steeds nadrukkelijker in verband met de andere grote opgaven van deze tijd: Denk aan de energietransitie, droogte, natuur en landbouw, waterkwaliteit. 

Jouw werkzaamheden

 • beleidsmatige aansturing van de lopende beoordelingsronde van de secundaire rijkskeringen in relatie tot de waterveiligheidsnormen door Rijkswaterstaat en de advisering aan de Minister daarover. Daarvoor onderhoud je nauwe contacten met onder andere Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • meewerken aan het waterveiligheidsbeleid binnen het cluster Instrumenten en kennis.
 • de beleidsmatige aansturing van en advisering over de beoordeling van de rivieren die Rijkswaterstaat uitvoert als onderdeel van de beoordeling van de waterveiligheid.
 • ondersteunen en stimuleren van partijen, zoals Veiligheidsregio’s, bij in kaart brengen van (verbeter)opties voor hun voorbereiding op mogelijke overstromingen. Je neemt deel aan overleg en bereidt overleg voor afdelingshoofd en directeur voor.
 • verlening van waterveiligheidsopdrachten aan en afstemming met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)
 • aanpassingen in de waterwet/omgevingswet, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende inzichten.

Wat breng jij mee?

Je vindt het leuk en bent in staat om snel nieuwe kennis op het gebied van waterveiligheid op te doen en toe te passen. Jij weet de verbinding te maken tussen beleid, kennis en uitvoering. Je kunt technische aspecten in begrijpelijke taal verwoorden en verbinden met andere beleidsthema’s en kunt standpunten van IenW/DGWB op een overtuigende manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement. Ook ben je breed inzetbaar en bereid om van tijd tot tijd ook andere onderwerpen op te pakken. Op onze afdeling wordt hard gewerkt daarom vinden wij het belangrijk dat jij een flinke dosis humor en relativering mee brengt.

Functie-eisen

 • Je hebt een (bij voorkeur (civiel-)technisch) universitaire opleiding afgerond of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je kunt zelfstandig opereren en hebt goed oog voor een politiek-bestuurlijk complexe omgeving met veel stakeholders die verschillende belangen hebben.
 • Je bent in staat stevig te zijn en tegelijkertijd verbinding te houden.
 • Je hebt affiniteit met water(veiligheid).
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral benieuwd naar jouw kennis en innovatief vermogen die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van IenW.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom jij precies te werken

De directie WKB ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Rivieren, de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

Onze directie wil midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden wij daarom belangrijk, We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Waterveiligheid

De Afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. In de afdeling wordt gewerkt in vier programma’s:

 • Kennis, instrumenten en programmering: Hier wordt gewerkt aan het (wettelijk) instrumentarium voor het beoordelen en ontwerpen van de keringen en de programmering van de beoordeling;
 • Rivieren: Het vormgeven van het programma Integraal Riviermanagement, waarbij rijks en regionale opgaven rond de rivieren in samenhang worden opgepakt, wordt hier vormgegeven;
 • Lange termijn beleid: uitvoering van het Deltaprogramma en kennisontwikkeling, onder meer: wat moet er gebeuren als de zeespiegel echt sneller gaat stijgen?;
 • Data, Cyber en communicatie: In de informatievoorziening liggen volop kansen, maar ook bedreigingen. Het vergroten van het waterbewustzijn, het monitoren en evalueren van de voortgang in programma’s zijn taken waar dit programma zich mee bezig houdt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. Veerbeek

06-48131488

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06-11267192

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

DG secretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Beleidsmedewerker Smart Mobility

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon