• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 855, Plaatsingsdatum: 25 mei 2024

De volkshuisvesting is terug van weggeweest en de woningcorporaties spelen daarbij een centrale rol. Hun maatschappelijke opdracht om te voorzien in voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen voor mensen met een beperkt inkomen is actueler dan ooit. De opgave waar woningcorporaties voor staan is groot: tot en met 2030 moeten ze ten minste 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Daarnaast moeten ze meer dan 700.000 woningen verduurzamen en moeten ze investeren in leefbare wijken. En dat alles terwijl er continu aandacht nodig is voor de betaalbaarheid voor huurders.

Vanuit de afdeling corporaties zijn we verantwoordelijk voor het stelsel waarbinnen woningcorporaties hun werk doen: juridisch, financieel en bestuurlijk. De afdeling werkt in lijn daarmee in drie clusters (cluster Woningwet, corporatiefinanciën, regie en governance). Medewerkers binnen de afdeling werken vaak aan dossiers in meerdere clusters. Zie verderop voor een nadere toelichting over de afdeling.

Jij gaat primair aan de slag met thema’s in het cluster Woningwet. De Woningwet raakt aan nagenoeg alles waar corporaties mee te maken hebben in het uitoefenen van hun taken. De opdracht van het cluster is om de regelgeving voor de corporaties zo in te richten dat corporaties zonder onnodige belemmeringen hun taak kunnen uitoefenen, dat we zoveel mogelijk ruimte geven voor innovatieve aanpakken, terwijl de risico’s voor het stelsel beheersbaar blijven. Dat klinkt abstract, maar is vaak heel concreet. Is het wenselijk als corporaties in gebouwen waar zij veel maar niet alle woningen bezitten de kosten voor verduurzaming helemaal betalen, ook voor particuliere eigenaren? Hoe gaan we om met het dilemma dat corporaties de huur die ze vragen enigszins afstemmen op het inkomen van nieuwe huurders, maar we ook willen dat de samenstelling van een wijk gemengd is? Hoe ver kunnen we gaan om corporaties ook investeringen te laten doen in het welzijn van hun huurders, zonder dat ze taken overnemen die bij andere partijen thuishoren? Dit zijn slechts een paar van de actuele vraagstukken waar het cluster zich mee bezig houdt, en er komen met grote regelmaat nieuwe dilemma’s op waar we ons over moeten buigen.

Het is jouw taak om bij dit soort vraagstukken haalbare en duurzame oplossingen te vinden. Je adviseert over de gewenste aanpassing van de regelgeving, of over de wijze waarop binnen de huidige regels ruimte kan worden gebruikt. Je bereidt wetswijzigingen voor in overleg met stakeholders, zoals de corporaties, de toezichthouder en andere sectorpartijen. En daarnaast ben je inzetbaar op allerhande vraagstukken die binnen het cluster en de afdeling spelen. Je werkpakket staat niet vast, maar beweegt mee met de actualiteit en met jouw eigen ontwikkelwensen en behoeften.

Wij zoeken voor deze functie iemand met ervaring in een beleidsomgeving, belangstelling voor volkshuisvestingsbeleid, en een goed gevoel juridische vraagstukken. Je hoeft voor deze functie geen jurist te zijn; we zoeken een collega die de regelgeving begrijpt en goed kan duiden, maar die ook in staat is oplossingen te zoeken buiten de regelgeving. Om succesvol te zijn in deze rol verwachten we daarom dat je sterke analytische vaardigheden hebt en het vermogen een advies over complexe materie helder uit te leggen, zowel mondeling als schriftelijk. Je komt in een senior rol te werken, waarbij het wenselijk is dat je projecten kunt leiden en waar nodig ook meer junior collega’s kunt begeleiden en aansturen. Bovendien moet je je thuis voelen in een politieke omgeving waar de actualiteit soms het werk bepaalt en deadlines soms erg kort zijn. De ene dag vraagt dat van je om mee te werken aan nieuwe wet- en regelgeving. De volgende dag is het nodig dat je in de regio met corporaties en andere partijen in gesprek gaat over belemmeringen waar zij tegenaan lopen. Ook ben je op jouw dossiers verantwoordelijk voor het beantwoorden van Kamervragen en ondersteun je de minister in debatten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gijs Zeestraten

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Reino Alphenaar

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr adviseur gebiedsontwikkeling en PPS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regisseur Grootschalige Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur publieke dienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon