Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker woningbouwimpuls

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Gedurende de duur van het programma tot ten minste 2024
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 27 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/WM/2020/07
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten staan vol met berichten over woningnood en het onbetaalbaar worden van woningen. Hoog tijd om deze problemen aan te pakken, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Met de woningbouwimpuls willen we meer betaalbare woningen in Nederland realiseren. Help jij als senior beleidsmedewerker dit doel te bereiken?

Grote woningbouwlocaties komen traag tot ontwikkeling, mede omdat flinke investeringen nodig zijn voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe wegen, het verplaatsen van bedrijven of het saneren van vervuilde grond. Ook de eisen aan stikstof leiden tot extra uitdagingen. Gelukkig hebben we al aan 27 projecten een financiële bijdrage toegekend. Zo helpen we 27 gemeenten om ruim 51.000 woningen te realiseren. We zijn net gestart en kijken hoe we het proces nog beter kunnen laten verlopen. Jij overlegt hierover met bijvoorbeeld medeoverheden, projectontwikkelaars, adviesbureaus en uitvoeringsorganisaties.

Je adviseert gemeenten over de woningbouwimpuls en begeleidt hun aanvraag. Samen met externe deskundigen beoordeel je complexe businesscases. En je bedenkt, verbetert en beheert instrumenten met als doel de woningbouw in ons land aan te zwengelen. Dit doe je vanuit de hoge Turfmarkttoren in het centrum van Den Haag, maar je bent ook veel op pad.

We verwachten van jou een kritische houding zodat de woningbouwimpuls daadwerkelijk leidt tot extra wonen en niet tot een extraatje voor grondeigenaren, projectontwikkelaars of gemeenten. Naast het begeleiden en beoordelen van projecten werk je ook aan de politieke verantwoording. Zo beantwoord je vragen van de Tweede Kamer, bereid je debatten voor en leg je verantwoording af over de inzet van middelen, inclusief de evaluatie van gemaakte (financiële) afspraken.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma planologie, geografie, economie of vastgoedkunde.
 • Je hebt ervaring met planeconomie, ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling.
 • Je bent goed onderlegd als het gaat om complexe businesscases en grondexploitaties en kunt deze beoordelen.
 • Je bent een goede samenwerker en in staat om namens het ministerie gesprekspartner te zijn voor medeoverheden en marktpartijen.
 • Je kunt goed hoofd- van bijzaken scheiden en weet die zowel mondeling als schriftelijk duidelijk over te brengen.
 • Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Gedurende de duur van het programma tot ten minste 2024
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het tekort aan woningen voor starters en middeninkomens verkleinen: dat is het doel van de programmadirectie Woningbouwimpuls. Hiervoor is ruim € 1 miljard beschikbaar. Naast de woningbouwimpuls beheren wij namens het ministerie en vaak met ondersteuning van andere (uitvoerings)organisaties, ook andere regelingen. Denk aan de Transformatiefaciliteit, het Expertteam Woningbouw, de Flexpools en het Programma Stedelijke Transformatie.

Wij werken nauw samen met de directie Woningmarkt. Het voornemen is dat deze directie in de toekomst vanwege de enorme en urgente opgave op het terrein van bouwen en wonen doorgroeit naar twee aparte directies met als werktitels: Wonen en Woningbouw. De programmadirectie Woningbouwimpuls gaat vanaf dat moment deel uitmaken van de directie Woningbouw. En richt zich dan als een nieuwe afdeling op gebiedsontwikkeling.

De directie Woningbouw stuurt op de beschikbaarheid van voldoende woningen, op de juiste plek en voor de bijbehorende vraag. Voor elke portemonnee en elke levensfase moeten er woningen zijn die qua grootte, woonvorm, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Daarbij heeft de directie een gebiedsgerichte en opgavegerichte focus. Daarom werkt zij nauw samen met andere medeoverheden, andere departementen, corporaties en marktpartijen.

De toekomstige afdeling Gebiedsontwikkeling is binnen de directie Woningbouw verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid en instrumentarium voor de totstandkoming van (grootschalige) woningbouwlocaties en vervult een kennisfunctie op het terrein van gebieds- en projectontwikkeling. Ook staan we aan de lat om knelpunten bij concrete projecten te helpen oplossen. Het gaat dan om knelpunten op zowel het vlak van financiën als van expertise.

Wij werken veel in teamverband. Niet alleen tussen afdelingen maar ook tussen directies. Alleen op die manier kunnen alle opgaven en perspectieven met elkaar verbonden worden en oplossingen tot stand komen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Niek Nahuis, Coördinator

06-50079665

Kerwin Doelwijt, (Senior) Beleidsmedewerker

06-21159562

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker openbaar bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior controller / financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon