(Senior) Beleidsmedewerker Wegvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 25 mei
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-091
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Hoe houden we Nederland concurrerend?
 • Hoe ziet goederenvervoer in de toekomst eruit?
 • Is een modal shift noodzakelijk? En zo ja, hoe faciliteren we dat dan?
 • Hoe kunnen chauffeurs veilig en onder goede omstandigheden hun werk uitoefenen?
 • Hoe zorgen we voor eerlijke concurrentie voor internationaal goederenvervoer over de weg?
 • Hoe zorgen we ervoor dat beleid ook in de uitvoering goed een plek krijgt?

Vind je het leuk om op dit soort vragen antwoorden te geven? En om met je collega’s van het cluster wegvervoer oplossingen te bedenken voor tegengestelde belangen? Solliciteer dan als beleidsmedewerker Wegvervoer bij de afdeling wegverkeersbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het cluster Wegvervoer werk je samen met collega’s aan concrete en actuele vraagstukken in het goederenvervoer. Grote kans dat jij je onderwerp langs ziet komen in de krant of op het journaal. Zo is het cluster de afgelopen periode bezig geweest met de gevolgen van de Brexit en de COVID-19 crisis op het goederenvervoer. Samen met collega’s binnen het ministerie, maar ook met organisaties zoals het NIWO proberen we de gevolgen voor de branche als geheel, maar ook de chauffeur zoveel mogelijk te beperken.
We hebben de blik op de toekomst gericht. We werken bijvoorbeeld aan digitalisering; denk aan een digitale vrachtbrief. Natuurlijk hebben we ook oog voor de milieu-kant van het goederenvervoer. We kijken naar nieuwe voertuigconcepten die minder CO2 uitstoten en maken rustplaatsen voor chauffeurs klaar voor de toekomst.
We richten ons niet alleen op nationaal beleid. We volgen internationale ontwikkelingen in bijvoorbeeld de EU en de OESO op de voet. We verzorgen de Nederlandse inbreng en zorgen dat EU-regelgeving goed in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Ook hebben we bilaterale contacten met landen buiten de EU.

Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en interesse gaan we samen bespreken op welke onderwerpen jouw talenten het beste tot hun recht gaan komen. Wat we naast de functie- eisen graag zien is dat je van aanpakken houdt en een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding hebt. Je vindt het leuk om snel te schakelen tussen verschillende onderwerpen en kunt daarbij prioriteren. En als laatst maar zeker niet het minst belangrijk: je bent een leuke collega die ons team nog beter maakt!

Functie-eisen

Schaal 11:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanvullend voor Schaal 12:

 • Je hebt ervaring met het werken in een beleidsfunctie in een politiek- bestuurlijke omgeving;
 • Je weet de belangen uit de buitenwereld op te halen en te doorgronden;
 • Ervaring met het Europese besluitvormingsproces is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. De directie WV heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met andere ministeries, bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Daarbij houden we rekening met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit vier afdelingen:

 1. Wegverkeersbeleid
 2. Programmering Rijkswegen,
 3. Verkeersveiligheid
 4. Smart Mobility

In de afdeling Wegverkeersbeleid werken ca. 22 beleidsmedewerkers, ieder met zijn eigen expertise en met diverse achtergronden. Deze vacature valt onder het cluster wegvervoer, waar je met 5 andere collega’s de onderwerpen behandelt. We werken in een team waar hard gewerkt en ook gelachen wordt. Waar ruimte is om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. En waar iedereen een handje helpt als je inhoudelijke of andere vragen hebt. Door de politieke hectiek komt het wel eens voor dat de werktijden en werkzaamheden variëren. Maar we begrijpen dat je naast het werk ook ruimte wil hebben voor andere zaken en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook onderling werken we aan een prettige sfeer en goede onderlinge relaties. Het is een heel diverse en levendige afdeling. En dat maakt het werken bij ons ontzettend leuk.

De afdeling Wegverkeersbeleid houdt zich bezig met de randvoorwaarden voor aanleg en het huidig gebruik van het hoofdwegennet. Ook kijken we naar de toekomstige ontwikkeling van het wegverkeer. Daarbij wegen we de belangen van de IenW-opgaven bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Dat vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:

 • We werken aan de basis voor besluitvorming over infrastructuur, bijvoorbeeld via kennis en modellen (filecijfers, NMCA en de visie Toekomstperspectief automobiliteit).
 • We denken mee over wegbeprijzing, verkeersmanagement en snelhedenbeleid.
 • We zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op het hoofdwegennet. Denk aan veilige bermen, rijbaanscheidingen, veilige op- en afritten, tunnelveiligheid en verlichting. Dat gaat uiteraard in samenwerking met Rijkswaterstaat en de afdeling Verkeersveiligheid.
 • Bereikbaarheid is goed, maar het liefst wel zo veilig en schoon mogelijk. Daarom kijken we samen met andere afdelingen ook naar de leefbaarheidsaspecten. Concreet gaat het dan om vermindering van stikstof, lucht en geluid (stillere banden, geluidschermen). Maar ook proberen we reizen zelf duurzamer te maken, door auto’s te delen of werknemer en werkgevers ervan bewust te maken om duurzamer te reizen (bijv. door normering of het low car diet).
 • Naast personenvervoer is de afdeling verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van goederenvervoer over de weg. Enkele onderwerpen zijn: truckparkings en verzorgingsplaatsen, rij- en rusttijden, tachograaf, maten- en gewichten van voertuigen, wegvervoer gecombineerd met andere modaliteiten, digitalisering en de afhandeling van de Brexit. In dit cluster is deze vacature.
 • Ons werkveld beperkt zich niet tot nationaal beleid. We volgen internationale ontwikkelingen en verzorgen de Nederlandse inbreng en implementatie van EU-regelgeving voor wegverkeer (zoals Eurovignetrichtlijn, Mobiliteitspakket, EETS, RISM, Militaire Mobiliteit). Maar ook wegvervoer naar landen buiten de EU valt binnen ons werkveld.
 • Kenmerkend is dat we veel samenwerken met andere partijen. Binnen en buiten onze directie en DG. Het gaat niet alleen om beleidsdirecties, we houden nauwe afstemming met uitvoerende organisaties als Rijkswaterstaat, RDW en ILT. En ook met belangenorganisaties als de ANWB, TLN, vakbonden, Bouwend Nederland en MKB-infra.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.L.M. Kouwenhoven

06 - 42 21 84 88

Mevrouw drs. N. van der Sman

06 - 29 00 12 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06 - 10 53 47 74

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon