Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en Zeespiegelstijging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGWB 2020-090
 • Plaatsingsdatum 21 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zonder duinen, dijken en stormvloedkeringen zou zestig procent van Nederland regelmatig onder water staan. De stijging van de zeespiegel, als gevolg van de klimaatverandering, stelt nieuwe eisen aan de toekomststrategie. Als beleidsmedewerker waterveiligheid help jij vanuit Den Haag Nederland droog en veilig te houden.

Alles wijst op een snellere stijging van de zeespiegel dan tot nu toe werd aangenomen. Daarom is een nieuwe strategie voor onze waterveiligheidssystemen van vitaal belang. Bij ons team draag je als beleidsmedewerker waterveiligheid actief bij aan ons Kennisprogramma Zeespiegelstijging, waarmee we de koers uitzetten naar een veilige toekomst.

Je werkt als senior beleidsmedewerker op het snijvlak van beleid in het hier en nu en kennisontwikkeling voor de lange termijn. Factoren die deze functie uitdagend en betekenisvol maken, zijn onder meer:

 • Je werkt aan een maatschappelijk zeer relevant thema, met oog voor de maatschappij en belangenorganisaties, en volop aandacht van media en politiek.
 • Je geeft samen met collega’s vorm en uitvoering aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en aan het waterveiligheidsbeleid van de toekomst.
 • Je opereert in een breed netwerk van onder meer de Staf Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen zoals het KNMI, Deltares en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, universiteiten, de advieswereld en de topsectoren.

In deze functie ben jij vanuit het ministerie verantwoordelijk voor het vormgeven van de implementatie strategie van het kennisprogramma zeespiegelstijging en werkt je aan onderwerpen als communicatie, participatie, governance en transitiemanagement. Daarbij neem je initiatief in complexe processen die verschillende bestuurslagen en sectoren raken en ben je in staat om deze zelfstandig vorm te geven en in te vullen. Ondanks die complexiteit zet je een pragmatische en hanteerbare aanpak neer.

Onze adaptieve en toekomstgerichte aanpak kan rekenen op internationale interesse, en tegelijkertijd  kunnen wij ook leren van een andere aanpak. Je geeft samen met collega’s vorm aan internationale samenwerking rond het thema Zeespiegelstijging.

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoering gebeurt in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de staf van de Deltacommissaris. Het programma richt zich op:

• Het verkrijgen van meer inzicht in de ontwikkelingen op Antarctica en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging.
• Het in beeld brengen van houdbaarheid van het huidige beleid en de effecten van zeespiegelstijging op onze economie en het gebruik van de ruimte. Denk daarbij aan havens/scheepvaart, wonen, recreatie, landbouw en natuur/ecologie.
• Het verkennen van handelingsperspectieven voor de verre toekomst (na 2100).
• Een implementatiestrategie om de bevindingen van het kennisprogramma op kortere en langere termijn te laten landen.

Aan de hand van de bevindingen kunnen voorkeursstrategieën en waterveiligheidsbeleid voor de middellange termijn worden aangepast, waarbij de opties voor de verdere toekomst opengehouden worden.

Ons team doet zelf geen onderzoek, maar is de spil tussen het inhoudelijke onderzoek en de besluitvorming hierover. Je stuurt onderzoeken aan en pleegt overleg met de betrokken partijen. Als beleidsmedewerker waterveiligheid bereid je mede de besluitvorming voor over hoe Nederland om wil gaan met de zeespiegelstijging.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond of kunt aantonen dat je op basis van studie en werkervaring werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt enige jaren ervaring met beleidsdossiers en –processen waarbij met verschillende interne en externe stakeholders moet worden samengewerkt.
 • Je hebt affiniteit met en liefst ook ervaring op het gebied van gamma-wetenschappen.
 • Je hebt affiniteit met en liefst ook ervaring op het snijvlak van beleid en kennisontwikkeling.
 • Je bent een teamspeler met verbindende kwaliteiten.
 • Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor de belangen en mogelijke tegenstellingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent analytisch, kunt goed structuur aanbrengen en werkt doelmatig naar resultaten en oplossingen.
 • Je ziet zelf welke werkzaamheden voorrang hebben en neemt initiatief.

Voldoe je (nog) niet aan alle functie-eisen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

Afdeling Waterveiligheid
De afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. Op de afdeling wordt gewerkt in vier programma’s:

 • Kennis, instrumenten en programmering: hier wordt gewerkt aan het (wettelijk) instrumentarium voor het beoordelen en ontwerpen van de keringen en de programmering van de beoordeling.
 • Rivieren: het vormgeven van het programma Integraal Rivier Management, waarbij rijks- en regionale opgaven rond de rivieren in samenhang worden opgepakt.
 • Langetermijnbeleid en kust: dit programma richt zich op de vraag wat er gaat gebeuren als de zeespiegel echt sneller gaat stijgen.
 • Data, cyber en communicatie: in de informatievoorziening liggen volop kansen, maar ook bedreigingen. Het vergroten van het waterbewustzijn, het monitoren en evalueren van de voortgang in programma’s zijn taken waar dit programma zich mee bezighoudt.

Er bestaat bij ons een sterk teamgevoel. We werken hard, maar er is ook tijd voor relativerende momenten. De teams bestaan uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in cultuur, gender en leeftijd. Het is belangrijk dat je je ontwikkelt. Daar bestaan veel mogelijkheden voor.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. Veerbeek

06 - 48 13 14 88

Mevrouw drs. A.K. Roeling

06 - 22 80 80 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06 - 11 26 71 92

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Voertuigemissie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon