Senior beleidsmedewerker woningcorporaties

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 5 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGVB/WN/CPRT/23/02
 • Plaatsingsdatum 1 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De volkshuisvesting is terug van weggeweest, en de woningcorporaties spelen daarbij een centrale rol. Hun maatschappelijke opdracht om te voorzien in voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen voor mensen met een beperkt inkomen is actueler dan ooit. De opgave waar woningcorporaties voor staan is groot: tot en met 2030 moeten ze 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Daarnaast moeten ze meer dan 700.000 woningen verduurzamen en investeren in leefbare wijken. En dat alles terwijl er continu aandacht nodig is voor de betaalbaarheid voor huurders.

Vanuit de afdeling corporaties zijn we verantwoordelijk voor het stelsel waarbinnen woningcorporaties hun werk doen: juridisch, financieel en bestuurlijk. De afdeling werkt in lijn daarmee in drie clusters (cluster Woningwet, corporatiefinanciën, regie en governance). Medewerkers binnen de afdeling werken vaak aan dossiers in meerdere clusters. Zie verderop voor een nadere toelichting over de afdeling.

Je gaat in deze rol primair aan de slag met thema’s in het cluster regie en governance. Het cluster is onder andere verantwoordelijk voor de Nationale prestatieafspraken, de Autoriteit woningcorporaties en de governance van de sector. De precieze invulling van het pakket is nader in te vullen op basis van interesse, maar ook op basis van wat er op het moment van starten nodig is. Het werkveld is steeds in beweging dus dossiers waar je aan werkt kunnen ook wisselen. Actuele dossiers waar we in de afdeling aan werken zijn het stimuleren van nieuwbouw van sociale huurwoningen, aanjagen van de verduurzaming van het corporatiebezit en het zorgen voor betaalbaarheid voor huurders. Bovendien werken we aan de inrichting van een nieuw stelsel waarin meer gestuurd wordt op de prestaties van corporaties.

Je gaat aan de slag met verschillende dossiers binnen het cluster en de afdeling. De ene dag vraagt dat van je om mee te werken aan nieuwe wet- en regelgeving. De volgende dag is het nodig dat je in de regio met corporaties en andere partijen in gesprek gaat over belemmeringen waar zij tegenaan lopen. Ook ben je op jouw dossiers verantwoordelijk voor het beantwoorden van Kamervragen en ondersteun je de minister in debatten. We zijn dan ook op zoek naar een beleidsmedewerker die breed geïnteresseerd is in het volkshuisvestingsbeleid en het beleidsproces. De exacte invulling van dossiers gebeurt op basis van ervaring en affiniteit van de kandidaat.

De functie vraagt om een brede interesse in de volkshuisvesting, en daarnaast verwachten we de volgende ervaring en competenties van je:

 • Je hebt aantoonbare ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context, ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.
 • Je hebt ervaring met het leiden van projecten en projectteams en weet daarbij ook meer junior collega’s aan te sturen en te coachen.
 • Je krijgt hebt een flexibele instelling, bent gericht op samenwerken en krijgt energie van gelijktijdig werken aan inhoudelijk diverse dossiers.
 • Je hebt overtuigingskracht (mondeling en schriftelijk) en weet je stijl en boodschap aan te passen aan het publiek dat je moet bedienen.

Als jij je herkent in dit profiel, zijn we erg geïnteresseerd om van je te horen. We vragen je om in jouw motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat is jouw stijl bij het leiden van een projectteam?
 • Welk soort werkzaamheden passen het beste jouw kwaliteiten?
 • Welke vaardigheden hoop je in deze rol de komende jaren te ontwikkelen?
 • We vragen je jouw brief te beperken tot maximaal 1,5 A4.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wonen is binnen het ministerie van BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. De directie is onderverdeeld in zes afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, Aandachtsgroepen, Huurtoeslag en Caribisch Nederland, en Kennis. Het beleid rond wonen staat politiek en maatschappelijk sterk in de aandacht en dat heeft zijn weerslag op het werk bij de directie. Het werk kenmerkt zich door een grote dynamiek, met veel contacten met partijen in de samenleving en binnen de Rijksoverheid.

Afdeling corporaties
De afdeling corporaties bestaat uit 17 medewerkers en is verantwoordelijk voor de belangrijkste regelgeving die het functioneren van de woningcorporaties raakt. We werken in drie clusters: Woningwet, corporatiefinanciën en regie en governance. Elk cluster wordt aangestuurd door een coördinator, die ervoor verantwoordelijk is dat het cluster optimaal kan functioneert. De clustercoördinatoren geven samen met het afdelingshoofd richting aan de afdeling en zorgen voor een goede werkverdeling. Medewerkers in de afdeling werken veelal in twee clusters waardoor veel wordt samengewerkt.

Dit zeggen de medewerkers van de afdeling corporaties over hun afdeling
Het team bestaat uit bevlogen collega’s, die vanuit een verschillende achtergrond en interesse een steentje aan de volkshuisvesting willen bijdragen. Kenmerkend voor onze afdeling is dat we elkaar vrij laten om te werken op een manier die bij jou past, maar dat we ook voor elkaar klaar staan en graag met elkaar meedenken als dat nodig is. Zo zorgen we ook in drukke periodes goed voor elkaar. Collega´s werken gedeeltelijk vanuit huis en we zorgen ervoor elkaar geregeld op kantoor te zien. Hard werken wisselen we af met plezier en humor. Zo staan we (net als veel andere ambtenaren) als afdeling geregeld op het Plein voor een borrel en zijn onze afdelingsuitjes van oudsher erg gezellig.

Omdat onze afdeling verantwoordelijk is voor het stelsel van woningcorporaties en woningcorporaties op veel thema’s actief zijn, heb je al snel veel verschillende onderwerpen onder je hoede en werk je samen met verschillende afdelingen, directies en departementen. Wonen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda, waardoor we ook als beleidsmedewerker op verschillende niveaus betrokken zijn. We staan geregeld in de Eerste- en Tweede Kamer en we werken intensief samen met stakeholders als Aedes. Ook werken we als afdeling veel wet- en regelgeving uit. Daardoor is er een balans tussen politieke, korte trajecten met hogere druk en langjarige projecten waar meer tijd voor kan worden genomen. Kortom, een fijne werkplek met een grote diversiteit aan werk en gemotiveerde collega’s!

Ministerie van BZK

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gijs Zeestraten - afdelingshoofd corporaties

06-29575936

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopadviseur Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werkstudent CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 10-16
 • Salaris­niveau schaal 5,schaal 6
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsjurist AI en algoritmes

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon