(Senior) Beleidsmedewerker Zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220718_12
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij graag aan actuele maatschappelijke thema's rond dier- en volksgezondheid en houd je van een dynamische werkomgeving? Lees dan nog even door!

Wij van team Diergezondheid binnen het ministerie van LNV zoeken een senior beleidsmedewerker zoönosenbeleid. Ons team werkt aan de bestrijding van dierziekten, verbetering van de diergezondheid, beheersen van zoönosenrisico's en het verminderen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie in de dierhouderij. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. De coronapandemie laat zien dat een zoönose wereldwijd ontwrichtend kan zijn en dit is ook de aanleiding om het huidige zoönosenbeleid te versterken. In juli is het 'Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid' gepubliceerd, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Het doel van het actieplan is om risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen in de toekomst verder te verkleinen en voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak. In de uitvoering en verdere beleidsontwikkeling van dit actieplan speel je een belangrijke rol als (senior) beleidsmedewerker zoönosenbeleid.

Je bent mede verantwoordelijk voor het uitvoeren en implementeren van de diverse acties om het Nederlandse zoönosenbeleid te versterken. Dit doe je vanuit een echte One Health benadering in nauwe samenwerking met het team, andere onderdelen van het ministerie van LNV, het ministerie van VWS, de NVWA en diverse andere partijen binnen en buiten de overheid, zoals het bedrijfsleven, kennisinstituten en ngo's. Je werkzaamheden zijn het doorontwikkelen van al ingezet beleid, maar ook het vormgeven en implementeren van nieuw beleid. Hierbij komen aspecten als beleidsontwikkeling, creëren van draagvlak, implementatie en evaluatie allemaal aan de orde. Het beantwoorden van kamervragen en het voorbereiden en ondersteunen bij kamerdebatten is onderdeel van het werk.

Binnen het team ben je primair verantwoordelijk voor dossiers op het gebied van zoönosen, en je bent daarnaast flexibel inzetbaar binnen het team. Zoönosen zijn uiteindelijk ook dierziekten, dus je werkt vanuit het zoönosendossier ook direct aan de verbetering van de diergezondheid in Nederland en denkt hier ook actief over mee. Het meedraaien in de dierziektebestrijding kan onderdeel zijn van het werk. Het uitgangspunt is dat je binnen het team flexibel inzetbaar bent op meerdere onderwerpen. Het precieze takenpakket wordt in overleg met jou nader bepaald.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) is een van de vier beleidsdirecties van het directoraat-generaal Agro. Wij zijn verantwoordelijk voor verduurzaming van de veehouderij, het bevorderen van markttoegang en -behoud voor dierlijke producten in derde wereldlanden, beleidsvorming rond dierenwelzijn en dierproeven, diergezondheid en antibioticagebruik en crisismanagement dierziekten. Daarbij verbinden we onze opgaven aan de brede thema’s van klimaat, voedsel, energie en innovatie.

Het team Diergezondheid werkt aan de verbetering van de diergezondheid, preventie en monitoring van dierziekten en zoönosen, effectieve bestrijding van dierziekte-uitbraken en vermindering van het antibioticagebruik en -resistentie bij dieren ter bescherming van de volks- en diergezondheid (One Health). Vanwege crisisgevoeligheid, politieke dynamiek of andere externe ontwikkelingen werken wij flexibel samen op de verschillende dossiers en zijn we breed inzetbaar.

Het team Diergezondheid bestaat uit circa 20 collega's en werkt in vier subteams: het team diergezondheid, het team antibiotica & veterinaire veld, het team zoönosen en het (crisis)team vogelgriep/pluimveegezondheid. De teams werken op diverse onderdelen nauw samen.
Een belangrijk deel van ons werk wordt bepaald door Europese kaders en regelgeving. Dat zorgt voor een internationale dimensie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie LNV, Directoraat-generaal Agro
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eelco Ronteltap, manager directie DAD (tot 15 augustus 2022)

06-11376775

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gertine van Ingen, manager team diergezondheid (vanaf 15 augustus 2022)

06-12669685

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker antibioticabeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker voedselbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator mest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon